Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 HVA BIBELEN SIER

Helse

Helse

Bryr Gud seg om hvordan vi behandler kroppen vår?

«Vær ikke blant dem som drikker seg fulle på vin, blant dem som fråtser i kjøtt.» – Ordspråkene 23:20.

SPILLER DET NOEN ROLLE?

Bibelen er ingen lærebok i medisin, og den inneholder heller ikke regler for alle sider ved vårt liv. Du kan likevel ha nytte av å forstå hvordan Gud ifølge Bibelen ser på helsespørsmål.

HVA BIBELEN SIER

Det er en rekke skriftsteder som kaster lys over hva Gud mener om den måten vi behandler kroppen vår på. Bibelen fordømmer skadelige overdrivelser, deriblant drukkenskap og fråtseri. (Ordspråkene 23:20) Den loven som Gud gav israelittene i gammel tid, inneholdt blant annet forholdsregler som skulle bekjempe og i noen tilfeller også forebygge sykdommer. Loven inneholdt også konkrete sikkerhetsforskrifter som skulle forebygge skader. (5. Mosebok 22:8) Det er tydelig at Bibelen oppfordrer oss til å treffe fornuftige forholdsregler for å ta vare på kroppen og helsen.

 Hvordan forklarer Bibelen det at vi blir syke?

«Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden.» – Romerne 5:12.

HVA NOEN SIER

Mange tror at sykdom bare er et av evolusjonens luner. Andre mener at det er mystiske krefter, for eksempel onde ånder, som er årsaken til våre helseproblemer.

HVA BIBELEN SIER

Ifølge Bibelen blir vi syke som følge av det første menneskes opprør mot Gud. (Romerne 5:12) Før Adam og Eva, våre første foreldre, gjorde opprør, hadde de fullkommen helse. De visste at de kom til å dø hvis de trakk seg unna Guds kjærlige omsorg. (1. Mosebok 2:16, 17) Likevel brøt de med vilje vennskapet med Gud og mistet sin fullkommenhet. *

Våre opprørske foreldres ufullkommenhet er blitt videreført til oss. Trass i alle forsøk på å gjøre slutt på sykdom og lidelse blir vi derfor fortsatt syke.

HVA KAN DU GJØRE?

Bibelen lærer at hvis du går inn for å få et godt forhold til Gud ved å følge hans vise prinsipper, vil du til slutt oppnå fullkommen helse og få leve i et jordisk paradis. (Jesaja 33:24) Gud lover at han skal fjerne smerte, sykdom og død. – Åpenbaringen 21:3, 4.

Er Bibelen imot medisinsk behandling?

«De som er friske, trenger ikke lege, men det gjør de syke.» – Matteus 9:12.

HVA NOEN SIER

Noen anbefaler healing eller helbredelse ved bønn framfor medisinsk behandling.

HVA BIBELEN SIER

Gud tillot at helsearbeidere praktiserte blant hans folk i bibelsk tid. (1. Mosebok 38:28; Kolosserne 4:14) Det er ikke noe i Bibelen som tyder på at Gud ikke godkjente at de brukte medisinske planter, salver, foreskrevne dietter eller andre behandlingsmåter. Jesus sa jo: «De som er friske, trenger ikke lege, men det gjør de syke.» – Matteus 9:12.

Men Bibelen godkjenner ikke alle slags behandlingsmåter. Den godkjenner for eksempel ikke healing og heller ikke helbredelse ved bønn slik det blir praktisert i vår tid. Og behandlingsmåter som innebærer bruk av spiritisme og okkultisme, blir ikke godkjent av Gud. (Galaterne 5:19–21) Når man blir syk, er det riktig å søke passende helsehjelp så raskt som mulig, så sant dette er tilgjengelig. Men man må ikke benytte seg av behandlingsmåter som Bibelen fordømmer.

^ avsn. 10 I denne artikkelen bruker vi ordene «fullkommen» og «fullkommenhet» om den sunne og friske tilstand de første menneskene var i da Gud skapte dem, fri for sykdom og død.