Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Bryr Gud seg?

Bryr Gud seg?

OM FORMIDDAGEN den 1. november 1755 ble Lisboa i Portugal rammet av jordskjelv. Så fulgte en tsunami og branner. En stor del av byen ble ødelagt, og tusenvis av mennesker omkom.

Etter jordskjelvet i Haiti i 2010 stod det i en lederartikkel i den kanadiske avisen National Post: «Alle store tragedier gjør at menneskenes tro på en høyere makt blir satt på prøve. Men noen av dem, som denne moderne reprisen på [den store tragedien i] Lisboa, gjør det i høyere grad enn andre.» Konklusjonen i artikkelen var: «Gud har kanskje forlatt Haiti.»

Ettersom Jehova Gud er Den Allmektige, har han ubegrenset makt og kan derfor gjøre slutt på lidelser. (Salme 91:1) Vi kan dessuten være sikker på at han bryr seg. Hvorfor?

Hva vet vi om Gud?

Gud føler med mennesker som lider. Da israelittene var slaver i Egypt og ble dårlig behandlet av dem de slavet for, sa Gud til Moses: «Jeg har virkelig sett nøden hos mitt folk, som er i Egypt, og jeg har hørt deres rop på grunn av dem som driver dem til arbeidet; for jeg kjenner godt til de smerter de lider.» (2. Mosebok 3:7) Hva viser dette? At Gud ikke er likegyldig til at mennesker lider. Tvert imot. Flere hundre år senere skrev profeten Jesaja om hvordan Gud følte det når israelittene led: «I all deres trengsel var det en trengsel for ham.» – Jesaja 63:9.

«Rettferdig og rettskaffen er han.» (5. Mosebok 32:4) Gud er rettferdig og upartisk i alt han gjør. «Sine lojales vei skal han vokte», men han vil også «gi dem som volder [de rettskafne] trengsel, trengsel til gjengjeld». (Ordspråkene 2:8; 2. Tessaloniker 1:6, 7) Ettersom han ikke gjør forskjell på folk, «foretrekker [han] ikke stormenn framfor småkårsfolk. De er jo alle skapt av ham». (Job 34:19, NO 1978/85) Gud vet også hva som er den beste måten å fjerne menneskenes lidelser på. Den står i sterk kontrast til menneskers løsninger, som kan sammenlignes med det å sette et plaster på et skuddsår. Plasteret kan nok dekke over såret, men gjør lite for å avhjelpe det underliggende problemet og enda mindre for å sette en stopper for offerets lidelser.

Ville en lege nøye seg med å bruke et plaster for å behandle et blødende skuddsår?

Gud er «barmhjertig og nådig . . . og rik på kjærlig godhet». (2. Mosebok 34:6) Bibelen bruker ordet «barmhjertighet» om den varme medfølelse og medlidenhet som får en person til å hjelpe en annen. Det hebraiske ordet som er oversatt med «nådig», er beslektet med et ord som beskriver en dyptfølt reaksjon hos en som har noe å gi til en som har et behov. Og ifølge en ordbok (Theological Dictionary of the Old Testament) innebærer det ordet som er oversatt med «kjærlig godhet», tanken om «en inngripen til beste for noen som opplever motgang eller nød». Så i tillegg  til at Jehova Gud føler sorg når et menneske lider, vil hans barmhjertighet, nåde og kjærlige godhet få ham til å gjøre noe for å hjelpe. Vi kan derfor være sikker på at han vil gjøre slutt på lidelser.

Den forrige artikkelen nevnte tre faktorer som bidrar til mange av menneskenes lidelser i vår tid. Ingen av dem kan tilskrives Gud. La oss nå se på hva som ligger bak disse faktorene.

Dårlige valg

Til å begynne med aksepterte Adam Guds styre. Men da han ble satt på prøve, valgte han å vende Guds styre ryggen og å teste hva det ville føre til å være uavhengig av Gud. Han brydde seg ikke om Guds advarsel: ’Du skal visselig dø.’ (1. Mosebok 2:17) Det at Adam ikke ville underordne seg Guds fullkomne styre, førte til synd og ufullkommenhet. Bibelen sier at «synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden», og at døden dermed «spredte seg til alle mennesker fordi de alle hadde syndet». (Romerne 5:12) Men Gud skal fjerne virkningene av synd.

Tilfeldigheter

Som nevnt ovenfor avviste det første mennesket, Adam, Guds veiledning – nettopp den veiledning som mennesker trenger for å være trygge, selv når det gjelder naturkatastrofer. Adam kan sammenlignes med en pasient som avviser hjelp og omsorg fra en dyktig og erfaren lege. Hvis pasienten bevisst ser bort fra at legen kjenner til helsefarer og mulige komplikasjoner, kan han komme til å lide for dette, noe som i sin tur kan gå ut over andre. På lignende måte er det menneskers dårlige forvaltning av jorden, utrygge byggemetoder og neglisjering av naturkreftene som ofte forverrer konsekvensene av naturkatastrofer. Men Gud vil ikke tillate at denne situasjonen fortsetter i det uendelige.

«Denne verdens hersker»

Hvorfor har Gud latt Satan, som har gjort opprør mot ham, få styre verden i så lang tid? I en bok om samfunnsutvikling står det at «nye regimer av alle slag har en kort periode i begynnelsen da de kan legge skylden for problemer på den forrige regjeringen». Hvis Gud hadde styrtet «denne verdens hersker» for tidlig, kunne Satan ha gitt den forrige Herskeren, Gud, skylden for alt han selv ikke hadde fått til. (Johannes 12:31) Men ved at Gud har latt Satan få tid på seg til fullt ut å utøve sin myndighet over verden, er det blitt bevist at Satan er en dårlig hersker. Spørsmålet er imidlertid fortsatt: Hvordan kan vi være sikker på at det vil bli slutt på lidelser?