Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Hva Bibelen sier

Bønner som Gud hører

Bønner som Gud hører

«Fortsett å be, og det skal bli gitt dere; fortsett å lete, og dere skal finne; fortsett å banke på, og det skal bli lukket opp for dere. For enhver som ber, han får, og enhver som leter, han finner, og enhver som banker på, skal det bli lukket opp for.» — LUKAS 11: 9, 10.

I FULL tillit til Jesu ord, som er sitert ovenfor, er det mange kristne som vender seg til Gud i bønn når de har problemer og bekymringer, overbevist om at han elsker dem og bryr seg om dem. Men det er noen som blir frustrert mens de venter på at bønnene deres skal bli besvart. Føler du at bønnene dine ikke er til noen nytte? Lytter Gud til bønnene dine?

Selv om det kan virke som om bønnene dine ikke blir besvart, betyr det ikke at Gud ikke hører dem. Bibelen gir oss denne forsikringen: «For Jehovas øyne hviler på de rettferdige, og hans ører er vendt til deres påkallelse.» (1. Peter 3: 12) Så Jehova Gud hører de rettferdiges bønner, enten de er sagt høyt eller er uttalt i hjertet. (Jeremia 17: 10) Jehova ser også hvilke tanker og følelser som ligger bak hver bønn, noe den som ber, kanskje ikke selv fullt ut forstår eller er klar over. — Romerne 8: 26, 27.

Men for at bønner skal være antagelige for Gud, er det bestemte krav som må oppfylles. De må være rettet til Gud alene — ikke til Jesus eller en helgen eller et gudebilde. (2. Mosebok 20: 4, 5) Bønnene må også bli bedt i Guds Sønns, Jesu Kristi, navn. (Johannes 14: 6) Betyr dette at bønnene våre først blir hørt av Jesus, og at han bringer budskapet videre til Gud? Nei. Det er heller slik at når vi ber til Jehova i Jesu navn, så viser vi at vi er Jesu disipler, og at vi anerkjenner at det bare er på grunn av  hans offer vi kan nærme oss Gud. — Hebreerne 4: 14⁠—16.

Man må be i tro. Apostelen Paulus påpekte: «Uten tro er det umulig å behage [Gud], for den som nærmer seg Gud, må tro at han er til, og at han skal lønne dem som oppriktig søker ham.» (Hebreerne 11: 6) Hvordan vet man om man har den slags tro? Bibelskribenten Jakob svarer: «Jeg skal vise deg min tro ved mine gjerninger.» (Jakob 2: 18) Ja, tro fører til handlinger, og slike handlinger eller gjerninger viser at vi elsker Gud og forsøker å behage ham.

Guds tilbedere må også være vedholdende i sine bønner. Jesus gjorde dette klart i Lukas 11: 9, 10, som ble sitert innledningsvis. Hvis en person bare ber én gang om en sak, kan det tyde på at han eller hun ikke tar den saken det ble bedt om, så alvorlig, ikke sant?

Hva Gud lover

Uansett hvor ofte og hvor oppriktig vi ber, lever vi likevel i ’kritiske tider, som vil være vanskelige å mestre’. (2. Timoteus 3: 1) Jesus sa riktignok at hans etterfølgere skulle være lykkelige, men han sa ikke at deres liv skulle være uten problemer. (Matteus 5: 3⁠—11) Han sa imidlertid at disiplene hans kunne være lykkelige til tross for sorg, hunger, tørst eller forfølgelse.

Den lykke som Jesus snakket om, er ikke avhengig av at vi lever under ideelle forhold. Lykken er derimot den indre tilfredshet vi har fordi vi tjener Gud. Derfor kan vi oppnå et visst mål av lykke nå, selv om vi har problemer. — 2. Korinter 12: 7⁠—10.

Personlige problemer

Er det da nytteløst å be til Gud om slike personlige saker som det å finne en passende ektefelle eller om problemer i familien, med helsen eller på arbeidet? Nei, for selv om Gud ikke lover å forandre forholdene i livet vårt mirakuløst, vil han gi oss visdom til å mestre dem. Jakob skrev dette når det gjaldt prøvelser: «Hvis noen av dere mangler visdom, skal han fortsette å be Gud om den, for han gir gavmildt til alle og uten bebreidelser; og den skal bli gitt ham.» (Jakob 1: 5) Jehova vil veilede oss ved hjelp av sin hellige ånd. Det vil hjelpe oss til å forstå bibelske prinsipper og anvende dem når vi skal treffe avgjørelser.

Det betyr selvfølgelig ikke at Guds hellige ånd treffer avgjørelsene for oss. Det er tvert imot nødvendig at vi gjør oss personlige anstrengelser. Hvis vi for eksempel har et problem, har vi da undersøkt saken og sett grundig på alle sider ved den? Dette ville være en gjerning som viser Gud at vi har tro. (Jakob 2: 18) Har vi iherdig forsøkt å løse problemet, samtidig som vi hele tiden har bedt om Guds veiledning? (Matteus 7: 7, 8) Har vi nøye undersøkt de bibelske prinsippene som berører denne situasjonen? Guds Ord kan gjøre oss ’fullt dugelige, fullstendig utrustet til all god gjerning’. — 2. Timoteus 3: 16, 17.

Gud er riktignok i stand til å gripe inn i menneskenes anliggender og fjerne alle deres problemer, men han har tillatt dem å bruke sin frie vilje. Beklagelig nok er det mange som bruker sin frie vilje på en måte som er til skade for andre. Noen av de problemene som vi ber til Gud om, vil kanskje derfor vare helt til Guds nye verden. (Apostlenes gjerninger 17: 30, 31) Det kan dreie seg om forholdene i det området der vi bor, forhold som skyldes kriminalitet eller direkte krigføring; eller det kan være at vi må utholde vanskeligheter som motstandere skaper. (1. Peter 4: 4) Vi må erkjenne at det i denne ugudelige verden finnes visse forhold som ikke kommer til å forandre seg til det bedre.

Ikke desto mindre elsker Gud sine tilbedere og ønsker å hjelpe dem. Når hans rike utøver sitt ubestridte herredømme over jorden, vil han fullstendig fjerne denne verdens grusomme problemer. (Åpenbaringen 21: 3, 4) Inntil den tiden kommer, bør vi stadig be om hans veiledning når vi skal løse problemene våre. Hvis vi gjør det, kan vi være sikker på at Jehova vil oppfylle det løftet som er nedskrevet i Bibelen, i Jesaja 41: 10: «Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke spent omkring, for jeg er din Gud. Jeg vil styrke deg. Jeg vil virkelig hjelpe deg. Ja, jeg vil ha et fast grep om deg med min rettferdighets høyre hånd.»