Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Den viktige foreldrerollen

Den viktige foreldrerollen

Kan du huske første gang du holdt det nyfødte barnet ditt i armene?

Det tok sikkert ikke lang tid før du ble overveldet ved tanken på alt det barnet ville ha behov for å lære i mange år framover. Plutselig gikk det opp for deg hvilket enormt ansvar du hadde fått.

DET å skulle fylle rollen som mor eller far har alltid vært en utfordring, men i vår tid er det spesielt krevende. Hvorfor? Fordi det er mye vanskeligere å leve i dag enn da du var barn. Noen av de moralske utfordringene barn står overfor – når de for eksempel bruker Internett – eksisterte ikke engang for noen få tiår siden.

Hvordan kan du hjelpe barna dine til å takle de moralske fallgruvene i vår moderne verden? Her kommer tre forslag:

1 Vær tydelig på hvilke verdier du har.

Etter hvert som barna vokser til, blir de bombardert med feilaktig informasjon om moralske spørsmål – noe fra jevnaldrende og mye gjennom mediene. Slik negativ påvirkning blir spesielt tydelig når barna kommer i tenårene. Forskning viser imidlertid at når det er snakk om viktige avgjørelser i livet, legger mange tenåringer større vekt på foreldrenes syn på tingene enn på hva deres jevnaldrende mener.

Hva du kan gjøre. Foreldre i det gamle Israel ble oppfordret til å snakke med barna sine for å innprente moralske verdier i dem. (5. Mosebok 6:6, 7) Gjør det samme med barna dine. Hvis du for eksempel følger Bibelens moralnormer, så fortell barna hvorfor du mener at det å følge disse normene er den beste måten å leve på.

 2 Hjelp barna til å forstå konsekvensene.

Bibelen sier: «Hva et menneske enn sår, det skal han også høste.» (Galaterne 6:7) Prinsippet om årsak og virkning kan anvendes på praktisk talt alle områder i livet. Tenk tilbake på din egen barndom. Det du utvilsomt husker aller best av ting du har lært, er det du lærte av å måtte ta konsekvensene av egne handlinger.

Hva du kan gjøre. Bruk eksempler fra virkeligheten og fortell barna at de som har valgt en gal kurs, har måttet lide for det, og at de som har gjort det som er rett, har fått mye igjen for det. (Lukas 17:31, 32; Hebreerne 13:7) Ikke beskytt barna dine mot konsekvensene av de feilene de gjør. Sett for eksempel at sønnen din er uforsiktig og ødelegger en leke som tilhører en annen gutt. Da kunne du for eksempel si at han må gi den andre gutten én av lekene sine. Sønnen din ville nok ikke så lett glemme denne leksjonen i å ha respekt for andres eiendom.

3 Hjelp barna til å utvikle gode egenskaper.

«Selv en ung gutt viser i handling om det han gjør, er rent og rett.» (Ordspråkene 20:11, NO 2011) Etter hvert som barna blir eldre, utvikler de et atferdsmønster som viser hva slags menneske de er. Noen blir dessverre kjent for sine negative egenskaper. (Salme 58:3) Men andre bygger opp et godt og positivt omdømme. Apostelen Paulus skrev for eksempel til en menighet om den unge mannen Timoteus: «Jeg har ingen som har et slikt sinnelag som han, ingen som så oppriktig vil ha omsorg for det som angår dere.» – Filipperne 2:20.

Hva du kan gjøre. I tillegg til å peke på hvilke konsekvenser ting kan få, kan du hjelpe barna til å tenke på hvilke karaktertrekk de gjerne vil bli kjent for. Når de unge møter utfordringer, kan de lære å treffe gode avgjørelser ved å spørre seg selv:

Bibelen inneholder mange eksempler fra virkeligheten på menn og kvinner som oppførte seg på en måte som gjorde dem til gode eller onde mennesker. (1. Korinter 10:11; Jakob 5:10, 11) Bruk disse eksemplene til å hjelpe sønnen eller datteren din til å utvikle positive egenskaper.

Litteratur utgitt av Jehovas vitner kan hjelpe deg til å se hvordan du kan anvende bibelske prinsipper i familien, og hvordan du kan hjelpe barna dine til å gjøre det samme.