Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Bibelen – en bok med nøyaktige profetier: Del 8

«La ditt rike komme»

Bibelen – en bok med nøyaktige profetier: Del 8

Dette er den siste artikkelen i en serie på åtte hvor «Våkn opp!» har drøftet et helt spesielt trekk ved Bibelen – dens profetier, eller forutsigelser. Artiklene skulle gi svar på disse spørsmålene: Er Bibelens profetier bare dyktige menneskers verk? Er det noe som gjør at vi med sikkerhet kan si at de er inspirert av Gud? Vi oppfordrer deg til å undersøke kjensgjerningene.

I SNART 2000 år har de som har regnet seg som kristne, bedt om at Guds rike må komme. Det har de gjort fordi Jesus lærte sine etterfølgere å be: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» – Matteus 6:10.

Hva er dette riket som så mange ber om? Det er Guds rike – en himmelsk regjering som skal komme i stedet for alle andre regjeringer og styreformer. Som den utnevnte Kongen i dette riket skal Jesus Kristus sørge for at Guds vilje skjer både i himmelen og på jorden. (Daniel 2:44; 7:13, 14) Når tiden er inne, skal Gud besvare denne mønsterbønnen ved å sette en stopper for all ondskap og lidelse og frelse en «stor skare» som består av et ubegrenset antall lojale tilbedere. (Åpenbaringen 7:9, 10, 13–17) Deretter skal «de rettferdige . . . ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig». – Salme 37:29.

Har vi noen mulighet til å få vite nøyaktig hvordan forholdene vil bli under Jesu styre? Ja! Da Jesus var her på jorden, viste han at han både vil og kan løse menneskenes problemer. La oss se på fire bibelske profetier og på hvordan Jesus gav oss forhåndsglimt av hva han kommer til å gjøre overalt på jorden som Konge i Guds himmelske rike.

 Profeti nr. 1:

«Han [Jehova] får kriger til å opphøre til jordens ytterste ende. Buen bryter han av, og spydet hogger han i stykker; vognene brenner han opp i ilden.» – Salme 46:9.

Oppfyllelse: Jesus Kristus, den «fyrste som bringer fred», vil sørge for at det blir varig fred på jorden. Ved hjelp av verdensomfattende nedrustning og et fredelig program for undervisning skal Guds rike forene alle mennesker i et virkelig internasjonalt brorskap. – Jesaja 2:2–4; 9:6, 7, fotnote; 11:9.

Hva historien viser:

Jesus lærte sine etterfølgere at de ikke skulle gripe til våpen, men leve i fred med sine medmennesker. Da en av disiplene forsøkte å forsvare ham med sverdet sitt, sa Jesus til ham: «Stikk ditt sverd på plass igjen, for alle som griper til sverd, skal omkomme ved sverd.» (Matteus 26:51, 52) Jesus sa at de sanne kristne skulle kjennetegnes på den kjærligheten de viser hverandre. – Johannes 13:34, 35.

Profeti nr. 2:

«Det skal bli rikelig med korn på jorden; på fjellenes topp skal det være en overflod.» – Salme 72:16.

Oppfyllelse: Guds rike skal gjøre ende på feilernæring, matmangel og sult. Alle vil få rikelig med god og næringsrik mat.

Hva historien viser:

Det var tydelig at Jesus hadde oppriktig medfølelse med dem som sultet, og hans mirakuløse evne til å mette store menneskemengder gjorde dypt inntrykk. Et øyenvitne fortalte: «[Jesus bød] folkeskarene å legge seg ned i gresset og tok de fem brødene og de to fiskene, og idet han så opp mot himmelen, uttalte han en velsignelse, og da han hadde brutt brødene, delte han dem ut til disiplene, og disiplene delte dem ut til folkeskarene. Så spiste alle og ble mette, og de samlet opp de stykkene som var blitt til overs, tolv kurver fulle. Men de som spiste, var omkring fem tusen menn, foruten kvinner og små barn.» – Matteus 14:14, 19–21.

Profeti nr. 3:

«Ingen innbygger skal si: ‘Jeg er syk.’» (Jesaja 33:24) «Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører skal lukkes opp. Da skal den halte klatre som en hjort, og den stummes tunge skal rope av glede.» – Jesaja 35:5, 6.

Oppfyllelse: Guds rike skal fjerne all slags sykdom og skrøpelighet. De blinde skal få synet tilbake, de døve skal få hørselen  tilbake, og de stumme skal få taleevnen tilbake. Ingen vil noen gang mer få bruk for medisiner, sykehus eller legehjelp.

Hva historien viser:

Når Jesus lærte folk om Guds rike, helbredet han dem villig for all sykdom og skrøpelighet. På den måten viste han i liten målestokk hva han skal gjøre over hele jorden som Konge i Guds himmelske rike. – Lukas 7:22; 9:11.

Profeti nr. 4:

Gud «skal i sannhet oppsluke døden for evig». – Jesaja 25:8.

Oppfyllelse: Når Kristus hersker som Konge i Guds rike, skal «alle de som er i minnegravene», bli oppreist til liv på en paradisisk jord. (Johannes 5:28, 29) Jesus skal beseire døden, vår mest uforsonlige fiende, slik at vi vil kunne glede oss over å leve i all evighet. – Salme 37:29.

Hva historien viser:

I hvert fall tre ganger viste Jesus at han har makt til å bringe døde tilbake til livet. (Lukas 7:11–15; 8:41–55; Johannes 11:38–44) Etter at Jesus selv var død, kunne omkring 500 øyenvitner bekrefte at han var blitt oppreist fra de døde. – 1. Korinter 15:3–8.

I denne artikkelserien på åtte deler har vi drøftet en rekke bibelske profetier som har gått i oppfyllelse. Alle disse profetiene, og mange andre, viser at Bibelen ikke bare er dyktige menneskers verk. Vi kan med sikkerhet si at den er inspirert av Gud. Det finnes ikke den ringeste tvil om at «alt i Skriften er Guds Ord». – 2. Timoteus 3:16, Contemporary English Version.

Fordi Bibelen inneholder ufeilbarlige profetier, har du all grunn til å tro på dette løftet: «Bare en liten stund til, og den onde er ikke mer, og du skal visselig gi akt på hans sted, og han er ikke der. Men de saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» – Salme 37:10, 11.