I Tyskland ble omkring 33 prosent av de barna som ble født i 2010, født utenfor ekteskap, sammenlignet med bare 15 prosent i 1993. – ÄRZTE ZEITUNG og THE LOCAL, TYSKLAND.

Ifølge en folketelling fra 2010 bor 69,4 prosent av barna i USA sammen med to foreldre, 23,1 prosent bor bare sammen med mor, 3,4 prosent bor bare sammen med far, og 4,1 prosent bor ikke sammen med noen av foreldrene. – DET AMERIKANSKE FOLKETELLINGSBYRÅET.

Naturkatastrofene kostet verdensøkonomien anslagsvis 380 milliarder dollar i 2011. Jordskjelvet i Japan var «tidenes mest kostnadskrevende katastrofe, med skader som beløp seg til 210 milliarder dollar – kjernekraftulykken i Fukushima ikke medregnet». – NEW SCIENTIST, STORBRITANNIA.

Den type mat som det blir stjålet mest av på verdensbasis, er ost. I overkant av tre prosent av de varene som blir solgt i detaljhandelen, forsvinner hvert år, hovedsakelig som følge av butikktyverier og tyverier på arbeidsplassen. – CENTRE FOR RETAIL RESEARCH, STORBRITANNIA.

Farlig å heade

I fotball er heading en del av spillet. Nyere undersøkelser som har benyttet avansert billedteknikk og kognitive tester, har imidlertid reist tvil om hvor trygt det egentlig er å heade til stadighet. Ifølge forskere ved Albert Einstein College of Medicine i New York «øker [heading] risikoen for hjerneskade og kognitiv svekkelse». Påviselige skader ble registrert blant amatører som headet ballen mer enn 1000 til 1500 ganger pr. år – noe som svarer til bare «noen få ganger hver dag for en vanlig spiller».

Hybridbiler farligere for fotgjengere

«Pressgrupper har gitt uttrykk for bekymring for fotgjengernes sikkerhet i forhold til hybridbiler», heter det i en rapport fra det amerikanske samferdselsdepartementet. «Problemet er at hybridbilene er mer stillegående og kanskje ikke gir fra seg lyder som fotgjengere og syklister er avhengige av for å vite at en bil nærmer seg på gaten eller i et veikryss.» Under visse manøvrer var det «dobbelt så stor risiko for at hybridbiler skulle kollidere med fotgjengere», som for at konvensjonelle biler skulle gjøre det, sies det videre. En amerikansk organisasjon for trafikksikkerhet har derfor foreslått at hybridbiler og elektriske biler skal ha utstyr som varsler med lyd når de kjører i lav hastighet.