Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Oktober 2013

 INTERVJU | DAVEY LOOS

En biokjemiker forteller om sin tro

En biokjemiker forteller om sin tro

Dr. Davey Loos er en biokjemiker i Belgia. På et tidspunkt tvilte han på om det finnes en Skaper. Han trodde på evolusjonslæren. Men senere forandret han oppfatning. Hva var grunnen til at denne forskeren tok det han trodde om livets opprinnelse, opp til ny vurdering? Våkn opp! har intervjuet dr. Loos om hans forskningsarbeid og om hans tro.

Hvorfor ble du interessert i vitenskapelig forskning?

Da jeg gikk på universitetet, valgte jeg å studere kjemi. Jeg var spesielt fascinert av proteiner og nukleinsyrer, som er de desidert mest komplekse molekylene på jorden. Noe som vakte min nysgjerrighet, var visse molekylers reaksjon på sollyset.

Trodde du på Gud?

Da jeg var liten, gjorde jeg det. Men senere, mens jeg studerte ved det katolske universitetet i Leuven, lærte jeg at alt som lever, er blitt til som følge av prosesser i naturen. Professorene fikk noen av disse til å høres veldig kompliserte ut. Siden professorene var erfarne vitenskapsmenn, trodde jeg på det de sa, og det ble etter hvert vanskelig for meg å godta at det finnes en Gud.

Hva fikk deg til å tenke igjennom saken på nytt?

I 1999 traff jeg en venn fra skoletiden som var blitt et av Jehovas vitner, og jeg ble med på et av møtene deres. Omtrent på samme tid kom et av Jehovas vitner på besøk. Han la igjen en bok som heter Finnes det en Skaper som bryr seg om oss? *

Hva syntes du om boken?

Kvaliteten av det forskningsarbeidet som ble lagt fram, imponerte meg. Jeg begynte å lure på om evolusjon virkelig er forklaringen på det vi ser rundt oss i naturen.

Hva i naturen gjorde inntrykk på deg?

Arbeidet mitt som biokjemiker innebar å studere visse molekyler i cyanobakterier (også kjent som blågrønnalger) i havet. Disse mikroorganismene  er ikke avhengige av andre levende organismer for å få næring. Noen forskere tror at de var de første livsformene på jorden. Ved å utnytte energi fra sollyset omdanner mikrobene vann og karbondioksid til næring. Dette gjør de ved hjelp av en ekstremt komplisert kjemisk prosess, som man ennå ikke fullt ut forstår. Noe annet som gjorde inntrykk på meg, var at cyanobakteriene kan fange opp lys utrolig effektivt.

Blad utnytter jo også sollys for å produsere næring. Hva er da så spesielt ved disse bakteriene?

Jo lenger ned i havet man kommer, desto mindre lys er det. Så de cyanobakteriene som holder til der, må fange opp det minste glimt av lysenergi, og det gjør de ved hjelp av svært avanserte antenner. Nesten 100 prosent av den oppsamlede energien blir overført til næringsproduserende sentre. Denne lysoppsamlende mekanismens design har vakt interesse hos dem som produserer solcellepaneler. Deres solceller er selvfølgelig ikke på langt nær så effektive som systemene i bakteriene.

Hvilken konklusjon fikk det deg til å trekke?

Jeg tenkte på det at ingeniører prøver å etterligne de fantastiske mekanismene som finnes i forskjellige livsformer, og kom til at livet må ha blitt designet av Gud

Jeg tenkte på det at ingeniører prøver å etterligne de fantastiske mekanismene som finnes i forskjellige livsformer, og kom til at livet må ha blitt designet av Gud. Men troen min var ikke bare basert på det jeg studerte som forsker. Den var også bygd på et grundig studium av Bibelen.

Hva overbeviste deg om at Bibelen er fra Gud?

Én av de mange tingene som overbeviste meg, var hvordan bibelske profetier har gått i oppfyllelse til minste detalj. Jesaja beskrev for eksempel flere hundre år i forveien mange detaljer i forbindelse med Jesu død og begravelse. Vi vet at denne profetien ble nedskrevet før Jesu død. Omkring hundre år før Jesu fødsel ble det nemlig laget en avskrift av Jesajas bokrull, som ble funnet i Qumran.

Profetien sier: «Han skal få sitt gravsted hos de onde, og hos den rike klassen i sin død.» (Jesaja 53:9, 12) Og Jesus ble faktisk henrettet sammen med forbrytere, men han ble lagt i en grav som tilhørte en velstående familie. Dette er bare ett eksempel som overbeviste meg om at Bibelen må være inspirert av Gud. (2. Timoteus 3:16) Med tiden ble jeg et av Jehovas vitner.

Hvorfor setter du pris på å være et av Jehovas vitner?

Vår tro er ikke en blind tro som setter til side vitenskapelige kjensgjerninger

Vår tro er ikke en blind tro som setter til side vitenskapelige kjensgjerninger. Og vi lar oss lede av prinsipper som er fast forankret i Bibelen. Som et av Jehovas vitner liker jeg å fortelle andre om Bibelens oppmuntrende budskap og å hjelpe dem til å få svar på spørsmålene sine.

^ avsn. 9 Utgitt av Jehovas vitner.