Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Grunner til å stole på Bibelen

3. Indre harmoni

3. Indre harmoni

Tenk deg at 40 menn med forskjellig bakgrunn blir bedt om å skrive hver sin del i én og samme bok. Skribentene bor i forskjellige land, og det er ikke alle som kjenner hverandre. Noen av dem vet ikke hva de andre har skrevet. Ville du ha forventet å finne indre harmoni i en bok som var blitt skrevet på denne måten?

BIBELEN er en slik bok. * Den ble skrevet under enda mer uvanlige omstendigheter enn dem som er beskrevet ovenfor. Derfor er dens indre harmoni virkelig bemerkelsesverdig.

Var Jesu kledning purpurfarget eller skarlagenrød?

Spesielle omstendigheter.

Bibelen ble skrevet i løpet av en periode på omkring 1600 år, fra 1513 fvt. til omkring 98 evt. Mange av de rundt 40 skribentene levde altså i forskjellige århundrer. De hadde også forskjellig yrke — noen var fiskere, andre var hyrder, noen få var konger, og én var lege.

Et harmonisk budskap.

Bibelens skribenter utdypet ett sentralt tema, nemlig: Hevdingen og rettferdiggjøringen av Guds rett til å herske over menneskene og gjennomføringen av hans hensikt ved hjelp av hans himmelske rike, en verdensregjering. Dette temaet blir introdusert i 1. Mosebok, det blir utdypet i de etterfølgende bøkene, og det når sitt klimaks i Åpenbaringen. — Se artikkelen «Hva handler Bibelen om?» på side 19.

Overensstemmelse i detaljer.

Det bibelskribentene skrev, stemte overens selv med hensyn til små detaljer. Men denne samstemmigheten var i mange tilfeller helt utilsiktet. Bibelskribenten Johannes forteller for eksempel om en gang da Jesus stilte Filip et spørsmål om hvor de kunne kjøpe brød, slik at den store folkemengden som hadde samlet seg for å høre på Jesus, kunne få noe å spise. (Johannes 6: 1—5) I sin parallelle beretning sier Lukas at dette hendte i nærheten av byen Betsaida. Tidligere i sitt evangelium har Johannes allerede nevnt at Filip var fra Betsaida. (Lukas 9: 10; Johannes 1: 44) Det var derfor naturlig at Jesus henvendte seg til en av dem som hadde bodd i nærheten, for å spørre om dette. Detaljene stemmer overens — men tydeligvis uten at noen med hensikt har prøvd å få dem til å harmonere. *

Rimelige forskjeller.

Enkelte beretninger inneholder noen utsagn som ikke stemmer overens med utsagn i andre beretninger, men bør det overraske oss? Sett at en gruppe mennesker var vitne til at det ble begått en forbrytelse. Ville du ikke få mistanke om at det kunne være avtalt spill hvis hver enkelt av dem i sin forklaring nevnte de samme detaljene og brukte de samme ordene? Det er rimelig at den enkeltes forklaring ville variere litt i forhold til den enkeltes synsvinkel. Slik var det også med bibelskribentene.

La oss se på et eksempel: Var den kledningen som Jesus hadde på seg den dagen han døde, purpurfarget, slik Markus og Johannes sier? (Markus 15: 17; Johannes 19: 2) Eller var den skarlagenrød, slik Matteus sier? (Matteus 27: 28) Begge deler kan være riktig. Purpur inneholder rødt fargestoff. Avhengig av hvilken synsvinkel iakttakeren så kledningen fra, kan reflekser og bakgrunn ha dempet visse fargenyanser i den og fått den til å se forskjellig ut. *

Den harmoni som preger det bibelskribentene skrev, også det at det helt utilsiktet stemmer overens, er enda en grunn til at vi kan stole på Bibelen.

^ avsn. 4 Bibelen er en samling av 66 bøker, eller deler, som begynner med 1. Mosebok og slutter med Åpenbaringen.

^ avsn. 7 Flere eksempler på slike detaljer som stemmer overens, finnes på sidene 16 og 17 i brosjyren En bok for alle mennesker, utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 9 Flere opplysninger finnes i boken Bibelen — Guds eller menneskers ord?, kapittel 7, «Er Bibelen selvmotsigende?», utgitt av Jehovas vitner.