Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  mars 2013

 HVA BIBELEN SIER

Pornografi

Pornografi

Fordømmer Bibelen pornografi?

«Enhver som fortsetter å se på en kvinne for å nære lidenskap for henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.» – Matteus 5:28.

HVORFOR DET SPILLER NOEN ROLLE

I dag er pornografi mer populært og lettere tilgjengelig enn noen gang. Hvis du ønsker å glede Gud og leve et godt liv, bør du vite hvilket syn han har på pornografi.

HVA BIBELEN SIER

Pornografi er ikke spesielt nevnt i Bibelen. Bruken av pornografi er likevel direkte i strid med mange bibelske prinsipper.

Bibelen viser uttrykkelig at når en gift mann «fortsetter å se på en kvinne» som han ikke er gift med, og på den måten gir næring til et ønske om å ha sex med henne, kan det føre til ekteskapsbrudd. Prinsippet i denne bibelske uttalelsen kan anvendes på alle, gifte eller ugifte, som «fortsetter å se» på pornografiske bilder med et ønske om å begå seksuell umoral. Slik oppførsel er helt klart frastøtende i Guds øyne.

 Er pornografi galt hvis det ikke fører til umoralske seksuelle handlinger?

«Så død da deres lemmer . . . med hensyn til utukt, urenhet, seksuell lyst, skadelig begjær og griskhet.» – Kolosserne 3:5.

HVA NOEN SIER

Enkelte forskere mener at det ikke er noen sammenheng mellom pornografi og seksuelle handlinger. Men er det å se på pornografi umoralsk i seg selv?

HVA BIBELEN SIER

Bibelen beskriver «grove vittigheter» som noe uakseptabelt og umoralsk. (Efeserne 5:3, 4) Hvordan kan pornografi være mindre forkastelig? Dagens pornografi innebærer ofte at man viser opptak av noen som faktisk begår ekteskapsbrudd, utfører homoseksuelle handlinger og gjør seg skyldig i andre former for seksuell umoral. Det å se på seksuelle handlinger som virker pirrende, er naturligvis enda mer forkastelig i Guds øyne enn det å bruke et grovt språk.

Forskere fortsetter å diskutere sannsynligheten for at folk som bruker pornografi, skal leve ut de seksuelle fantasiene som pornografi fyrer opp under. Men det er åpenbart at Bibelen støtter den tanke at pornografi i seg selv er åndelig nedbrytende og høyst frastøtende i Guds øyne. Bibelen kommer med denne oppfordringen: «Så død da deres lemmer . . . med hensyn til utukt, urenhet, seksuell lyst.» (Kolosserne 3:5) De som bruker pornografi, gjør akkurat det motsatte – i stedet for å døde slike lyster, fyrer de opp under dem og gir næring til dem.

Hva kan hjelpe deg til å la være å se på pornografi?

«Søk det gode og ikke det onde . . . Hat det onde og elsk det gode.» – Amos 5:14, 15.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen omtaler løsaktige personer, drankere og tyver som klarte å forandre sin nedbrytende atferd. (1. Korinter 6:9–11) Hvordan klarte de det? De lærte å hate det onde ved å anvende visdommen i Guds Ord.

Det er mulig å lære å hate pornografi ved å tenke nøye over de forferdelige konsekvensene av denne skadelige vanen. En undersøkelse som nylig ble offentliggjort av Utah State University, viser at noen av dem som bruker pornografi, opplever «depresjon, sosial isolasjon, ødelagte forhold» og andre sørgelige ting. Når det å bruke pornografi som nevnt er forkastelig i Guds øyne, kan det dessuten føre til noe som er enda verre: Det ødelegger forholdet til Skaperen.

Bibelen kan hjelpe oss til å lære å elske det som er godt. Jo mer vi leser i Bibelen, desto dypere vil vår kjærlighet til dens moralnormer bli. Denne kjærligheten vil hjelpe oss til å være fast bestemt på å sky pornografi og føle det slik som salmisten, som skrev: «Jeg skal ikke sette noe verdiløst framfor mine øyne.» – Salme 101:3.