Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvorfor er det så mye lidelse?

Hvorfor er det så mye lidelse?

PRESTER som hevder at de vet svaret på dette spørsmålet, lærer ofte folk at lidelser er en straff fra Gud. Noen dager etter jordskjelvet i Haiti, for eksempel, sa en prest i hovedstaden til menigheten sin at katastrofen var et budskap fra Gud. Andre er mindre dogmatiske. Elizabeth McAlister, en amerikansk førsteamanuensis i religion, sier at det virker som om mange ser det på denne måten: «Hvorfor Gud bestemmer at slike katastrofer skal komme, er et mysterium som det ikke er meningen at vi skal sette spørsmålstegn ved. Vår jobb er bare å tro.»

Er det virkelig slik at Gud «bestemmer» at mennesker skal lide? Bibelen svarer ettertrykkelig nei! Da Jehova Gud skapte menneskene, var det ikke hans hensikt at de skulle lide. Men det første menneskepar gjorde opprør mot Guds styre i og med at de selv ville bestemme hva som var rett, og hva som var galt. Da de vendte seg bort fra Gud, måtte de ta konsekvensene av det. I dag erfarer vi virkningene av deres dårlige valg. Men det var på ingen måte Gud som var årsak til menneskers lidelser. Bibelen sier: «La ingen si når han blir prøvd: ’Jeg blir prøvd av Gud.’ For Gud kan ikke prøves med onde ting, og han prøver heller ikke selv noen med onde ting.» (Jakob 1:13) Lidelser kan ramme hvem som helst – selv Guds venner. Tenk på disse eksemplene:

  • Profeten Elisja hadde en dødelig sykdom. – 2. Kongebok 13:14.
  • Apostelen Paulus skrev at han sultet, tørstet, var sparsomt kledd, ble mishandlet og var hjemløs. – 1. Korinter 4:11.
  • En kristen mann som het Epafroditus, var syk og nedtrykt. – Filipperne 2:25, 26.

Det står ingen steder i Bibelen at disse tre mennenes lidelser skyldtes at de ble straffet av Gud for sine synder. Men Bibelen gjør mer enn bare å vise hvem som ikke er ansvarlig for lidelser. Den nevner tre grunnleggende faktorer som ofte er årsak til lidelser.

 Dårlige valg

«Hva et menneske enn sår, det skal han også høste.» (Galaterne 6:7) En person som velger å røyke, kjøre uforsvarlig eller sløse bort pengene sine, må naturligvis ta noe av skylden for de problemene og lidelsene som hans avgjørelser eventuelt forårsaker.

Noen lider også på grunn av andres egoistiske valg. Det er blitt begått mange opprørende, onde handlinger. For bare å nevne to eksempler: grusomhetene i nazitiden og overgrep mot barn. Ved å misbruke sin frie vilje treffer noen mennesker avgjørelser som påfører andre lidelse.

Tilfeldigheter

I det første århundre raste et stort tårn i Jerusalem sammen, slik at 18 mennesker mistet livet. Jesus sa om dem som omkom i denne ulykken: «Tror dere at det viste seg at de var mer skyldige enn alle andre mennesker som bor i Jerusalem? Nei! sier jeg dere.» (Lukas 13:4, 5) Jesus visste at det at de hadde omkommet, ikke var en straff fra Gud. Han visste at det stod i Guds Ord: «Tid og uforutsett hendelse rammer dem alle.» (Forkynneren 9:11) Mange tragedier skyldes at noen er på feil sted til feil tid, eller kommer av menneskelig svikt. Rapporter viser for eksempel at når folk ignorerer advarsler, og når bygninger ikke er konstruert slik at de tåler uvær eller jordskjelv, blir det mye mer lidelse. I slike tilfeller berører tilfeldige hendelser flere mennesker og forårsaker dermed mer lidelse.

«Denne verdens hersker»

Bibelen sier: «Hele verden ligger i den ondes makt.» (Johannes 12:31; 1. Johannes 5:19) ’Den onde’ er Satan Djevelen, en mektig åndeskapning. Bibelen kaller ham «herskeren over luftens myndighet». ’Luften’ står her for den tankegangen vi er omgitt av på alle kanter, og blir også omtalt som «den ånd [holdning] som nå er virksom i ulydighetens sønner». Satan påvirker altså folk til å være ulydige mot Gud. (Efeserne 2:2) Noen forbrytelser, for eksempel folkemord og overgrep mot barn, har vært så gruoppvekkende at mange synes det er vanskelig å fatte at mennesker kan begå slike ugjerninger uten å være påvirket av en ond makt.

Men betyr dette at Gud er likegyldig til menneskers lidelser? Kan han – og vil han – sette en stopper for all lidelse?