Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  November 2009

Vi er alle én familie

Vi er alle én familie

HVORDAN ser du på mennesker som har en annen hudfarge, eller tilhører en annen etnisk gruppe enn deg? Ser du på dem som dine likeverdige? Det er beklageligvis mange som ser på visse folkegrupper, eller raser, som mindre verd. En ordbok sier at rasisme er «menneskesyn, politikk el. sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse raser er andre raser overlegne». – Bokmålsordboka.

Denne oppfatningen har ført til mye vondt. En følelse av rasemessig overlegenhet har «gitt rom for rettferdiggjørelse av at andre folkegrupper er blitt kolonisert og er blitt gjort til slaver,» skriver professor Wen-Shing Tseng i boken Handbook of Cultural Psychiatry. Han legger til at rasetilhørighet er blitt brukt «for å rettferdiggjøre sosiale, økonomiske og politiske ulikheter». Rasisme eksisterer fremdeles i mange deler av verden. Men er denne farlige oppfatningen basert på fakta? Hva sier vitenskapen, og hva sier Bibelen?

Hva sier vitenskapen?

Genetiske oppdagelser har bekreftet at rasisme er fullstendig ubegrunnet. Forskere som har undersøkt personer fra forskjellige verdensdeler, har funnet at forskjellene i DNA hos to tilfeldig valgte personer fra så å si hvor som helst i verden utgjorde omkring 0,5 prosent. * Og mellom 86 og 90 prosent av disse forskjellene fantes innen en hvilken som helst av hovedgruppene ifølge tradisjonell raseinndeling. Så bare 14 prosent eller mindre av forskjellene på 0,5 prosent fantes mellom gruppene.

Tidsskriftet Nature skriver at fordi «mennesker genetisk sett er homogene . . . kan og bør genetikk være et viktig verktøy når det gjelder å belyse og å ta brodden av rasespørsmålet».

’Mennesker er genetisk sett homogene’, eller i det store og hele like

Dette er ingen ny tankegang. I 1950 begynte UNESCO (FNs organisasjon for utdanning,  vitenskap, kultur og kommunikasjon) å utgi en serie med dokumenter som skulle bekjempe rasisme. Det var antropologer, genetikere og sosiologer som skrev dokumentene. Men rasismen er ikke utryddet. Det er tydelig at kunnskap ikke er nok. Hjertet, eller det indre menneske, må også nås. «Fra hjertet kommer . . . onde resonnementer,» sa Jesus Kristus. – Matteus 15:19, 20.

Hva Bibelen sier

Bibelen ble skrevet for å appellere til hjertet. Bibelen framholder for eksempel ikke bare den vitenskapelige sannhet at «[Gud] dannet av ett menneske enhver nasjon av mennesker til å bo på hele jordens overflate», men den sier også: «Gud [er] ikke . . . partisk, men i enhver nasjon er den som frykter ham og øver rettferdighet, antagelig for ham.» (Apostlenes gjerninger 10:34, 35; 17:26) Får ikke dette deg til å føle hengivenhet overfor Gud? – 5. Mosebok 32:4.

Jehova Gud vil at vi skal vise at vi er glad i ham ved å etterligne ham. «Bli . . . etterlignere av Gud, som elskede barn, og fortsett å vandre i kjærlighet,» står det i Efeserne 5:1, 2. «Å vandre i kjærlighet» innbefatter å elske mennesker slik som Gud gjør, uavhengig av hudfarge eller etnisk tilhørighet. – Markus 12:31.

De som har et hjerte som er fylt med det som er ondt, for eksempel hat og rasefordommer, vil ikke bli godkjent som Guds tjenere. (1. Johannes 3:15) Den tiden da Gud skal fjerne alle onde mennesker fra jordens overflate, nærmer seg nå raskt. Det er bare de som etterligner hans egenskaper, som vil bli igjen. Da kommer menneskeheten virkelig til å være bare én familie – både fysisk og åndelig. – Salme 37:29, 34, 38.

^ avsn. 5 De forholdsvis få genetiske forskjellene mellom mennesker kan imidlertid være av betydning medisinsk sett, for det ser ut til at noen sykdommer har genetisk tilknytning.