Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  Mai 2013

 HVA BIBELEN SIER

Guds natur

Guds natur

Hva slags legeme har Gud?

«Gud er en Ånd.» – Johannes 4:24.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen omtaler Gud som en Ånd. (2. Korinter 3:17) Han står derfor langt over oss og det vi kan fatte med våre sanser. Han er «evighetens Konge – uforgjengelig, usynlig», sies det i 1. Timoteus 1:17. Bibelen sier også: «Ingen har noen gang sett Gud.» – 1. Johannes 4:12.

Skaperen står så høyt over oss at vi ikke engang behøver å prøve å forestille oss hvordan han ser ut. «Hvem kan dere ligne Gud med, og hva kan dere stille ved hans side som er ham lik?» står det i Jesaja 40:18. Også den ærefryktinngytende stjernehimmelen blekner i sammenligning med Den Allmektige. – Jesaja 40:22, 26.

Det finnes imidlertid intelligente skapninger som kan se Gud og til og med tale med ham ansikt til ansikt. Hvordan kan vi si det? Jo, fordi de også er ånder, og de holder til i himmelen. (1. Kongebok 22:21; Hebreerne 1:7) Jesus Kristus sa om disse overmenneskelige skapningene, som også blir kalt engler: ‘De ser alltid min himmelske Fars ansikt.’ – Matteus 18:10.

Er Gud allestedsnærværende?

«Slik skal dere da be: ‘Vår Far i himlene.’» – Matteus 6:9.

 HVA BIBELEN SIER

Bibelen lærer ikke at Gud er allestedsnærværende, eller til stede overalt til enhver tid, lik en upersonlig kraft. Som Jesu ord i Matteus 6:9 og 18:10 viser, er Gud en person – en «Far» – og han bor i himmelen, hans «grunnfestede bosted». – 1. Kongebok 8:43.

Mot slutten av sitt liv sa Jesus: «Jeg forlater verden og går til Faderen.» (Johannes 16:28) Etter at han døde i kjødet og ble oppreist som en ånd, gikk han «inn i selve himmelen, for nå å tre fram for Guds person». – Hebreerne 9:24.

Slike opplysninger om Gud har stor betydning. Hvorfor? For det første: Ettersom Gud er en person, kan vi lære om ham og nærme oss ham. (Jakob 4:8) For det andre: Det at vi vet sannheten om Gud, beskytter oss mot falsk tilbedelse, for eksempel tilbedelse av livløse bilder og gjenstander. «Små barn, vokt dere for avguder», står det i 1. Johannes 5:21.

Hvordan ble mennesket skapt i Guds bilde?

«Gud gikk i gang med å skape mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.» – 1. Mosebok 1:27.

HVA BIBELEN SIER

Som mennesker er vi i stand til å gjenspeile Guds egenskaper, for eksempel hans kjærlighet, rettferdighet og visdom. Bibelen sier: «Bli . . . etterlignere av Gud, som elskede barn, og fortsett å vandre i kjærlighet.» – Efeserne 5:1, 2.

Gud har også skapt oss med en fri vilje, noe som gjør at vi kan velge mellom rett og galt og vise andre kjærlighet på forskjellige måter. (1. Korinter 13:4–7) Vi kan også skape ting, glede oss over skjønnhet og føle ærefrykt når vi betrakter det fantastiske skaperverket. Og framfor alt har vi fått evnen til å forstå åndelige ting. Vi har et naturlig ønske om å lære om Skaperen og hans vilje med oss. – Matteus 5:3.

Hvordan Bibelens sannhet kan hjelpe deg. Jo mer vi lærer om Gud og etterligner ham, i jo større grad vil vi leve slik han hadde tenkt at vi skulle leve. Det vil gi oss større glede og tilfredshet i livet, og vi vil oppnå en indre fred. (Jesaja 48:17, 18) Ja, Gud vet at hans tiltalende egenskaper appellerer til oppriktige mennesker, slik at de blir dratt til ham og begynner å gå på veien til evig liv. – Johannes 6:44; 17:3.