Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Februar 2014

 INTERVJU | HANS KRISTIAN KOTLAR

En bioteknolog forteller om sin tro

En bioteknolog forteller om sin tro

I 1978 hadde Hans Kristian Kotlar – som senere tok en doktorgrad i kreftimmunologi – sin første jobb som forsker på Det norske radiumhospital. Han forsket på kreft og studerte menneskets immunsystem. På det tidspunktet ble han også interessert i livets opprinnelse. Våkn opp! har intervjuet ham om hans forskning og hans religiøse tro.

Hvordan prøvde du å finne ut hvordan livet oppstod, og hva som er meningen med livet?

Faren min var katolikk og moren min protestant. Når det er sagt, så var religion av liten viktighet for dem. Men jeg for min del funderte på hva som er meningen med livet, og i tenårene leste jeg bøker om buddhismen, hinduismen og islam. Jeg bad også til Gud om at han måtte vise meg sannheten.

På 1970-tallet var det blitt gjort imponerende framskritt innen molekylarbiologien, og jeg lurte på om den kunne gi svar på hvordan livet begynte. Mekanismene i levende celler fascinerte meg, så jeg valgte å studere bioteknologi. Jeg kan legge til at de fleste av professorene mine sa at livsformene har utviklet seg ved naturlige prosesser, og jeg trodde på dem.

Hvorfor ble du interessert i Bibelen?

En dag kom to Jehovas vitner hjem til oss. De var hyggelige nok, men jeg var uforskammet og sa til dem at jeg ikke var interessert. Min kone hørte det og sa: «Det var ikke særlig høflig, Hans Kristian. Du har jo alltid vært interessert i meningen med livet.» Det hadde hun rett i. Jeg ble skamfull. Så jeg løp etter vitnene. Vi vekslet noen ord, og jeg sa at jeg gjerne ville vite om Bibelen harmonerer med vitenskapen.

Hvordan reagerte de?

De viste meg hva Bibelen sier om opphavet til energien i universet. Det skriftstedet de leste, var: «Løft deres øyne mot det høye og se. Hvem har skapt disse ting? . . . På grunn av den veldige dynamiske energi og på grunn av hans store kraft savnes ikke én av dem.» * Disse ordene vakte min interesse. Det virket også fornuftig at bare en intelligent energikilde kunne være årsaken til den orden vi ser i universet.

 Forandret du syn på evolusjon?

Litt etter litt gikk det opp for meg at det ikke finnes solide vitenskapelige beviser som støtter de forskjellige evolusjonsteoriene. Disse teoriene er i bunn og grunn historier som er diktet opp for å forklare hvordan den imponerende designen i levende organismer, for eksempel immunforsvaret, kunne bli til uten at det stod en intelligens bak. Jo mer jeg studerte immunforsvaret, jo mer ble jeg klar over hvor komplekst og effektivt det er. Forskningen min fikk meg derfor til å trekke den konklusjon at det må være en intelligent Skaper som er opphavet til livet.

Forskningen min fikk meg til å trekke den konklusjon at det må være en intelligent Skaper som er opphavet til livet

Kan du nevne et eksempel som vitner om design?

Immunforsvaret er i virkeligheten en forbløffende samling av systemer og mekanismer som er designet til å forsvare oss mot et bredt spekter av fremmedelementer, deriblant bakterier og virus. Og mekanismene kan igjen grupperes i to systemer som utfyller hverandre. Det ene systemet mobiliserer et angrep på invaderende mikrober i løpet av få timer. Det andre bruker flere dager på å besvare angrepet, men sikter seg mer målrettet inn på inntrengerne. Dette andre systemet har dessuten god hukommelse, så hvis en bestemt inntrenger kommer tilbake flere år senere, blir den møtt med en rask reaksjon. Hele dette forsvaret fungerer så godt at du ofte ikke engang vet at du har vært smittet og er blitt effektivt forsvart. Noe annet som gjør inntrykk, er hvordan immunforsvaret skiller mellom fremmedlegemer og de hundrevis av celletyper som kroppen består av.

Kan du fortelle litt om hva som skjer når en mikrobe kommer inn i kroppen?

Mikrober sniker seg inn i kroppen når vi puster, og dessuten gjennom maten, gjennom rifter i huden og gjennom urinveiene og kjønnsorganene. Når immunforsvaret oppdager inntrengere, setter det i gang et vell av reaksjoner som involverer et stort antall proteiner med spesifikk design. Hver komponent i denne kjedereaksjonen aktiverer den neste for å forsterke motangrepet. Denne prosessen er helt utrolig!

Så vil du si at din vitenskapelige bakgrunn har styrket din tro på Gud?

Absolutt! Det at immunsystemet er så effektivt og avansert, vitner om en vis og kjærlig Skaper. Jeg kan legge til at også min tro på Bibelen er blitt styrket. Ordspråkene 17:22, for eksempel, sier: «Et hjerte som gleder seg, er god medisin.» Forskere har oppdaget at sinnsstemningen kan påvirke immunforsvaret. For eksempel kan stress svekke vår immunreaksjon.

Mange av dem du kjenner, tror ikke på Gud. Hva er grunnen til det?

Det er mange grunner til det. Noen bare godtar det de har lært. Det var det jeg gjorde. De går kanskje ut fra at evolusjonslæren støttes av vitenskapelige beviser. Andre tenker lite på hvordan livet oppstod. Det er synd. Jeg synes de burde stille flere spørsmål.

Hvorfor ble du et av Jehovas vitner?

Jeg likte at vitnene var så gjestfrie, og det gjorde inntrykk på meg at de hadde en sterk tro på Skaperens løfte om en bedre framtid. * Og den troen bygger på undersøkelser og sunn fornuft, ikke myter og ønsketenkning. *