Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  1992-08-08

Vi betrakter verden

Vi betrakter verden

 Vi betrakter verden

Prester og seksuelt misbruk

Australias nasjonale TV-selskap sendte nylig et dokumentarprogram med tittelen «Det største sviket». Der ble det hevdet at 15 prosent av prestene i Australia har begått seksuelle overgrep — alt fra misbruk av barn til voldtekt av kvinner i menigheten. Forskjellige sentre som er opprettet for å ta imot klager om seksuelle overgrep, ble i timene etter TV-programmet nedringt av folk som hevdet at de var ofre. Mange av dem sa at de hadde holdt sine opplevelser skjult i mange år. Én kvinne sa at hun fortalte om sine grusomme barndomsopplevelser for første gang på 40 år! En annen sa at presten som hadde misbrukt henne seksuelt som barn, etterpå truet med straff i et brennende helvete hvis hun våget å si det til noen. Talsmenn for forskjellige kirkesamfunn var uenige i at tallet var 15 prosent, men innrømmet at seksuelle overgrep begått av prester er et alvorlig problem.

Barn foretrekker TV

De fleste barn synes det er for slitsomt å lese bøker. Det viste en undersøkelse som det tyske bladet Eltern utførte blant 1960 skoleelever i alderen 8 til 15 år. Flertallet foretrakk å se på TV. Avisen Schweinfurter Tagblatt viste til denne undersøkelsen og sa at 64 prosent likte aller best å se på TV, og at det barna helst leser, er programoversikten. En 14-åring mente at menneskene har en medfødt evne til å se på TV, mens lesing er en vanskelig prosess som må læres.

Færre husdyrraser

Mange husdyrraser står i fare for å dø ut, sier Paris-avisen Le Figaro. Siden begynnelsen av dette århundret har halvparten av husdyrrasene i Europa dødd ut, og en tredjedel av dem som er igjen, forsvinner kanskje snart. Et grunnleggende trekk ved moderne jordbruk har vært å konsentrere husdyravlen bare om de rasene som gir høyest avkastning og dermed størst fortjeneste. Den samme tendensen er utbredt i u-landene. Etter hvert som man lar flere og flere raser av storfe, svin og fjærfe dø ut, blir verdens matvareforsyning derfor mer og mer avhengig av færre og færre dyrearter. Forskerne er nå redd for at dette tapet av genetisk mangfold øker faren for at én ny sykdom kan utslette store deler av husdyrbestanden på jorden.

Sangen til en død fugl

Sangen til hujaen, en newzealandsk fugl, er nylig blitt kunstig gjenskapt ved hjelp av en datamaskin og en synthesizer. I betraktning av at hujaen døde ut i 1907, er dette ganske oppsiktsvekkende. Ifølge London-avisen The Times fant David Hindley opptak med Henare Hemana, en huja-imitator av maorifolket. Da sangene ble spilt inn i 1954, var Hemana 80 år gammel, men han kunne plystre «et imponerende utvalg av huja-skrik» etter hukommelsen. Senere ble Hemanas versjon bekreftet da andre opptak med imitasjoner av fuglesangen ble funnet. Ved hjelp av disse innspillingene og opplysninger fra forskjellige bøker har Hindley kanskje komponert en sang som sist ble sunget av en huja for mer enn 85 år siden.

Voldtekt i Sør-Afrika

«Sør-Afrika er et av de mest voldelige områdene på jorden,» skrev avisen Sunday Star Review i Johannesburg i Sør-Afrika. Én type voldsforbrytelse som får internasjonal oppmerksomhet, er voldtekt. I Sør-Afrika blir gjennomsnittlig 23 000 voldtekter anmeldt hvert år. Men det blir anslått at «bare én av 36 voldtekter anmeldes». En stor del av voldtektene blir begått av menn som kjenner ofrene, for eksempel ektemenn, slektninger eller venner. Sunday Star Review skrev at «en avhandling om vold som er utarbeidet av Lloyd Vogelman ved universitetet i Witwatersrand, viser at én av to sørafrikanske kvinner vil bli voldtatt en gang i sin levetid».

Svindel med kredittkort

Den kanadiske bankforening (CBA) melder at svindel med kredittkort der i landet er blitt mer enn fordoblet på de to siste årene, og det fortsetter å gripe om seg. Paul Facciol, formannen i CBAs kredittkortavdeling, sa at ’de fleste tapene er på kort som er mistet eller stjålet’. Avisen The Globe and Mail skrev at «stjålne, forfalskede og forandrede kredittkort i fjor kostet de to største selskapene, Visa og Mastercard, over 46 millioner kanadiske dollar [245 millioner kroner] — cirka  14 ganger så mye som de 3,3 millionene som ble stjålet i alle bankranene».

Farlige bøtter

«Annenhver uke drukner i gjennomsnitt ett spedbarn etter å ha ramlet oppi en stor bøtte med vann eller en annen væske,» sier Don Barkas ved brannvesenet i Santa Barbara i California. En artikkel som ble trykt i bladet The California Fire Service, nevnte spesielt en type 20-litersbøtter som brukes rundt omkring i mange hjem. En liten krabat som er uten tilsyn, kan åpenbart heise seg opp til kanten av bøtten, bøye seg ned i den for å leke og så ramle oppi. En stiv 20-litersbøtte som er full eller kanskje bare halvfull, er tyngre enn et gjennomsnittlig spedbarn på mellom 8 og 12 måneder. Artikkelen sier at på de siste sju årene har over 200 småbarn i USA druknet etter å ha falt oppi bøtter.

Folketallet øker

FNs befolkningsfond offentliggjorde nylig de siste anslagene over veksten i verdens befolkning. Ifølge The New York Times «viser nye beregninger at befolkningen i verden vil øke med 97 millioner hvert år inntil slutten av århundret, og deretter med 90 millioner årlig helt til år 2025». Av denne befolkningsveksten venter man at 97 prosent vil finne sted i u-landene. En slik økning utgjør en alvorlig trussel mot folks livskvalitet. «Rapporten advarte om at dette veksttempoet betyr flere fattige og sultne mennesker, økt tilflytting til byene og til de rike landene og større belastning på verdens forråd av mat, vann og andre naturressurser,» skrev The New York Times. Verdens befolkning er nå på 5,5 milliarder og ventes å komme opp i cirka 10 milliarder i år 2050.

Skadet av moten

«Skadevoldende moter har en lang historie,» uttalte kleseksperten Barbara Schreier. Hva mente hun? Ifølge bladet In Health viste en rapport fra et amerikansk forbrukerråd at på bare ett år «ble 102 397 personer [i USA] skadet på grunn av klærne sine, og 43 868 ble hengende fast, oppskåret eller stukket på grunn av smykkene sine». Det å gå med tunge håndvesker har ført til skader på skulder- og nakkemuskler. Disse tallene forteller selvfølgelig bare om de tilfellene da folk har søkt legehjelp.

Slaveri i dag

Folk tror at slaveriproblemet ble løst på 1800-tallet. Men en granskning som bladet Newsweek nylig gjennomførte, «tyder på at antall tilfelle av slikt tvangsarbeid kommer opp i flere millioner». Den britiske organisasjonen Anti-Slavery International hevder at det finnes over 100 millioner slaver i verden. Folk eies som en hvilken som helst annen eiendel og blir satt til tvangsarbeid i områder som Karibia, Midtøsten, Afrika og Asia. «Mange blir regelmessig slått for å tvinges til lydighet,» skriver Newsweek. Det påstås at noen arbeidere blir merket med rødglødende svijern. Noen steder finnes det mennesker som lever av slavehandel, med bortføring og salg av unge kvinner som spesialitet. I ett land er prisen på en pike for tiden seks kuer.

AIDS i Brasil

Dr. Luís Alberto Pelegrino Ferreira, en brasiliansk spesialist på virus og virussykdommer, påpekte for ikke lenge siden at 42 prosent av dem som har AIDS i delstaten Santa Catarina, er mellom 20 og 29 år gamle. Han sa at den høye AIDS-prosenten blant unge voksne «får oss til å tro at disse personene ble smittet da de var mellom 15 og 19 år». Løssluppen seksuell aktivitet i ung alder har tydeligvis bidratt til denne sørgelige situasjonen. Men det er alminnelig anerkjent at overføring av HIV også kan skje gjennom blodoverføringer. Avisen O Estado de S. Paulo melder at seks blødere i samme familie alle ble smittet av HIV gjennom infisert transfusjonsblod.

En krigersk verden

Uttrykket «en ny verdensorden» er blitt mye brukt i det siste for å beskrive det nye politiske klimaet i verden. Uttrykket oppfattes gjerne positivt, for det knytter disse nye forholdene sammen med muligheten for verdensfred. Under overskriften «Den nye verdensorden» hadde imidlertid bladet Asiaweek nylig en oversikt som tegnet et mer realistisk bilde av situasjonen. Hundre nasjoner var listet opp etter størrelsen på sine hærer. Kina toppet listen med en hær på 2,3 millioner mann. India og Nord-Korea fulgte deretter med cirka en million soldater hver. Omkring 30 land har hærer som teller mer enn 100 000. Nederst på listen var Burkina Faso med 7000 mann. Til sammen utgjør hærene som Asiaweek listet opp, over 15 millioner soldater!