Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Styr pengene dine på en fornuftig måte

Styr pengene dine på en fornuftig måte

DET er mange som tror at ordtaket «penger er roten til alt ondt» skriver seg fra Bibelen. Men det Bibelen egentlig sier, er: «Kjærlighet til penger er en rot til alt ondt.» (1. Timoteus 6:10, NO 1978/85) Noen har virkelig fått kjærlighet til penger og har gått inn for å samle seg materiell rikdom. Andre er blitt slaver av penger og har erfart tragiske følger av det. Men når pengene blir styrt på en rett måte, kan de være et nyttig redskap. «Penger løser mange problemer,» sies det i Forkynneren 10:19 ifølge en engelsk bibeloversettelse. – The Holy Bible: Easy-to-Read Version.

Bibelen hevder riktignok ikke å være en håndbok i økonomi, men den inneholder praktiske råd som kan hjelpe deg til å styre pengene dine på en fornuftig måte. De fem skrittene nedenfor blir vanligvis anbefalt av økonomiske rådgivere og er i overensstemmelse med prinsipper som ble nedskrevet i Bibelen for lenge siden.

Vit hva du tjener, og bruk mindre enn du tjener

Spar penger. Bibelen viser at israelittene i gammel tid lærte verdien av å spare. Hvert år skulle de legge til side en tiendedel (eller ti prosent) av sine midler som de utelukkende skulle bruke når de overvar de nasjonale høytidene. (5. Mosebok 14:22–27) Apostelen Paulus oppmuntret på lignende måte de første kristne til å legge penger til side hver uke, slik at de senere kunne bidra med noe for å hjelpe nødstilte trosfeller. (1. Korinter 16:1, 2) De fleste økonomiske rådgivere oppfordrer folk til å spare. Prioriter det å spare. Så snart du får lønning, bør du sette det beløpet du skal spare, på en sparekonto i banken eller lignende. Det vil hjelpe deg til å motstå fristelsen til å bruke disse pengene.

Sett opp et budsjett. Det å sette opp et budsjett er den eneste praktiske måten du kan ha oversikt over, styre og redusere ditt pengeforbruk på. Et godt budsjett kan gi deg en pekepinn om hva pengene dine går til, og det kan hjelpe deg til å nå de økonomiske målene du har satt deg. Vit hva du tjener, og bruk mindre enn du tjener. Lær å skjelne mellom det du virkelig trenger, og det du bare ønsker deg. I tråd med dette oppfordret Jesus sine tilhørere til å ’beregne omkostningene’ før de gikk i gang med et prosjekt. (Lukas 14:28) Bibelen råder oss til å unngå å stifte unødvendig gjeld. – Ordspråkene 22:7.

 Planlegg. Tenk nøye igjennom dine framtidige behov. Hvis du for eksempel planlegger å kjøpe hus eller leilighet, vil det være klokt av deg å oppta et boliglån til en overkommelig rente. En familiefar føler kanskje at han må tegne livsforsikring, sykeforsikring, ulykkesforsikring eller andre forsikringer for å beskytte familien. Når du vurderer dine framtidige behov, vil du kanskje også planlegge med tanke på din pensjonisttilværelse. Ordspråkene 21:5 kommer med denne påminnelsen: «Planer fører visselig til fordeler.»

Lær å skjelne mellom det du virkelig trenger, og det du bare ønsker deg

Lær nye ting. Gå inn for å tilegne deg visse ferdigheter og ta godt vare på din fysiske og mentale helse. Det vil du ha mye igjen for senere. Gjør det å lære til en livslang vane. Bibelen legger stor vekt på «praktisk visdom og tenkeevne», og den oppfordrer oss til å utvikle slike egenskaper. – Ordspråkene 3:21, 22; Forkynneren 10:10.

Bevar likevekten. Ha det rette syn på penger. Den ene undersøkelsen etter den andre viser at de som bryr seg mer om mennesker enn om penger, er lykkeligere. Noen lar grådighet bringe dem ut av likevekt. Hvordan? Jo, etter at de har dekket sine grunnleggende behov, begynner de å trakte etter rikdom. Men hva mer trenger man egentlig når man har mat, klær og et sted å bo? Den samme bibelskribenten som ble sitert i begynnelsen av denne artikkelen, skrev: «Når vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.» (1. Timoteus 6:8) Det at vi går inn for å være tilfredse, vil hindre oss i å utvikle kjærlighet til penger og hjelpe oss til å unngå de problemene som følger med en slik kjærlighet.

Kjærlighet til penger er virkelig en rot til mye ondt. Pengene blir din herre hvis du tillater det. Men hvis du styrer dem på en fornuftig måte, kan de gi deg frihet til å trakte etter viktigere ting i livet – et nært forhold til familie, til venner og til Gud. Det ser imidlertid ut til at det ikke er mulig å være helt fri for økonomiske bekymringer i denne verden. Kommer penger alltid til å være årsak til bekymring? Er det noe håp om at det skal bli slutt på fattigdom? Den avsluttende artikkelen i denne serien vil besvare disse spørsmålene.

Hva mer trenger man egentlig når man har mat, klær og et sted å bo?