Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Januar 2014

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

Afrika sør for Sahara

«Bare 38 prosent av alle barn under fem år har fødselsattest», heter det i en rapport fra UNICEF om afrikanske land sør for Sahara. Men noen steder i den delen av verden «er fødselsregistrering nødvendig for at barna skal få adgang til helsetjenester og utdanning, og for at foreldreløse skal kunne arve foreldrene», sier Elke Wisch, som er assisterende regionaldirektør for UNICEF i det østlige og sørlige Afrika.

Italia

En rundspørring viser at det som italienske ungdommer frykter aller mest, er netthets. Blant ungdommer i alderen 12 til 17 år sier 72 prosent at de er redd for det. Det er flere som er redd for netthets, enn som er redd for narkotika (55 prosent), for å bli utsatt for overgrep fra en voksen (44 prosent) eller for å pådra seg en seksuelt overført sykdom (24 prosent).

Japan

The Japan Times melder at unge japanere stadig oftere sier nei til forfremmelse på jobben. Førti prosent misliker mangelen på etikk og den utbredte uærligheten. Mange ansatte føler at de ikke kan si sin mening eller snakke fritt med sine overordnede. Tidligere generasjoner holdt seg gjerne til sin arbeidsgiver, mens 60 prosent av unge ansatte nå bare blir i jobben til det dukker opp noe bedre.

Brasil

Fra 1980 til 2010 ble nesten 800 000 skutt og drept i Brasil. Over 450 000 av ofrene var mellom 15 og 29 år. En undersøkelse av forbrytelser begått i den senere tid viser at drap ofte har vært en følge av familiekonflikter, nabokrangler, sjalusi og konfrontasjoner mellom bilførere.