VÅKN OPP! Juli 2011

FORSIDETEMA

Vi trenger at det blir slutt på lidelser!

Tragiske hendelser berører millioner av mennesker. Bryr Gud seg?

FORSIDETEMA

Hvorfor er det så mye lidelse?

Er katastrofer en straff fra Gud? Les om den egentlige kilden til lidelser.

FORSIDETEMA

Bryr Gud seg?

Vi kan være sikre på at Gud ikke er likegyldig til våre lidelser. Hvorfor?

FORSIDETEMA

Et liv uten lidelser – et løfte vi kan stole på

Bibelen lover at alle katastrofer og tragedier snart vil være borte for bestandig.