SE FOR deg dette scenarioet: En mann kjører på en vei med møtende trafikk i en sone der forbikjøring er forbudt. Kvinnen i bilen foran ham ligger like under fartsgrensen. For den utålmodige mannen er det som om hun kjører i sneglefart. Etter å ha ligget altfor nær henne i noen minutter mister han tålmodigheten og kjører forbi i rasende fart. Han bryter loven og risikerer å forårsake en ulykke.

Hva med en kvinne som ikke har tålmodighet til å samarbeide med noen som ikke er like raske eller dyktige som henne? Eller en mann som venter på heisen og trykker utålmodig på heisknappen? Blir du ofte irritert på dine gamle foreldre? Eller er du en far eller mor som fort mister tålmodigheten med de små barna dine? Irriterer du deg ofte over andres feil?

Alle blir sikkert utålmodige av og til. Men hvis man til stadighet mister tålmodigheten, kan det få alvorlige følger.

Helsefarer:

Én ting er at utålmodighet henger sammen med frustrasjon, irritasjon og til og med sinne. Slike følelser kan øke stressnivået, noe som i sin tur kan være helsefarlig. En studie som nylig ble publisert av den amerikanske legeforening, nevnte utålmodighet som en risikofaktor i forbindelse med høyt blodtrykk, også blant unge voksne.

Det er også andre helseproblemer som har sammenheng med manglende tålmodighet. En undersøkelse som nylig ble foretatt, viste at utålmodighet settes i forbindelse med overvekt. «Forskerne kom til at de som er utålmodige, lettere blir overvektige enn dem som er flinke til å vente», melder The Washington Post. Noen steder er det lett å få tak i rimelig hurtigmat til alle døgnets tider, og mange utålmodige mennesker kan ikke motstå fristelsen.

 Man utsetter ting:

En studie som ble foretatt av et forskningsnettverk i økonomi med base i London, viste at utålmodige mennesker har lett for å utsette ting. Kan det være at de utsetter tidkrevende oppgaver fordi de ikke har den tålmodighet som trengs for å fullføre dem? Tendensen til å utsette ting kan uansett få alvorlige følger både for den som gjør det, og for økonomien. Ifølge avisen The Telegraph, som kommer ut i Storbritannia, har forskeren Ernesto Reuben uttalt at «det at ting blir utsatt, får alvorlige følger for produktiviteten på arbeidsplassen og kan koste folk betydelige pengebeløp fordi [utålmodige mennesker] utsetter papirarbeid i det uendelige».

Alkoholmisbruk og vold:

Ifølge den britiske avisen South Wales Echo er det ofte slik at «de som er utålmodige, har lettere for å bli involvert i alkoholrelatert vold sent på kvelden». Forskere ved Cardiff universitet har påvist denne sammenhengen etter å ha studert flere hundre menn og kvinner.

Dårlig vurderingsevne:

En gruppe analytikere som arbeider for Pew forskningssenter i Washington, D.C., har kommet til at utålmodige mennesker «ofte treffer raske, lite gjennomtenkte valg». Dr. Ilango Ponnuswami, professor og leder for avdelingen for sosialt arbeid ved Bharathidasan universitet i India, har trukket en lignende konklusjon. Han sier: «Utålmodighet kan koste deg dyrt. Det kan koste deg penger, vennskap, smerte og lidelse og mye annet, rett og slett fordi utålmodighet ofte fører til at man treffer dårlige avgjørelser.»

 Økonomiske problemer:

Mangel på tålmodighet er blitt satt i forbindelse med «høyere gjeldsbyrder», sier Research Review, som blir utgitt av Federal Reserve Bank of Boston i USA. Nygifte par, for eksempel, ønsker seg ofte alle slags bekvemmeligheter med én gang etter bryllupet, til tross for at de har begrensede midler. Derfor kjøper de hus, møbler, bil og alt annet – på kreditt. Dette kan skade ekteskapet. Forskere ved University of Arkansas i USA sier at «nygifte par som går inn i ekteskapet med gjeld, er mindre lykkelige enn par som har lite eller ingen gjeld når de gifter seg».

Noen sier at det er manglende tålmodighet som er årsaken til den senere tids finanskrise i USA. Finanstidsskriftet Forbes skriver at «den nåværende markedssituasjonen er konsekvensen av uberettiget utålmodighet kombinert med overdreven grådighet. Utålmodighet har fått mange tusen vanlige mennesker til å skaffe seg eiendommer som er verdt mye mer enn det de har hatt råd til. Til sammen har de lånt enorme summer som de ikke har mulighet til å tilbakebetale på mange år – og i noen tilfeller ikke i det hele tatt».

Tap av venner:

Utålmodighet kan skade vår evne til å kommunisere. Når en person ikke har tålmodighet til å delta i en meningsfylt samtale, har han lett for å snakke uten å tenke. Han kan også bli irritert når andre snakker. En slik person har ikke tålmodighet til å vente til andre kommer til poenget. Så den utålmodige tilhøreren kan ha en tendens til å prøve å få andre til å fullføre setningene sine ved å legge ordene i munnen på dem eller på annen måte få fart på samtalen.

Slik utålmodighet kan føre til at en mister venner. Dr. Jennifer Hartstein, som ble sitert i den forrige artikkelen, forklarer det slik: «Hvem er det vel som vil være sammen med noen som trommer med fingrene hele tiden [eller] hele tiden ser på klokken?» Nei, utålmodighet er ikke noen særlig tiltalende egenskap. En som er utålmodig, kan lett miste vennene sine.

Dette er bare noen av de dårlige følgene av å være utålmodig. Den neste artikkelen tar for seg hvordan man kan lære å bli tålmodig og fortsette å være det.