Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Skapelsen

Skapelsen

Skapte Gud jorden på seks 24-timers dager, slik noen kreasjonister hevder?

«I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.» – 1. Mosebok 1:1.

HVA BIBELEN SIER

Gud skapte universet, også jorden, i en fjern fortid – «i begynnelsen», står det i 1. Mosebok 1:1. Moderne vitenskap er enig i at universet har en begynnelse. Vitenskapsfolk har nylig anslått at det er nesten 14 milliarder år gammelt.

Bibelen snakker også om seks skapelsesdager. Men den sier ikke at dette var dager på 24 timer. (1. Mosebok 1:31) Bibelen bruker faktisk ordet «dag» om tidsperioder av ulik lengde. Den omtaler for eksempel hele skapelsesperioden som «den dag da Jehova Gud dannet jord og himmel». (1. Mosebok 2:4) Skapelsesdagene varte etter alt å dømme i mange tusen år. – Salme 90:4.

HVORFOR DET BETYR NOE

Kreasjonistenes feilaktige oppfatninger kan få noen til å ta avstand fra Bibelen generelt. Hvis Bibelen på den annen side virkelig inneholder en beretning om skapelsen som du kan stole på, vil også all den praktiske visdommen den inneholder, være noe du kan ha stort utbytte av. – Ordspråkene 3:21.

 Skapte Gud livet på jorden ved hjelp av evolusjon?

«Gud sa videre: ‘La jorden frambringe levende sjeler etter deres slag.’» – 1. Mosebok 1:24.

HVA BIBELEN SIER

Gud dannet ikke en enkel livsform som han så lot utvikle seg til mer komplekse former. Han skapte grunnleggende «slag» av komplekse planter og dyr, som så formerte seg «etter sine slag». (1. Mosebok 1:11, 21, 24) Denne prosessen, som fortsetter den dag i dag, har ført til at jorden er blitt fylt med de samme «slag» som dem Gud opprinnelig skapte. – Salme 89:11.

Bibelen sier ikke noe bestemt om hvor stor variasjon som kan forekomme innenfor ett slag når dyr av samme slag krysses og tilpasser seg miljøet. Noen betrakter slike tilpasninger som en form for evolusjon, men det oppstår ikke noe nytt slag, noen ny livsform. Nyere forskning støtter den tanken at de grunnleggende kategoriene av planter og dyr har forandret seg lite i løpet av svært lange tidsperioder.

HVORFOR DET BETYR NOE

Det at Bibelen er vitenskapelig nøyaktig når den beskriver grunnleggende «slag», styrker dens troverdighet på andre områder, for eksempel når det gjelder historie og profetier.

Hvor kom råmaterialet til universet fra?

«Mine egne hender har spent ut himlene.» – Jesaja 45:12.

HVA BIBELEN SIER

Gud er kilden til uendelig kraft, eller energi. (Jeremia 32:17) Dette er verdt å merke seg, for vitenskapsfolk har jo oppdaget at energi kan omdannes til masse. Bibelen sier at det er Gud som er kilden til den «veldige dynamiske energi» som frambrakte universet. (Jesaja 40:26) Gud har lovt at han ved hjelp av sin kraft skal opprettholde sitt skaperverk. Bibelen sier om solen, månen og stjernene: «[Gud] lar dem bestå for evig.» – Salme 148:3–6.

HVORFOR DET BETYR NOE

Astronomen Allan Sandage sa en gang: «Vitenskapen kan ikke besvare de dypeste spørsmålene. Så snart man spør om hvorfor noe eksisterer i stedet for ingenting, har man kommet til noe som vitenskapen ikke kan forklare.» Bibelen forklarer skapelsen på en måte som stemmer overens med vitenskapen, og i tillegg besvarer den spørsmål som vitenskapen ikke kan svare på – blant annet: Hva er Guds hensikt med jorden og menneskene? *

^ avsn. 16 Flere opplysninger finnes i kapittel 3 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.