Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Språklig mangfold i Kaukasus

Språklig mangfold i Kaukasus

FORESTILL deg at du oppholder deg i et område som hovedsakelig består av fjell, og som er omtrent på størrelse med Spania. Til din forundring finner du ut at det bor en rekke ulike nasjonaliteter der som alle har sitt eget språk. Noen steder kan de ikke engang forstå dem som bor i nabolandsbyen! Geografer i middelalderen må også ha forundret seg over dette, for en av dem beskrev dette området, Kaukasus, som «fjellet med de mange språk».

Kaukasus-fjellene, som ligger mellom Svartehavet og Kaspihavet, er et knutepunkt mellom kontinenter og sivilisasjoner. Som følge av det har området en lang historie og en rik kultur. Befolkningen er kjent for sin respekt for eldre, sin kjærlighet til dans og sin gjestfrihet. Mange besøkende synes likevel at det aller mest fascinerende ved Kaukasus er alle de etniske gruppene der og alle de språkene som snakkes der – flere språk enn det som snakkes i noe annet område på samme størrelse i Europa.

 Et utrolig mangfold

På 400-tallet skrev den greske historieskriveren Herodot: «Kaukasus har mange forskjellige folk.» I begynnelsen av det første århundre evt. omtalte en annen gresk historieskriver, Strabon, 70 stammer i området. Hver stamme hadde sitt eget språk og kom for å drive handel i Dioskurias, som lå ved Svartehavet, omtrent der hvor den moderne byen Sukhumi ligger. Flere tiår senere skrev den romerske forfatteren Plinius den eldre at romerne trengte 130 tolker for å kunne gjøre forretninger i Dioskurias.

I dag er det fortsatt over 50 etniske grupper som kaller Kaukasus sitt hjem. Hver av dem har sine egne skikker og i mange tilfeller sine egne, karakteristiske drakter, sin egen kunst og sin egen arkitektur. I hvert fall 37 av de opprinnelige språkene blir fortsatt snakket her – noen av flere millioner, andre bare av dem som bor i visse landsbyer. Den språklig sett mest sammensatte delen av området er den russiske republikken Dagestan, hvor omkring 30 etniske grupper har sitt hjem. Nøyaktig hvilken forbindelse det er mellom alle disse språkene og mellom dem og andre språkgrupper, er fremdeles usikkert.

Jehovas vitner gir bibelsk undervisning i Kaukasus

 Har du lyst til å se hvordan noen kaukasiske språk ser ut på trykk? På Jehovas vitners offisielle nettsted, www.jw.org, finner du publikasjoner på over 400 språk. Noen av språkene er blant dem som tales i Kaukasus, det fascinerende området som med rette er blitt kalt «fjellet med de mange språk».