Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  februar 2013

 FORSIDETEMA

På leting etter et bedre liv

På leting etter et bedre liv

På leting etter et bedre liv

GEORGE var helt desperat. Han klarte ikke å skaffe nok mat til familien. Noen av naboene var syke, og flere sultet. Men noen mil lenger sør lå et rikere land. «Jeg flytter dit og finner en jobb, og så kan familien komme etter», tenkte han.

Patricia drømte også om et nytt liv i et annet land. Hun hadde ikke arbeid, og det var få muligheter for at hun skulle klare å få et bedre liv. Hun og kjæresten bestemte seg for å reise fra Nigeria til Algerie og videre til Spania. Det de ikke var klar over, var hvor tøft det ville bli å reise gjennom Sahara. «Jeg var gravid», forteller hun, «og jeg hadde bestemt meg for å gi barnet mitt et bedre liv.»

Rachel hadde lyst til å begynne på nytt i Europa. På Filippinene, hvor hun bodde, hadde hun mistet jobben, og noen slektninger forsikret henne om at det var lett å få jobb som hushjelp i andre land. Så hun lånte penger til flyreisen og tok farvel med mannen og datteren. Hun sa: «Vi kommer ikke til å være fra hverandre så lenge.»

Det er anslått at over 200 millioner mennesker lik George, Patricia og Rachel har flyttet til andre land de siste tiårene. Noen har flyktet på grunn av kriger, naturkatastrofer og forfølgelse, men de fleste har flyttet av økonomiske grunner. Hvilke problemer har de møtt i det nye landet? Oppnår alle det de søker – et bedre liv? Hvordan går det med barna når en av foreldrene reiser fra dem for å tjene bedre? Vi skal se nærmere på disse spørsmålene i de neste artiklene.

 Å komme seg dit og å etablere seg

Den første utfordringen når man skal flytte til et annet land, er ofte selve reisen. George, som er nevnt i den første artikkelen, reiste hundrevis av kilometer og hadde lite å spise underveis. «Reisen var et mareritt», sier han. Mange som ønsker å flytte til et annet land, kommer aldri fram.

Patricias mål var å komme seg til Spania. På reisen gjennom Sahara satt hun på et åpent lasteplan. «Reisen fra Nigeria til Algerie tok en uke, og 25 personer var stuet sammen. På veien så vi mange døde og folk som vandret omkring i ørkenen og bare ventet på at døden skulle innhente dem. Vi skjønte at noen lastebilsjåfører er så hjerterå at de kjører fra passasjerer langs ruten.»

I motsetning til George og Patricia klarte Rachel å komme seg med et fly til Europa, og der fikk hun jobb som hushjelp. Men hun hadde aldri forestilt seg hvor sterkt hun ville savne den to år gamle datteren sin. «Hver gang jeg så en mor med et lite barn, ble jeg helt syk innvendig», sier hun.

George strevde med å finne seg til rette i det nye landet. Det gikk måneder før han kunne sende penger hjem. «Mange netter gråt jeg av ensomhet og skuffelse», forteller han.

Etter å ha vært flere måneder i Algerie kom Patricia til grensen til Marokko. Hun forteller: «Der fødte jeg datteren min. Jeg måtte gjemme meg for menn som driver med menneskehandel og kidnapper kvinner som har forlatt hjemlandet sitt, og tvinger dem til prostitusjon. Endelig klarte jeg å skrape sammen nok penger til den risikable sjøreisen over til Spania. Båten var i dårlig forfatning og lite egnet til å frakte så mange passasjerer. Vi måtte øse vann med skoene! Da vi kom fram til Spania, hadde jeg ikke krefter til å gå i land.»

De som tenker på å flytte til et annet land, må naturligvis ta mer med i beregningen enn mulige risikoer i forbindelse med reisen. De må også ta i betraktning eventuelle språklige og kulturelle barrierer i det nye landet, foruten de omkostningene og de juridiske vanskelighetene som er forbundet med det å få fast oppholdstillatelse eller å bli statsborgere der. De som ikke har papirene i orden, har ofte problemer med å få en skikkelig jobb, et ordentlig sted å bo, skolegang og helsehjelp. Det kan også være vanskelig for dem å ta førerkort eller å opprette en bankkonto. De blir dessuten ofte utnyttet, kanskje som billig arbeidskraft.

En annen faktor er pengene i seg selv. Hvor stor sikkerhet gir de? Bibelen kommer med dette gode rådet: «Vær klok nok til ikke å slite deg ut for å bli rik. Pengene dine kan forsvinne på et øyeblikk, som om de hadde fått vinger og fløy av sted lik en ørn.» (Ordspråkene 23:4, 5, Good News Translation) Husk også at det vi trenger aller mest, er ting som ikke kan kjøpes for penger – kjærlighet, følelsesmessig trygghet  og en sammensveiset familie. Det er virkelig trist når foreldres ønske om å tjene penger blir viktigere enn deres kjærlighet til hverandre og deres ‘naturlige hengivenhet’ for barna sine! – 2. Timoteus 3:1–3.

Vi mennesker har også et åndelig behov. (Matteus 5:3) Ansvarsbevisste foreldre gjør derfor alt som står i deres makt for å ta hånd om den oppgaven Gud har gitt dem – å lære barna om Gud, hans hensikt og hans normer. – Efeserne 6:4.

 En samlet familie – viktigere enn penger

Innvandrere kan ha mange historier å fortelle, men det er én ting som går igjen i alle historiene, slik det framgår av det George, Rachel og Patricia fortalte. Familien blir skadelidende når en forelder eller ektefelle reiser og det kanskje går flere år før de blir gjenforent. I Georges tilfelle gikk det over fire år.

Etter nesten fem år reiste Rachel tilbake til Filippinene for å hente datteren sin. Patricia kom fram til Spania med den lille datteren sin i armene. «Hun er den eneste jeg har av familie, så jeg prøver å passe godt på henne», sier Patricia.

Mange innvandrere prøver å bli værende i det nye landet trass i at de er ensomme, opplever økonomiske tilbakeslag og må være lenge borte fra familien. De investerte så mye i flyttingen at når det ikke går så bra, er det få som har mot nok til å innrømme det og reise hjem og ta skammen og ydmykelsen.

En som hadde mot nok, var Allan, som er fra Filippinene. Han fikk seg en god jobb i Spania, men etter 18 måneder flyttet han hjem igjen. «Jeg savnet kona mi og datteren min for mye», sier han. «Jeg bestemte meg for at jeg aldri mer skulle arbeide i et annet land hvis ikke hele familien kunne flytte dit sammen. Og det var det vi til slutt gjorde. Familien er mye viktigere enn penger.»

Det er noe annet som også er viktigere enn penger. Det oppdaget Patricia. Da hun reiste til Spania, tok hun med seg et nytestamente. «Jeg tenkte at boken ville bringe meg lykke», sa hun. «Så kom jeg i kontakt med en kvinne som var et av Jehovas vitner. Før hadde jeg aldri vært interessert i å snakke med noen av dem. Så jeg stilte henne mange spørsmål for å avsløre det hun lærte, som vranglære. Men i motsetning til det jeg hadde trodd, klarte hun å forsvare sin tro og besvare spørsmålene mine ved hjelp av Bibelen.»

Patricia lærte at varig lykke og et fast håp for framtiden ikke er avhengig av penger eller av hvor man bor, men av kunnskap om Gud og hans hensikt med oss. (Johannes 17:3) Hun lærte blant annet at den sanne Gud har et navn – Jehova. (Salme 83:18) Og hun leste i Bibelen at Gud snart skal utrydde all fattigdom ved hjelp av sitt rike, hvor Jesus Kristus er Konge. (Daniel 7:13, 14) «[Jesus] skal utfri den fattige som roper om hjelp, likeså den nødstilte og den som ingen hjelper har. Fra undertrykkelse og fra vold skal han gjenløse deres sjel», står det i Salme 72:12, 14.

Hvorfor ikke ta deg tid til å undersøke Bibelen? Denne visdomsboken fra Gud kan hjelpe deg til å gjøre sunne prioriteringer, treffe kloke avgjørelser og bevare gleden og håpet under de vanskelighetene du måtte møte i denne tiden. – Ordspråkene 2:6–9, 20, 21.