Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Oktober 2013

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

Italia

I 2011 ble det solgt flere sykler enn biler i Italia. Mulige forklaringer på det kan være den økonomiske krisen, prisene på drivstoff og utgiftene til vedlikehold av biler. Det er dessuten forholdsvis rimelig å vedlikeholde sykler, samtidig som det er enkelt og praktisk å sykle.

Armenia

Den europeiske menneskerettighetsdomstol har slått fast at staten Armenia krenket rettighetene til 17 unge menn, alle Jehovas vitner, som ble holdt i varetekt etter at de hadde nektet å utføre siviltjeneste underlagt militære myndigheter. Staten ble pålagt å betale skadeserstatning til de 17, foruten saksomkostninger.

Japan

Sekstitre prosent av de barna som ble offer for kriminalitet der sosiale nettsteder var inne i bildet, var ikke blitt advart av foreldrene om mulige farer. Av de 599 tilfellene som ble undersøkt, innrømmet 74 prosent av de antatte gjerningsmennene at hensikten med at de brukte disse nettstedene, var at de ville ha sex med mindreårige.

Kina

I et forsøk på å redusere trafikktettheten er det blitt vedtatt å sette en grense for hvor mange nye kjøretøyer som kan registreres i de store byene. I Beijing vil det for eksempel ikke bli registrert flere enn 240 000 kjøretøyer pr. år. I august 2012 var det cirka 1 050 000 som var med i trekningen om 19 926 registreringsbevis. Det var med andre ord bare 1 av 53 søkere som lyktes.