Er det galt å ha sex uten å være gift?

«For dette er hva Gud vil, . . . at dere avholder dere fra utukt.» – 1. Tessaloniker 4:3.

HVA FOLK SIER

I noen kulturer godtar man seksuell omgang mellom to ugifte voksne som begge samtykker. Noen steder blir det sett på som akseptabelt at tenåringer som ikke er gift, er seksuelt intime med hverandre.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen bruker ordet «utukt» om flere former for seksuelle handlinger utenfor ekteskapet. Gud venter at de som tjener ham, ‘avholder seg fra utukt’. (1. Tessaloniker 4:3) Utukt blir regnet som en alvorlig synd, på linje med ekteskapsbrudd, spiritisme, drukkenskap, avgudsdyrkelse, mord og tyveri. – 1. Korinter 6:9, 10; Åpenbaringen 21:8.

SPILLER DET NOEN ROLLE?

Bibelen sier at «Gud skal dømme utuktige». (Hebreerne 13:4) Noe som er enda viktigere, er at når vi holder Guds lover om seksualmoral, viser vi at vi elsker Jehova Gud. (1. Johannes 5:3) Han på sin side velsigner dem som holder hans bud. – Jesaja 48:18.

 Er enhver intim seksuell handling mellom ugifte umoralsk?

«Utukt og urenhet av ethvert slag eller griskhet må ikke engang nevnes blant dere.» – Efeserne 5:3.

HVA FOLK SIER

Mange mener at bortsett fra samleie er andre intime seksuelle handlinger mellom ugifte helt greit.

HVA BIBELEN SIER

Når Bibelen snakker om umoralske seksuelle handlinger, nevner den ikke bare utukt, men også seksuell «urenhet» og ‘løsaktig oppførsel’. (2. Korinter 12:21) Det er tydelig at forskjellige former for seksuelle handlinger utenfor ekteskapet, selv når det ikke er snakk om samleie, er frastøtende i Guds øyne.

Det Bibelen sier om seksuelle handlinger, er at de skal være begrenset til en mann og en kvinne som er gift med hverandre. Den godkjenner heller ikke «begjærlig seksuell lyst». (1. Tessaloniker 4:5) Hva innebærer det? Tenk over et eksempel, som kan gjelde både en mann og en kvinne: En kvinne har kanskje bestemt seg for at hun ikke skal ha samleie med kjæresten sin. Likevel er hun med på andre intime seksuelle handlinger. Ved slike handlinger viser de at de begjærer noe de faktisk ikke har rett til. De gir etter for «begjærlig seksuell lyst». Det kan sammenlignes med griskhet, som Bibelen fordømmer. – Efeserne 5:3–5.

Hvordan kan du holde deg unna seksuell umoral?

«Flykt fra utukt.» – 1. Korinter 6:18.

SPILLER DET NOEN ROLLE?

Ifølge Bibelen står de som har sex uten å være gift, i fare for å miste sitt vennskap med Gud. – Kolosserne 3:5, 6.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen sier at vi skal ‘flykte fra utukt’. (1. Korinter 6:18) Det vil si at vi må holde oss så langt som mulig unna alt som kan friste oss til seksuell umoral. (Ordspråkene 22:3) For å holde oss moralsk rene er det for eksempel viktig at vi ikke utvikler et nært vennskap med noen som ikke bryr seg om de prinsippene Gud har gitt når det gjelder seksualmoral. I Bibelen får vi denne advarselen: «Den som vandrer med de vise, blir vis, men den som har samkvem med tåpene, går det ille.» – Ordspråkene 13:20.

Å fylle sinnet med umoralske tanker kan også føre til seksuell umoral. (Romerne 8:5, 6) Det er derfor klokt å unngå musikk, videoer, lesestoff og alle andre ting som skildrer upassende seksuelle handlinger eller på annen måte reklamerer for seksuell oppførsel som Gud misliker. – Salme 101:3.