Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  november 2012

Bibelen – en bok med nøyaktige profetier – Del 7

«Så skal enden komme»

Bibelen – en bok med nøyaktige profetier – Del 7

I denne artikkelserien på åtte deler drøfter «Våkn opp!» et helt spesielt trekk ved Bibelen – dens profetier, eller forutsigelser. Artiklene vil gi deg svar på disse spørsmålene: Er Bibelens profetier bare dyktige menneskers verk? Er det noe som gjør at vi med sikkerhet kan si at de er inspirert av Gud? Vi oppfordrer deg til å undersøke kjensgjerningene.

BLIR du opprørt når korrupte regjeringer undertrykker og utnytter folk? Strider det mot din rettferdighetssans når storfinansen gjør de rike enda rikere på bekostning av de fattige? Blir du sint når religiøse ledere flår sine tilhengere eller lærer dem regelrette løgner? Da vil du sikkert bli glad for å få vite at Bibelen også fordømmer slike onde ting. I denne artikkelen skal vi drøfte (1) bibelske profetier som forutsier at alt det onde og alle de som ikke gjør Guds vilje, skal bli fjernet, og (2) hvorfor vi kan ha full tillit til disse profetiene.

Slutt på alt det onde

I den forrige artikkelen i denne serien drøftet vi det sammensatte tegnet som Jesus kom med, og som viser at enden for den nåværende verden er nær. Dette tegnet innbefatter en verdensomfattende forkynnelse av det gode budskap om Guds rike – Guds regjering, som snart skal herske over hele jorden. (Daniel 2:44; Matteus 24:3, 14) Når dette forkynnelsesarbeidet er fullført, «skal enden komme», sa Jesus. Du blir kanskje overrasket over å få vite at det første Gud skal fjerne, er falsk religion, som gir et forvrengt bilde av ham. I Bibelen blir falsk religion symbolsk framstilt ved en skjøge, «Babylon den store». – Åpenbaringen 17:1, 5; se rammen  «Babylon den store identifiseres», på side 13.

Profeti 1:

«Derfor skal [Babylon den stores] plager komme på én dag, død og sorg og hungersnød,  og hun skal bli fullstendig brent opp med ild, for Jehova Gud, som har dømt henne, er sterk.» – Åpenbaringen 18:2, 8.

Oppfyllelse: Bibelen viser at Gud til sin fastsatte tid kommer til å få verdens politiske makter til å vende seg mot Babylon den store og tilintetgjøre henne. De skal «gjøre henne øde og naken og spise hennes kjøtt». (Åpenbaringen 17:16) De skal med andre ord avsløre hennes skammelige handlinger og plyndre henne for hennes enorme rikdommer. Ødeleggelsen vil skje så hurtig og være så fullstendig at det ikke vil være det minste spor igjen etter henne. – Åpenbaringen 18:21.

De politiske lederne vil kanskje tro at det de har gjort, er noe de selv har funnet på. Men oppfyllelsen av denne bemerkelsesverdige profetien vil bekrefte at Babylons ødeleggelse var noe Gud stod bak. Bibelen sier: «Gud har inngitt dem i hjertet å utføre hans tanke.» – Åpenbaringen 17:17.

Profeti 2:

«I de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike . . . Det skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.» – Daniel 2:44.

Oppfyllelse: Etter at falsk religion er fjernet, skal Gud rette sin oppmerksomhet mot andre organisasjoner – politiske og kommersielle – og dessuten mot onde mennesker. (Ordspråkene 2:22; Åpenbaringen 19:17, 18) I likhet med en huseier som kaster ut leieboere som ødelegger huset hans, skal Gud «ødelegge dem som ødelegger jorden». Han skal ødelegge dem som fyller jorden med vold og seksuelt fordervende handlinger. – Åpenbaringen 11:18; Romerne 1:18, 26–29.

 Hvem kommer til å overleve? Bibelen svarer: «De saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» – Salme 37:11; 72:7.

Kan vi stole på Bibelens profetier? Kan vi være sikker på at Gud skal gjøre slutt på ondskap og lidelse og la de rettferdige få leve? Ja!

Bibelens profetier er pålitelige

Guds rike skal fjerne falsk religion, korrupte regjeringer og grådig kommersialisme

Jehovas vitner er overbevist om at Jehova Gud er Bibelens Forfatter, og at han skal gjennomføre alt det han har lovt. (2. Timoteus 3:16) Er det fornuftig å tro på dette?

Tenk deg at du har en god venn som du har hatt i mange år, og som virkelig er glad i deg og aldri har løyet for deg. Ville du tro på ham hvis han lovte å gjøre noe godt for deg og du visste han var i stand til å holde det han hadde lovt? Det ville du helt sikkert. Gud er enda mer pålitelig enn noe menneske vi kan ha som venn. «Gud lyver aldri!» – Titus 1:2, Contemporary English Version.

Ja, Skaperen skal fjerne falsk religion, undertrykkende regjeringer og den griske kommersielle verden. Har du lyst til å få vite mer om det som kommer til å skje etter at alt dette har funnet sted? Det neste nummeret av Våkn opp! vil drøfte dette nærmere. Det inneholder den siste artikkelen i denne serien.