VÅKN OPP! Juni 2006

FORSIDETEMA

Terrorismens unge ofre

Terrorisme berører flere enn noen gang – også barn. Kommer det noen gang til å ta slutt?

FORSIDETEMA

Historie skrevet med blod

Hvilke faktorer har ført til moderne terrorisme?

FORSIDETEMA

Fred på jorden til slutt!

Bare Skaperen kan løse menneskenes problemer, deriblant terrorisme. Hvordan kan vi være sikre på at han kommer til å gjøre det?