Bli opplært av Gud med tanke på vår kritiske tid

Hvordan det vil være til gagn for deg

DU KAN få en slik opplæring ved å overvære Jehovas vitners områdestevne med temaet «Opplært av Gud». Flere millioner kommer til å overvære dette stevnet i byer over hele verden denne sommeren. Bare i De forente stater skal det holdes 150 slike firedagers stevner i løpet av juni, juli og august.

Enten du er gammel eller ung, ektemann eller hustru, far eller mor, tenåring eller barn, vil du få undervisning som blir gitt på en tydelig og tiltalende måte, og som vil være til gagn for deg. Ekteskap, familieliv og barneoppdragelse er noen av de emnene som vil bli belyst.

Oppmerksomheten vil bli fokusert på de problemene de unge møter, og på hvordan de kan mestre dem i den kritiske tiden vi lever i. Skuespillet med temaet «Unge som tenker på sin Skaper nå» bør virke ansporende på dem. Et annet godt innøvd skuespill, som har temaet «Bli ikke villedet — spott ikke Gud», vil ta opp den utfordringen kristne ungdommer står overfor på grunn av de videoene og den musikken som er så populær i vår tid.

Ja, vi lever i en kritisk tid. Jesus forutsa at «etter de dagers trengsel skal solen bli formørket». (Matteus 24: 29) På stevnet vil det bli kastet lys over når denne ’trengselen’ finner sted, og når solen blir formørket.

I denne kritiske tiden er det mange som spør om hva som er meningen med livet. Dette vil bli grundig utdypet, og du kommer utvilsomt til å bli glad for det du får i forbindelse med dette emnet. En annen del av programmet vil ta for seg Jehovas vitners historie i nyere tid og det de har utrettet.

På stevnets siste dag vil det offentlige foredraget komme inn på hva som er gagnlig opplæring i vår kritiske tid. Programmet vil til slutt oppmuntre oss alle til å fortsette å holde fast ved det vi har lært av Gud.

Du vil helt sikkert høste gagn av å være til stede alle de fire dagene. Du er hjertelig velkommen. Stevnene her i landet vil bli holdt i Ekeberghallen i Oslo og i Skienshallen i Skien fra 8. til 11. juli og i Ekeberghallen i Oslo og i Skarphallen (Polarhallen) i Tromsø fra 15. til 18. juli.