Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

Israel

Barn som er «født med misdannelser som kunne ha vært oppdaget ved fosterdiagnostikk», kan ikke lenger saksøke helsemyndighetene for at de «tillot at de ble født», melder Haaretz.com. Men foreldre kan anlegge sak for å få kompensasjon for «de ekstra utgiftene det medfører å oppdra et funksjonshemmet barn og dekke [dets] behov resten av livet».

Australia

I Australia lever åtte av ti par sammen før de gifter seg.

Hellas

Statistiske oversikter fra det greske helsedepartementet viser at tallet på selvmord i Hellas økte med 40 prosent de fem første månedene i 2011 i forhold til den samme perioden i 2010. Økningen falt sammen med begynnelsen på den siste økonomiske krisen i landet.

USA

Nesten 40 prosent av maten i USA blir kastet, melder en amerikansk miljøvernorganisasjon (National Resources Defense Council). Det blir for eksempel anslått at 7 prosent av det som blir dyrket, aldri blir høstet inn, at 17 prosent av den maten som blir servert på restauranter og kafeteriaer, ikke blir spist, og at familier kaster omkring 25 prosent av den maten de kjøper.

Madagaskar

Verdens minste kameleon ble nylig oppdaget på Madagaskar. Disse små, brune øglene kan bli opptil 29 millimeter lange, og noen av dem kan få plass på en fingernegl. Dyret står i fare for å bli utryddet, for dets habitat er truet fra flere hold.