Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hjelp fra ‘trøstens Gud’

Hjelp fra ‘trøstens Gud’

KONG DAVID var en mann som opplevde mye vondt og hadde mange «foruroligende tanker». Han tvilte likevel aldri på at Skaperen fullt ut forstår hvordan vi mennesker har det. Han skrev: «Jehova, du har ransaket meg, og du kjenner meg. Du – du vet det når jeg setter meg, og når jeg reiser meg. Du har gitt akt på min tanke langt bortefra. For det er ikke et ord på min tunge, men se, Jehova, du vet det allerede, alt sammen.» – Salme 139:1, 2, 4, 23.

Vi kan også være forvisset om at vår Skaper forstår oss, og at han vet hvilken svekkende virkning depresjon kan ha på vårt ufullkomne sinn og vår ufullkomne kropp. Han vet hva som forårsaker depresjon, og hvordan vi best kan takle den situasjonen vi er i. Dessuten har han gjort oss kjent med hvordan han skal fjerne depresjon for bestandig. Det finnes ingen som bedre kan hjelpe oss enn vår medfølende «Gud, som trøster dem som er nedslått». – 2. Korinter 7:6.

Men de som er deprimerte, lurer kanskje på hvordan Gud kan hjelpe dem når de opplever smertefulle følelser.

Er Gud der for de deprimerte?

Gud er så nær sine deprimerte tjenere at det er som om han bor hos dem som er «knust og ydmyk i ånden, for å gjenopplive de ydmykes ånd og for å gjenopplive de knustes hjerte». (Jesaja 57:15) Så trøstende det er å vite at «Jehova er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte; og dem som har en knust ånd, frelser han»! – Salme 34:18.

Hvordan kan de deprimerte få trøst fra Gud?

Når som helst på døgnet har Guds tilbedere mulighet til å vende seg til ham «som hører bønner», og som kan hjelpe oss til å takle vanskelige følelser og omstendigheter. (Salme 65:2) Bibelen oppfordrer oss til å utøse vårt hjerte for ham: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres anmodninger bli gjort kjent for Gud ved bønn og påkallelse sammen med takksigelse; og Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte deres hjerter og deres forstandsevner ved Kristus Jesus.» – Filipperne 4:6, 7.

Hva om følelsen av å være uverdig får oss til å tro at våre bønner ikke blir hørt?

En depresjon kan få oss til å tenke at det vi gjør for å forsøke å behage Gud, ikke er nok. Men vår himmelske Far forstår hvor ubetydelige vi kan føle oss, for «han kommer i hu at vi er støv». (Salme 103:14) Selv om ’våre hjerter skulle fordømme oss’, kan vi «overbevise vårt hjerte» om at «Gud er større enn våre hjerter og vet alt». (1. Johannes 3:19, 20, fotnote) Du kan derfor bruke slike uttrykk i dine bønner som dem du for eksempel finner i de følgende versene i Bibelen: Salme 9:9, 10; 10:12, 14, 17; 25:17.

Hva om vi er så ute av oss at vi ikke klarer å sette ord på følelsene våre?

 Når følelsene våre er så vonde og overveldende at det er vanskelig å snakke rasjonelt om dem, må vi ikke gi opp! Fortsett å vende deg til «den inderlige barmhjertighets Far og all trøsts Gud», for han forstår dine følelser og behov. (2. Korinter 1:3) Maria, som er nevnt tidligere i denne artikkelserien, sier: «Noen ganger når jeg føler meg ute av balanse, vet jeg ikke hva jeg skal be om. Men jeg vet at Gud forstår meg og hjelper meg.»

Hvordan besvarer Gud våre bønner?

Bibelen sier ikke at Gud fjerner alle våre problemer nå. Men Gud gir oss den styrke vi trenger for å utholde alt – også depresjon.  (Filipperne 4:13) Martina innrømmer: «I den første tiden etter at jeg var blitt rammet av depresjon, bad jeg til Jehova om at han måtte gjøre meg frisk med én gang, for jeg trodde ikke at jeg skulle klare å holde ut lenger. Men nå nøyer jeg meg med å be om å få styrke hver dag.»

I Bibelen kan man finne åndelig styrke som kan hjelpe dem som trenger det, til å mestre depresjon. Sarah, som har kjempet med depresjon i 35 år, har erfart den praktiske verdien av å lese i Bibelen hver dag. Hun sier: «Jeg setter virkelig pris på den medisinske hjelpen jeg har fått. Men jeg er framfor alt klar over at det å lese i Guds Ord er til stor nytte, både åndelig og praktisk. Jeg har gjort det til en vane å lese i Bibelen.»

Depresjon – borte for bestandig!

Da Jesus Kristus var på jorden, viste han at Gud hadde gitt ham makt til å helbrede dem som var syke. Jesus var ivrig etter å hjelpe mennesker som led av alvorlige, smertefulle sykdommer. Og ikke nok med det, han vet selv hvor smertefullt det er å kjempe med foruroligende følelser. Natten før han skulle dø en smertefull død, «frambar Kristus, med sterke rop og tårer, påkallelser og også anmodninger til Ham som kunne frelse ham fra døden». (Hebreerne 5:7) Dette må ha vært svært smertefullt for Jesus, men vi drar nytte av det nå, for «han [kan] komme dem til hjelp som blir satt på prøve». – Hebreerne 2:18; 1. Johannes 2:1, 2.

Bibelen viser at Gud har til hensikt å fjerne alle de vanskelige forholdene som kan være årsak til depresjon. Han lover: «Jeg skaper nye himler og en ny jord; og de tidligere ting skal ikke minnes, og de skal ikke stige opp i hjertet. Men dere skal juble og glede dere for evig over det jeg skaper.» (Jesaja 65:17, 18) De «nye himler», Guds rike, vil sørge for at den ’nye jord’, et samfunn av rettferdige mennesker på jorden, vil oppnå fullkommen helse i både fysisk, følelsesmessig og åndelig forstand. All sykdom vil bli fjernet for bestandig.

«Jeg har ropt ditt navn, Jehova, fra den dypeste grop. Du må høre min røst. Lukk ikke ditt øre for min bønn om lindring, for mitt rop om hjelp. Du nærmet deg på den dag da jeg stadig kalte på deg. Du sa: ’Vær ikke redd.’» – Klagesangene 3:55–57