Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Søk hjelp hos Gud

Søk hjelp hos Gud

Ber du Gud om hjelp til å oppdra barna dine?

«Da mannen min forlot meg og barna, bønnfalt jeg Gud om hjelp. Han besvarte min bønn. Vi har aldri manglet det mest nødvendige. Han har både hjulpet oss og ledet oss.» – MAKI, JAPAN.

I VÅR verden, som blir stadig mer materialistisk, tenker folk flest lite på Gud. Men vår Skaper er interessert i oss og vil at det skal gå oss godt. Han sier i Jesaja 41:10: «Vær ikke redd, for jeg er med deg. . . . Jeg vil virkelig hjelpe deg.»

I den forrige artikkelen så vi på hvordan Gud gir oss hjelp gjennom de sunne verdinormene vi finner i Bibelen. (2. Timoteus 3:16) Men Bibelen er mye mer enn en veileder. Den forteller om Guds enestående personlighet og hans kjærlighet til oss. Som mange kristne foreldre – både enslige og gifte – kan si seg enig i, erfarer vi Guds godhet når vi gjør det Bibelen sier.

Robert, Østerrike: «Jehova Gud er en bedre far eller mor enn noen av oss. Han vet hva barna våre trenger, og han vet hvordan han skal beskytte dem. Derfor ber jeg ofte til ham sammen med datteren min.»

Ayusa, Japan: «Jeg blir så glad når jeg ser at sønnen min har tillit til at Jehova vil støtte oss, og sier: ‘Jehova er med oss, så alt ordner seg.’»

Cristina, Italia: «Når det virker som om et problem er for stort for meg, ber jeg til Jehova og legger det hele i hans hender. Da føler jeg straks en indre fred, for jeg vet at problemet vil bli løst på best mulig måte.»

Laurentine, Frankrike: «Jeg kan skrive under på at Jehova har velsignet meg som aleneforelder. Han redder virkelig den nødstilte og den farløse eller morløse.»

Keiko, Japan: «Gud gjør ikke forskjell på folk. Han ønsker å vise alle familier kjærlig omsorg, enten det er to foreldre i familien eller bare én.» – Apostlenes gjerninger 10:34.

Jesus Kristus gjenspeilte Guds medfølelse og omtanke for oss da han sa: «Kom til meg, alle dere som sliter og er tynget av byrder, så vil jeg gi dere ny styrke . . . , for jeg er mild av sinn og ydmyk av hjerte, og dere skal finne ny styrke for deres sjeler.» (Matteus 11:28–30) Jesus og hans himmelske Far, Jehova Gud, vil at vi skal føle oss trygge under deres kjærlige omsorg. I Salme 34:8 leser vi: «Smak og se at Jehova er god.» Ja, Jehova vil at du selv skal erfare at det lønner seg å følge hans veiledning, at han har ditt beste i tankene. Ønsker du å følge denne oppfordringen fra vår himmelske Far?