Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Meditasjon

Meditasjon

Hva er meditasjon?

«Jeg skal i sannhet meditere over all din virksomhet, og dine gjerninger vil jeg tenke på.» – Salme 77:12.

HVA FOLK SIER

Det finnes mange former for meditasjon, og en del av dem har røtter i Østens gamle religioner. «Sinnet må være tomt for å kunne se klart», står det i en bok om meditasjon. Denne uttalelsen gjenspeiler det syn at det at man tømmer sinnet mens man fokuserer på bestemte ord eller tankebilder, er noe som gir indre fred, mental klarhet og åndelig opplysning.

HVA BIBELEN SIER

Ifølge Bibelen er det verdifullt å meditere. (1. Timoteus 4:15) Men den form for meditasjon som Bibelen oppmuntrer til, krever ikke at en tømmer sinnet eller gjentar et bestemt ord eller uttrykk, som noen ganger blir kalt et mantra. Den slags meditasjon som Bibelen taler om, dreier seg om det å bevisst tenke over oppbyggende emner, for eksempel Guds egenskaper, normer og skapergjerninger. En mann som trodde på Gud, sa i en bønn: «Jeg har meditert over all din virksomhet; villig tenkte jeg stadig på dine henders verk.» (Salme 143:5) Han sa også: «Når jeg kommer deg i hu på mitt leie, mediterer jeg over deg gjennom nattevaktene.» – Salme 63:6.

 Hvordan kan du ha nytte av å meditere?

«Den rettferdiges hjerte mediterer for å kunne svare.» – Ordspråkene 15:28.

HVA BIBELEN SIER

Sunn meditasjon foredler vår personlighet, gir oss større selvkontroll og moralsk styrke og øker vår innsikt og forståelse, noe som igjen vil prege det vi sier og gjør. (Ordspråkene 16:23) Slik meditasjon vil derfor hjelpe oss til å få et lykkelig og meningsfylt liv. I Salme 1:3 står det om den som regelmessig mediterer over ting som har med Gud å gjøre: «Han skal visselig bli som et tre, plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i rette tid, og hvis løv ikke visner, og alt det han gjør, skal lykkes.»

Meditasjon hjelper oss også til å forbedre vår oppfatningsevne og hukommelse. Når vi studerer et trekk ved skaperverket eller et bestemt bibelsk emne, lærer vi mange interessante fakta. Men når vi mediterer over slike fakta, skjønner vi hvordan de er forbundet med hverandre, og hvordan de henger sammen med det vi har lært før. På samme måte som en tømrer med utgangspunkt i ubehandlede materialer kan bygge en fin bygning, kan vi ved hjelp av meditasjon «sette sammen» fakta, slik at de danner et samstemt mønster, en logisk sammenheng.

Bør en styre tankene i en bestemt retning?

«Hjertet er mer forrædersk enn noe annet, og desperat. Hvem kan kjenne det?» – Jeremia 17:9.

HVA BIBELEN SIER

«Innenfra, fra menneskenes hjerte, utgår skadelige resonnementer: utukt, tyverier, mord, ekteskapsbrudd, begjærlighet, onde gjerninger, svik, løsaktig oppførsel, et misunnelig øye, . . . ufornuft.» (Markus 7:21, 22) I likhet med en ild må tankene holdes under kontroll. Ellers vil upassende tanker kunne gi næring til skadelige ønsker som kan komme ut av kontroll og føre til onde gjerninger. – Jakob 1:14, 15.

I tråd med dette oppfordrer Bibelen oss til å meditere over ‘det som er sant, rettferdig, rent og verd å elske, det som tales vel om, enhver dyd og det som er rosverdig’. (Filipperne 4:8, 9) Når vi sår slike fine tanker i vårt sinn, kommer vi til å høste i form av vakre egenskaper, et tiltalende språk og et varmt og godt forhold til andre. – Kolosserne 4:6.