Det falleferdige huset har vært dårlig vedlikeholdt. I årenes løp har det ofte vært utsatt for uvær, noe det bærer preg av. Nå er det i så dårlig forfatning at det ser ut til at det kan rase sammen når som helst.

DENNE illustrasjonen beskriver den tilstanden mange ekteskap i dag er i. Har du noen gang følt at noe lignende er i ferd med å skje med ditt ekteskap? Hvis du har det, så husk at ingen ektepar er immune mot problemer. Bibelen er realistisk og erkjenner at de som gifter seg, sannsynligvis vil få «trengsel i dagliglivet». – 1. Korinter 7:28, Bibelen – Guds Ord (2007).

Et team av forskere sa noe som understreker hvor sanne de ordene er, da de beskrev ekteskapet som «det mest risikofylte prosjekt som svært mange i samfunnet uten videre gir seg inn på». De legger til: «Det som begynner som et forhold preget av glede og forventning, kan bli det mest frustrerende og smertefulle i en persons liv.»

Hva med ditt ekteskap? Er det karakterisert av ett eller flere av disse trekkene?

  • Konstant krangling
  • Harde og sårende ord
  • Utroskap
  • Sinne og bitterhet

Hva bør du gjøre hvis det virker som om ditt ekteskap er i så dårlig forfatning at det kan bryte sammen når som helst? Er skilsmisse løsningen?