Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Grunner til å stole på Bibelen

4. Vitenskapelig korrekt

4. Vitenskapelig korrekt

Vitenskapen har i nyere tid gjort store framskritt. Derfor er gamle teorier blitt erstattet av nye. Det som en gang ble akseptert som fakta, blir nå betraktet som myter. Lærebøker i naturvitenskap må ofte revideres.

BIBELEN er ikke noen lærebok i naturvitenskap. Men når den først kommer inn på vitenskapelige spørsmål, er det likevel vel verdt å merke seg ikke bare det den sier, men også det den ikke sier.

Fri for uvitenskapelige oppfatninger.

Mange uriktige oppfatninger var alminnelig anerkjent før i tiden. Det rådde ulike oppfatninger i forbindelse med jorden. Noen mente at den var flat, og andre trodde at den ble holdt oppe av materielle gjenstander eller substanser. Lenge før vitenskapen visste noe om spredning og forebyggelse av sykdom, benyttet noen leger metoder som i beste fall var virkningsløse og i verste fall dødbringende. Men det er ikke noen av Bibelens over 1100 kapitler som framholder noen uvitenskapelig oppfatning eller skadelig behandlingsmetode.

Bibelen var langt forut for sin tid da den med rette sa at jorden er rund og henger «på intet»

Vitenskapelig korrekte uttalelser.

For omkring 3500 år siden sa Bibelen at jorden henger «på intet». (Job 26: 7) I det åttende århundre fvt. omtalte Jesaja i klare ordelag «jordens sirkel [eller kule]». (Jesaja 40: 22) En kuleformet jord som henger i det tomme rom uten at noe synlig eller fysisk holder den oppe — synes du ikke at en slik beskrivelse harmonerer påfallende godt med moderne vitenskap?

Moseloven (en betegnelse som blir brukt om de fem første bøkene i Bibelen) ble skrevet omkring 1500 fvt. Den inneholder fornuftige lover med hensyn til bruk av karantene for syke, behandling av lik og fjerning av avfall. — 3. Mosebok 13: 1—5; 4. Mosebok 19: 1—13; 5. Mosebok 23: 13, 14.

Noen vitenskapsmenn har, til en viss grad fordi de har rettet sine kraftige teleskoper mot himmelen, trukket den slutning at universets «tilblivelse» må ha vært spontan. Det er imidlertid ikke alle vitenskapsmenn som liker konsekvensene av denne forklaringen. En professor sa en gang: «Et univers som har en begynnelse, ser ut til å kreve en førsteårsak; for hvem skulle kunne forestille seg en slik virkning uten en tilstrekkelig årsak?» Men lenge før teleskopenes tid sa det aller første verset i Bibelen rett ut: «I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.» — 1. Mosebok 1: 1.

Selv om Bibelen er en gammel bok som kommer inn på mange emner, inneholder den ingen unøyaktigheter i vitenskapelige spørsmål. Er det ikke i det minste verdt å undersøke en slik bok? *

^ avsn. 9 Flere eksempler på at Bibelen er nøyaktig i vitenskapelige spørsmål, finnes på sidene 18—21 i brosjyren En bok for alle mennesker, utgitt av Jehovas vitner.