Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Livet i et gjenopprettet paradis

Livet i et gjenopprettet paradis

JESUS snakket med overbevisning om det å leve igjen, og han sa til sine disipler at dette var noe som med sikkerhet skulle skje. «I gjenskapelsen,» sa han, skal «[dere] arve evig liv». Hva mente Jesus med «i gjenskapelsen»? — Matteus 19: 25—29.

Ifølge den parallelle beretningen i bibelskribenten Lukas’ evangelium sa Jesus at hans disipler «i den kommende tingenes ordning» skulle få «evig liv». (Lukas 18: 28—30) Hvorfor blir «den kommende tingenes ordning» også omtalt som «gjenskapelsen» i Bibelen?

Det er tydeligvis for å understreke at Jehova Gud skal sørge for at hans opprinnelige hensikt — at menneskene skulle leve evig på en paradisisk jord — blir gjennomført. Menneskene vil bli løftet opp til den fullkomne tilstand som Adam og Eva var i før de syndet. «I den kommende tingenes ordning» vil menneskene derfor få oppleve «gjenskapelsen» av de paradisiske forholdene som rådde i Edens hage.

Hvordan paradiset vil bli gjenopprettet

Da Jesus var på jorden, lærte han sine etterfølgere å be om at det redskap Gud skal bruke for å gjenopprette rettferdige forhold over hele jorden, måtte komme. Jesus sa at vi skulle be slik: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6: 10) Gud har utnevnt sin Sønn, Jesus Kristus, til å være Konge i dette riket, den regjering som skal sørge for at det blir innført paradisiske forhold overalt på jorden i samsvar med Guds hensikt.

Paradiset, som gikk tapt som følge av det første menneskepars ulydighet, skal bli gjenopprettet

Om Ham som Gud har utnevnt til Konge, sier Bibelen: «Et barn er oss født, en sønn er oss gitt; og det fyrstelige herredømme skal være på hans skulder. Og hans navn skal være . . . Fredsfyrste. Det skal ikke være noen ende på det fyrstelige herredømmes omfang og på freden.» (Jesaja 9: 6, 7) Men hvordan skal denne regjeringen under et slikt ’fyrstelig herredømme’ gjennomføre Guds vilje?

Bibelen svarer på denne måten: «I de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike [det fyrstelige herredømme] som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.» — Daniel 2: 44.

La oss se hvordan forholdene vil være på jorden i det gjenopprettede paradis, ja «i gjenskapelsen», når Guds Sønn utøver sitt «fyrstelige herredømme» i sin Fars rike.

 Hvordan det vil bli å leve i paradiset

Døde skal bli oppreist til liv

«Den time kommer da alle de som er i minnegravene, skal høre hans røst og komme ut.» — Johannes 5: 28, 29.

«Det skal finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige.» — Apostlenes gjerninger 24: 15.

Sykdom, alderdomssvakhet og død blir fjernet

«Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører skal lukkes opp. Da skal den halte klatre som en hjort, og den stummes tunge skal rope av glede.» — Jesaja 35: 5, 6.

«Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» — Åpenbaringen 21: 3, 4.

 Rikelig med god mat

«Jorden skal visselig gi sin grøde; Gud, vår Gud, skal velsigne oss.» — Salme 67: 6.

«Det skal bli rikelig med korn på jorden; på fjellenes topp skal det være en overflod.» — Salme 72: 16.

Et godt sted å bo og givende arbeid til alle

«De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt. De kommer ikke til å bygge og en annen til å bo; de kommer ikke til å plante og en annen til å spise.» — Jesaja 65: 21, 22.

 Slutt på kriminalitet, vold og krig

«De onde skal bli avskåret fra jorden, og forræderne skal bli revet bort fra den.» — Ordspråkene 2: 22.

«De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd til beskjæringskniver. Nasjon skal ikke løfte sverd mot nasjon, og de skal ikke mer lære å føre krig.» — Jesaja 2: 4.

Fred overalt og frihet fra frykt

«De skal virkelig bo trygt, uten at noen får dem til å skjelve.» — Esekiel 34: 28.

«De skal ikke volde noen skade og ikke ødelegge noe på hele mitt hellige fjell; for jorden skal i sannhet være fylt med kunnskapen om Jehova, som vannmassene dekker havets bunn.» — Jesaja 11: 9.

Det kommer virkelig til å bli glederikt å leve når det rår slike forhold overalt på jorden, når alle har kjærlighet til Gud og sine medmennesker. (Matteus 22: 37—39) Du kan være forvisset om at alle Guds løfter da vil bli oppfylt. «Jeg har sagt det; jeg skal også la det komme,» sier Gud. — Jesaja 46: 11.

Det er mye du kanskje vil måtte lære om Jehova Gud og hans lovte, nye verden. Hvilke beviser er det for eksempel for at denne nye verden er nær? Hvordan skal den erstatte alle regjeringene her på jorden? Og hvilke begivenheter vil danne opptakten til dette? Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg til å finne svar på disse og lignende spørsmål. Flere opplysninger finnes på side 32 i dette bladet.

Menneskenes mangeårige lengsel etter en ny, rettferdig verden er snart over. For de aller fleste som er døde, er ikke døden slutten på alt. At de skal få leve igjen, er ikke bare mulig — det er Guds vilje. Det er altså et liv etter døden! Det er «det virkelige liv», det livet «som skal komme». — 1. Timoteus 4: 8; 6: 19.