Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  August 2013

Bør du tro på treenigheten?

Bør du tro på treenigheten?

Over to milliarder mennesker kaller seg kristne. De fleste tilhører kirkesamfunn som tror på treenighetslæren – læren om at Faderen, Sønnen og den hellige ånd sammen utgjør én Gud. Hvordan ble treenighetslæren en offisiell lære? Og et viktigere spørsmål: Stemmer denne læren med Bibelen?

BIBELEN ble fullført i det første århundre evt. Læresetninger som etter hvert førte til at treenighetslæren tok form, ble første gang offisielt formulert over 200 år senere, i 325 evt., på et kirkemøte som ble holdt i byen Nikaia i Lilleasia, nå Iznik i Tyrkia. Ifølge New Catholic Encyclopedia inneholder den trosbekjennelsen som tilskrives kirkemøtet i Nikaia, den første offisielle definisjonen av kristen rettroenhet, deriblant en definisjon av Gud og Kristus. Men hvorfor ble det sett på som nødvendig å definere Gud og Kristus over 200 år etter at Bibelen var fullført? Er Bibelen uklar på dette viktige området?

ER JESUS GUD?

Da Konstantin ble enehersker i Romerriket, var de som bekjente seg til kristendommen, splittet i synet på forholdet mellom Gud og Kristus. Var Jesus Gud? Eller var han skapt av Gud? For å få avgjort spørsmålet innkalte Konstantin kirkelederne til et møte i Nikaia, ikke fordi han søkte religiøs sannhet, men fordi han ikke ville at riket skulle være splittet på grunn av religion.

«For oss er det én Gud, vår Far.» – 1. Korinter 8:6, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011

Konstantin bad biskopene, som kan ha utgjort flere hundre, om å komme fram til en enstemmig avgjørelse, men til ingen nytte. Han foreslo da at kirkemøtet skulle vedta den vage formuleringen at Jesus var «av samme vesen [homoousios] som Faderen». Dette ubibelske, greske filosofiske begrepet la grunnlaget for treenighetslæren slik den senere ble formulert i kirkens trosbekjennelser. Ja, mot slutten av 300-tallet hadde treenighetslæren i det store og hele fått den utformingen den har i dag, der den såkalte tredje delen av guddommen, den hellige ånd, også er med.

SPILLER DET NOEN ROLLE?

Jesus sa at «de sanne tilbedere skal tilbe Faderen med . . . sannhet». (Johannes 4:23) Sannheten er å finne i Bibelen. (Johannes 17:17) Lærer Bibelen at Faderen, Sønnen og den hellige ånd er tre personer i én Gud?

 For det første står ikke ordet «treenighet» i Bibelen. For det andre hevdet Jesus aldri at han var lik Gud. Jesus tilbad isteden Gud. (Lukas 22:41–44) Et tredje argument har å gjøre med Jesu forhold til sine etterfølgere. Selv etter at Jesus var blitt oppreist fra de døde til åndeverdenen, kalte han sine etterfølgere «mine brødre». (Matteus 28:10) Var de brødre av Den Allmektige Gud? Selvfølgelig ikke! Men gjennom sin tro på Kristus – Guds førstefødte Sønn – ble også de sønner av den samme Far. (Galaterne 3:26) Sammenlign noen flere skriftsteder med følgende utdrag av den trosbekjennelsen som tilskrives kirkemøtet i Nikaia.

Hva den nikenske trosbekjennelse sier:

«Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, . . . Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, . . . av samme vesen som Faderen.»

Hva Bibelen sier:

  • «Den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.» – Matteus 24:36. *

  • «Far er større enn jeg [Jesus].» – Johannes 14:28.

  • «Jeg [Jesus] stiger opp til ham som er min Far og Far for dere, min Gud og deres Gud.» – Johannes 20:17.

  • «For oss er det én Gud, vår Far.» – 1. Korinter 8:6.

  • «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» – 1. Peter 1:3. *

^ avsn. 13 Uthevet av oss. Alle sitatene i denne delen er fra Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.

^ avsn. 17 Bibelstudieboken Hva er det Bibelen egentlig lærer? inneholder blant annet disse to kapitlene: «Hva er sannheten om Gud?» og «Hvem er Jesus Kristus?» Du kan få denne boken av Jehovas vitner eller lese den på nett på www.jw.org.