Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

Verden

Løsningen på sultproblemet er ikke bare et spørsmål om matproduksjon. Det er blitt anslått at bøndene nå produserer nok mat til å fø tolv milliarder mennesker – fem milliarder flere enn det bor mennesker på jorden. Problemet er i første rekke knyttet til økonomi, fordeling og det at mat kastes.

Storbritannia og USA

Ifølge en undersøkelse mener omkring en fjerdedel (24 prosent) av finanstoppene at man kanskje må ty til «uetisk eller ulovlig atferd for å lykkes». Seksten prosent innrømmer at de ville begå en forbrytelse «hvis de kunne slippe unna med det».

Argentina

I Argentina ber tre av fem lærere seg fri fra jobben på grunn av stress eller vold på arbeidsplassen.

Sør-Korea

Aleneboere utgjør snart den vanligste husstandsgruppen i Sør-Korea.

Kina

Man tror at to av tre kinesiske byer ikke vil kunne innfri de nye kravene til luftkvalitet som vil tre i kraft i 2016. Kvaliteten på vann fra de fleste underjordiske kilder blir dessuten klassifisert som «dårlig eller ekstremt dårlig».