Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Døden

Døden

Hvor er de døde?

«Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.» – 1. Mosebok 3:19.

HVA FOLK SIER

Noen ser for seg et liv etter døden – i en himmel, i et helvete, i en skjærsild eller i en limbus. Andre tror på gjenfødelse – at man blir til en annen livsform. De som forkaster religiøse oppfatninger, mener derimot at døden rett og slett er slutten på et menneskes eksistens.

HVA BIBELEN SIER

I Forkynneren 9:10 står det: «Det er verken virksomhet eller planlegging eller kunnskap eller visdom i Sjeol [«i gravens hus», fotnoten], det sted som du går til.» Bibelen forteller også hva som skjer med både mennesker og dyr når de dør. Den sier: «Alle går til ett sted. De er alle blitt til av støvet, og de vender alle tilbake til støvet.» – Forkynneren 3:20.

 Hvilken tilstand er de døde i?

«Hans ånd farer ut, han vender tilbake til sin jord; på den dagen går hans tanker til grunne.» – Salme 146:4.

HVA FOLK SIER

Mange har lært at det som skjer med en person etter døden, avhenger av hva han gjorde mens han levde på jorden. Hvis han hadde gjort gode ting, ville han bli belønnet med evig lykksalighet, men hvis han hadde vært ond, ville hans skjebne bli evig pine. Noen hevder at mennesker må bli renset for synd i skjærsilden før de kan få komme fram for Gud etter døden. De sier at de som ikke blir renset, aldri vil få den gleden å være sammen med Gud.

HVA BIBELEN SIER

De døde opplever ikke glede, og de blir heller ikke pint. Siden de er uten bevissthet, kan de ikke erfare noe som helst, og de kan verken hjelpe eller skade de levende. I Forkynneren 9:5, 6 står det: «De levende vet at de skal dø; men de døde vet slett ingen ting . . . Også deres kjærlighet og deres hat og deres nidkjærhet er allerede gått til grunne, og de har til uavgrenset tid ikke mer noen del i noe som må gjøres under solen.»

Finnes det noe håp for de døde?

«Om en sunn og sterk mann dør, kan han da leve igjen? Alle mitt tvangsarbeids dager skal jeg vente, til min avløsning kommer.» – Job 14:14.

HVA FOLK SIER

De som tror på et brennende helvete, tror at hvis en person først er kommet dit, da er det ikke noe håp for ham. Det sies at de som er der, blir pint til evig tid. De som er i skjærsilden, derimot, skal kunne oppnå himmelsk lykksalighet etter at de er blitt renset for synd.

HVA BIBELEN SIER

De som hviler i døden, skal bli oppreist, eller brakt tilbake til livet, her på jorden av Guds Sønn. Bibelen sier: «Undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som er i minnegravene, skal høre hans røst og komme ut.» (Johannes 5:26, 28, 29) Den måten en person oppfører seg på etter at han har fått livet tilbake, vil avgjøre om han får evig liv. *

^ avsn. 14 Flere opplysninger om oppstandelsen finnes i kapittel 7 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.