Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  April 2004

Moses i kritikernes søkelys

Moses i kritikernes søkelys

JØDER, kristne og muslimer har ofte vært uenige på mange områder. Men til tross for sine forskjeller har de minst én ting felles: de har stor respekt for den mannen som er kjent som Moses. Jødene ser på ham som «den største av alle jødiske lærere» — grunnleggeren av den jødiske nasjon. Kristne regner ham som en forløper for Jesus Kristus. Og muslimer ser på ham som en av sine første og største profeter.

Moses er derfor en av de mest innflytelsesrike personene i menneskenes historie. Likevel har både kritikere og geistlige i godt over hundre år rettet et kritisk søkelys mot Moses. Mange tviler ikke bare på at han utførte mirakler og ledet israelittene ut av Egypt, men også på at han i det hele tatt har eksistert. Boken Moses—A Life av Jonathan Kirsch konkluderer: «Alt vi kan si om den historiske Moses, er at en person som ligner den mannen som er beskrevet i Bibelen, kan ha levd på et eller annet ukjent tidspunkt og et ukjent sted i svunnen tid, og at hans bedrifter kan ha vært det sandkornet som perlemoraktige avleiringer i form av sagn og tradisjoner sakte bygde seg opp rundt i århundrenes løp inntil han ble den sammensatte og kontroversielle personen som vi leser om i Bibelen.»

Ved første øyekast kan det kanskje se ut til at en slik skepsis er berettiget. Kritikerne sier for eksempel at mens man har funnet arkeologiske beviser for at bibelske personer som den israelittiske kongen Jehu har levd, er det ikke blitt funnet arkeologiske vitnesbyrd som kan bekrefte at Moses har eksistert. Men dette er ikke på noen måte noe bevis for at Moses bare er en sagnfigur. Tidligere har skeptikere hevdet at andre bibelske personer er sagnfigurer, blant andre den babylonske kongen Belsasar og den assyriske kongen Sargon — helt til arkeologien senere bekreftet at de virkelig er historiske personer.

Forfatteren Jonathan Kirsch kommer med følgende påminnelse: «Det er så få rester og levninger etter det bibelske Israel at Moses’ fullstendige fravær i alle kilder unntatt Bibelen selv verken er overraskende eller avgjørende.» Ifølge Kirsch er det derfor noen som mener at det er lite sannsynlig at Moses bare er et fantasiprodukt, siden «en livshistorie så rik på detaljer og dialog, så kompleks . . . , ikke kan ha vært oppdiktet».

Enten du er religiøs eller ikke, kjenner du sikkert til de viktigste begivenhetene i Moses’ liv: hans møte med Gud ved den brennende busken, israelittenes utfrielse av slaveriet i Egypt og delingen av Rødehavet. Men er det grunn til å tro at noen av disse begivenhetene faktisk har funnet sted? Eller er ikke Moses annet enn en sagnfigur? Den neste artikkelen vil drøfte disse tankevekkende spørsmålene.