Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

VÅKN OPP! JUNI 2013

 STÅR DET EN DESIGNER BAK?

Knølhvalens sveiver

Knølhvalens sveiver

EN VOKSEN knølhval er større og tyngre enn en fullastet lastebil. Likevel er dette enorme pattedyret bemerkelsesverdig raskt og smidig når det dykker og vender. Hva er forklaringen på det? Noe av hemmeligheten ligger i de kuleformede utvekstene på sveivene, eller luffene.

Tenk over dette: De fleste hvaler har sveiver med jevn framkant. Knølhvalens sveiver er imidlertid annerledes. På framkanten av sveivene er det usedvanlig store utvekster (kalt knøler). Når hvalen glir gjennom vannet, strømmer vannet over knølene og brytes opp til en mengde virvler. Knølene kanaliserer altså vannstrømmen og skaper turbulens. Dette gir hvalen større oppdrift, noe som gjør at den kan vri sveivene i bratt vinkel uten å miste fart. I bratte vinkler reduserer disse knølene også vannmotstanden – en stor fordel siden hver av sveivene er så lange som en tredjedel av hvalens totale kroppslengde.

Forskere anvender dette konseptet for å lage mer effektive skipsror, vannturbiner, vindmøller og rotorblad til helikoptre.

Hva mener du? Er knølhvalens sveiver blitt til ved en utvikling? Eller står det en Designer bak?