Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Skremmende nyheter og barna dine

Skremmende nyheter og barna dine

«Datteren min på elleve år liker ikke å se på nyhetene. Hun får ofte mareritt om natten på grunn av det hun har sett. En gang så hun en reportasje om en som hadde halshogd et familiemedlem. Den natten drømte hun at hun også ble halshogd.» – Quinn.

«Min seks år gamle niese så reportasjer om tornadoer som hadde vært andre steder i landet. Hun var livredd i flere uker etterpå. Det hendte hun ringte til meg fordi hun var sikker på at en tornado nærmet seg, og at hun kom til å dø.» – Paige.

BLIR barnet ditt skremt av nyhetene? Ifølge en undersøkelse som ble foretatt blant foreldre, sa nesten 40 prosent at barna deres var blitt skremt av noe de hadde sett på nyhetene, og som følge av det hadde vært redd for at noe lignende skulle skje med dem eller noen av deres nærmeste.

Hvorfor er det slik? Én faktor er at barn ofte tolker nyhetene annerledes enn voksne. Små barn kan for eksempel tro at en tragedie som blir vist i nyhetssendingene mange ganger, virkelig skjer mange ganger.

En annen faktor er at daglige meldinger om skremmende hendelser kan gi barnet et forvrengt bilde av virkelighetens verden. Vi lever riktignok i «kritiske tider . . . , som vil være vanskelige å mestre». (2. Timoteus 3:1) Men det at barn stadig blir utsatt for skremmende nyhetsmeldinger, kan utløse en lammende frykt hos dem. «Barn som ser mye på tv-nyheter, har en tendens til å overvurdere omfanget av kriminaliteten og kan oppfatte verden som enda farligere enn den faktisk  er», heter det i en rapport fra stiftelsen Kaiser Family Foundation.

Hva kan du gjøre hvis barna dine blir skremt av urovekkende nyhetsreportasjer? Her er noen forslag:

Beskytt dem.

Ta barnas alder, modenhet og følelsesmessige natur i betraktning og sett grenser for hvor mye de får se på nyhetene. I vår informasjonsalder er barna dine naturligvis ikke helt uvitende om det som skjer i verden. Selv små barn ser og hører mer enn du tror. Vær derfor på vakt mot ethvert tegn på frykt eller angst hos barna.

Undervis dem.

Etter hvert som barna blir eldre, kan du se på nyhetene sammen med dem. Da kan du bruke nyhetene som en mulighet til å undervise dem og forklare ting for dem. Prøv å peke på de positive sidene ved en nyhetsmelding – for eksempel det som blir gjort for å hjelpe katastrofeofre.

Prøv å berolige dem.

Når det blir meldt om en skremmende hendelse, kan du stille spørsmål for å få barna til å fortelle hva de føler i forbindelse med det som har skjedd. «Min kone og jeg tar oss tid til å forklare sønnen vår, Nathaniel, det han har sett på nyhetene, og også hvilke forholdsregler vi har tatt for at vi ikke skal oppleve det samme selv», sier en far som heter Michael. «En gang Nathaniel så på en nyhetsreportasje om et hus som brant ned til grunnen, ble han redd for at huset vårt skulle bli det neste. For å berolige ham viste vi ham alle røykvarslerne i huset. Nå vet han hvor de er, og hvorfor de er der. Det fikk ham til å føle seg trygg.»

 Bevar likevekten.

Forskere har funnet ut at folk har en tendens til å vurdere sannsynligheten for at noe skal skje, ut fra hvor lett det er å komme på eksempler på at det har skjedd. Hvis du for eksempel nylig har hørt om et barn som er blitt bortført, kan det være at du trekker den slutning at faren for at det samme skal skje med barnet ditt, er større enn den egentlig er. Det er naturligvis bra å være oppmerksom på mulige farer. Men ekspertene sier at rapporter i mediene kan få oss til å frykte ting som sannsynligvis aldri vil skje med oss. – Ordspråkene 22:3, 13.

Hvis ikke foreldrene bevarer et likevektig syn på nyhetene, kan de bli ekstremt engstelige. Det samme kan barna deres bli. I 2005 var det for eksempel en elleve år gammel gutt som gikk seg vill i et fjellområde i Utah i USA. Han var så redd for kidnappere at han gjemte seg for letemannskapene i fire dager. Da de til slutt fant ham, var han dehydrert og helt utmattet. Selv om faren for å bli kidnappet var omkring 1 til 350 000, førte guttens frykt til at han risikerte å sulte i hjel framfor å ta imot hjelp.

«Barn i alderen tre til sju år blir mest skremt av nyhetsstoff om naturkatastrofer og ulykker, mens eldre barn i alderen åtte til tolv år blir mest skremt av nyhetsstoff om kriminalitet og vold.» – Kaiser Family Foundation

Hva kan du lære av dette? Pass på at du og barna dine har et likevektig syn på nyhetene. Faktum er at mange katastrofer og ulykker blir sett på som godt nyhetsstoff fordi de er relativt sjeldne – ikke fordi de inntreffer så ofte.

Kriminalitet, vold og naturkatastrofer er tragiske realiteter nå i vår tid. Men som vi har sett, vil det at du beskytter, underviser og beroliger barna dine og hjelper dem til å bevare et likevektig syn, gjøre at de kan takle skremmende nyheter på en god måte.