Er Guds rike en tilstand i hjertet?

«Du er ikke langt fra Guds rike.» – Markus 12:34.

HVA FOLK SIER

Mange tror at Guds rike er, slik et stort kirkesamfunn sier det, «Guds styre i den enkeltes hjerte og liv».

HVA BIBELEN SIER

Guds rike er en virkelig regjering, ikke bare en metafor for det at en person underkaster seg Gud i sitt hjerte. Guds rike skal herske over hele jorden. – Salme 72:8; Daniel 7:14.

Hva så med Jesu uttalelse: «Guds rike er inne i dere»? (Lukas 17:21, Norsk Bibel 88/07; uthevet av oss.) Jesus kan ikke ha ment at Guds rike var inne i hans tilhøreres hjerte. Hvorfor ikke? Fordi det var fariseerne han snakket til. Jesus sa at de ikke ville komme inn i Guds rike, for deres religionsutøvelse var hyklersk og uakseptabel i Guds øyne. (Matteus 23:13) Det er verdt å merke seg at andre bibeloversettelser gjengir Jesu ord på denne måten: «Guds rike er iblant dere.» (Se for eksempel NO 1978/85.) Hvordan kunne han si det? Fordi han, som den framtidige Kongen i Guds rike, stod rett foran dem. – Lukas 17:21.

 Hva er Guds rike?

«La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» – Matteus 6:10.

HVA BIBELEN SIER

Guds rike er en virkelig regjering med Jesus Kristus som Hersker. (Matteus 28:18; 1. Timoteus 6:14, 15) Det skal gjennomføre Guds vilje i himmelen og på jorden. (Matteus 6:10) Det er derfor ved hjelp av dette riket Gud skal løse menneskenes problemer. Det skal gjøre alt det som jordiske regjeringer aldri vil klare å utrette.

Under Guds rikes styre vil menneskene oppleve fred, sikkerhet og velvære i paradiset her på jorden. (Salme 46:9; Jesaja 35:1; Mika 4:4) Ingen kommer til å bli syke eller dø, og alle helseproblemer vil være borte. (Jesaja 33:24; Åpenbaringen 21:4) Selv aldringsprosessen vil bli reversert. Bibelen har forutsagt: «La hans kropp bli friskere enn i ungdommen; la ham vende tilbake til sin ungdomskrafts dager.» – Job 33:25.

HVA DU KAN GJØRE

Uavhengig av hvem du er, eller hvor du kommer fra, kan du få leve under Guds rikes styre hvis du gjør det Gud ber deg om. Bibelen sier at «Gud ikke er partisk, men i enhver nasjon er den som frykter ham og øver rettferdighet, antagelig for ham». – Apostlenes gjerninger 10:34, 35.

Kommer Guds rike som følge av menneskers innsats?

«Himmelens Gud [skal] opprette et rike som aldri skal bli ødelagt.» – Daniel 2:44.

HVA FOLK SIER

Noen tror at det er mennesker som skal opprette Guds rike på jorden, enten ved at de omvender alle til sin tro, eller ved at de gjør en felles innsats for verdensfred og brorskap.

HVA BIBELEN SIER

Det er Gud – ikke mennesker – som oppretter dette riket. (Daniel 2:44) I den forbindelse sier han: «Jeg, ja jeg, har innsatt min konge.» (Salme 2:6) Guds rike kommer altså ikke som et resultat av menneskers innsats, og mennesker kan ikke blande seg opp i dets styre, for det skal herske over jorden fra himmelen. – Matteus 4:17.

HVORFOR SKULLE DET SPILLE NOEN ROLLE FOR DEG?

Det er bare naturlig å ønske at menneskene en dag skal oppnå fred og enhet. Det kan til og med være at du arbeider for dette, men blir fortvilet siden målene ikke blir nådd. Når du vet at det er Gud som oppretter sitt rike, kan det få deg til å bruke dine krefter mest mulig effektivt ved å bli borger av Guds rike.