Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Sett klare grenser

Sett klare grenser

Vær bestemt, og stå ved det du har sagt

«Det er ikke lett å oppdra barn alene – særlig ikke når de kommer opp i tenårene og verden øver press på dem for å få dem til å gjøre opprør mot foreldrene.» – DULCE, SØR-AFRIKA.

Utfordringen.

Det er forutsagt i Bibelen at barn i sin alminnelighet skulle være ‘ulydige mot sine foreldre i de siste dager’. – 2. Timoteus 3:1, 2.

Forslag.

Vær klar over at «barn trenger struktur og faste rutiner for å trives». (The Single Parent Resource av Brook Noel) Barne- og familiepsykologen Barry G. Ginsberg sier: «Forholdet mellom foreldre og barn blir bedre og mindre stressende når det er klare grenser.» Han tilføyer: «Jo tydeligere grensene er, og jo bedre man får formidlet hvor de går, jo enklere blir forholdet.» Hvordan kan du sette klare grenser?

Vær bestemt. En undersøkelse i Australia viste at barn ofte oppfører seg dårlig når foreldrene ikke klarer å si nei, og når de stadig gir etter for dem. Som Bibelen sier: «En gutt [eller en jente] som får gjøre som han [eller hun] vil, fører skam over sin mor.» – Ordspråkene 29:15.

Ikke la skyldfølelse som følge av at du er en aleneforelder, få deg til å være ettergivende. «Noen ganger er min første reaksjon at jeg synes synd på de to guttene mine fordi de vokser opp i et hjem med bare én forelder», sier Yasmin, som vi har sitert tidligere. Men som vi skal se, har hun ikke latt følelsene sine, som det ikke er vanskelig å sette seg inn i, få overstyre hennes gode dømmekraft.

Vær konsekvent; stå ved det du har sagt. (Matteus 5:37) «Forutsigbarhet og konsekvent tilrettevisning kan være viktig når det gjelder å forebygge atferdsvansker og følelsesmessige problemer hos barna», står det i American Journal of Orthopsychiatry. Yasmin forteller: «En gang satte jeg meg ned med guttene mine, og så snakket vi om grensesetting. Når de gjør noe galt, prøver jeg å være konsekvent. Men jeg har lært meg at jeg først må lytte og så forklare på en rolig måte hvordan det de har gjort, har berørt familien. Først da håndhever jeg de reglene vi er blitt enige om.»

Vær rimelig; ikke irettesett i sinne. Selv om det er viktig å stå fast for det som er rett, må du også være villig til å jenke deg når situasjonen gir rom for det. «Visdommen ovenfra» – visdommen fra Gud – er «rimelig», står det i Jakob 3:17. De som er rimelige, handler ikke overilt eller i sinne. De følger heller ikke reglene slavisk. De tenker først og ber kanskje også en bønn, slik at de kan gå til handling på en rolig og veloverveid måte.

Ved å være bestemt, konsekvent og rimelig – og også ved å være et godt eksempel – vil du kunne sette grenser som vil gjøre hjemmet ditt til et trygt tilfluktssted for barna dine.