NOEN tror at Gud bruker naturkatastrofer for å straffe menneskene. Andre avviser en slik tanke. Andre igjen vet ikke hva de skal tro. En professor i religionsvitenskap sier: «Ifølge de fleste religiøse overleveringer kan ingen uttale seg med autoritet om Guds vilje i forbindelse med naturkatastrofer.»

Bibelen gir imidlertid tilfredsstillende svar til dem som lurer på om Gud bruker naturkatastrofer for å straffe mennesker i dag. Den kaster også lys over årsaken til de lidelsene som så mange blir utsatt for.

Et bibelsk mønster

Bibelen gjør oss kjent med to grunnleggende sannheter om Gud, som har navnet Jehova. Han er for det første Skaperen og har derfor makt og myndighet til å styre jordens naturkrefter. (Åpenbaringen 4:11) For det andre er alt det han gjør, i harmoni med hans personlighet, hans egenskaper og hans prinsipper. I Malaki 3:6 sier han: «Jeg er Jehova; jeg har ikke forandret meg.» La oss med disse punktene i tankene se på to hendelser som fant sted i gammel tid – en stor flom og en tørkekatastrofe. Du vil se at den bibelske historie viser at da Gud brukte naturkrefter for å fullbyrde sine dommer, sørget han alltid for å (1) komme med en advarsel, (2) forklare grunnen og (3) beskytte sine lydige tjenere.

Vannflommen på Noahs tid

Advarselen.

Mange år før vannflommen sa Jehova til Noah: «Jeg lar vannflommen med dens vannmasser komme over jorden for å ødelegge alt kjød.» (1. Mosebok 6:17) Noah, «en rettferdighetens forkynner», advarte menneskene, men de «gav ikke akt». – 2. Peter 2:5; Matteus 24:39.

Grunnen.

Jehova kunngjorde: «Enden for alt kjød er kommet for mitt ansikt, for jorden er full av vold på grunn av dem.» – 1. Mosebok 6:13.

Beskyttelse for Jehovas lydige tjenere.

Jehova gav Noah detaljerte instrukser om byggingen av en ark hvor noen skulle overleve flommen. «Noah og de som var med ham i arken, forble i live.» – 1. Mosebok 7:23.

Tørke i Israel

Advarselen.

Før Jehova Gud sendte en alvorlig tørke over Israel, sa hans profet Elia: «Det skal verken komme dugg eller regn i disse årene uten etter [Guds] ords befaling!» – 1. Kongebok 17:1.

Grunnen.

Det at Israel tilbad den falske guden Ba’al, fikk Jehova til å gå til handling. Elia sa til kong Akab: «Dere har forlatt Jehovas bud, og du har gitt deg til å følge Ba’alene.» – 1. Kongebok 18:18.

Beskyttelse for Jehovas lydige tjenere.

Jehova sørget for at hans lydige tjenere fikk mat i tørkeperioden. – 1. Kongebok 17:6, 14; 18:4; 19:18.

Hva mønsteret viser

Det er ingenting som støtter den tanke at Gud i dag bruker naturkatastrofer for å straffe mennesker. Jehova er en rettferdig Gud og har aldri ‘revet bort den rettferdige sammen med den onde’. (1. Mosebok 18:23, 25) I bibelsk tid beskyttet han dem som var lydige mot ham. I dag blir menn, kvinner og barn, uten forskjell, ofre for naturkatastrofer.

Gud står ikke bak de lidelsene menneskene blir hjemsøkt av

 De naturkatastrofene som inntreffer i vår tid, passer ikke inn i det mønsteret vi finner i Bibelen om hvordan Gud har grepet inn. Katastrofene i vår tid, som rammer både rettferdige og onde, harmonerer heller ikke med Guds personlighet. I Jakob 1:13 står det at Gud ikke prøver noen med onde ting, og i 1. Johannes 4:8 blir Guds personlighet sammenfattet med ordene: «Gud er kjærlighet.» Det vil aldri være han som står bak alle de lidelsene uskyldige mennesker blir hjemsøkt av i stormer, jordskjelv og lignende tragedier. Vil det noen gang bli slutt på slike katastrofer?

Det skal bli slutt på lidelsene

Det har aldri vært Jehova Guds hensikt at menneskene skulle bli hjemsøkt av naturkatastrofer. Det er hans vilje at menneskene skal leve her på jorden i all evighet under fredelige forhold. Akkurat som på Noahs tid kommer han til å gripe inn i forholdene på jorden for å fjerne det onde. I samsvar med den måten Jehova alltid har handlet på, sørger han for at det blir forkynt et advarselsbudskap over hele jorden, slik at folk kan gjøre det som er nødvendig, for å få overleve. – Salme 37:9, 11, 29; Matteus 24:14.