Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Kryssordoppgave

Kryssordoppgave

 Kryssordoppgave

Vannrett

 1. Åndeskapninger (Jesaja 6: 2)

 5. Har englene for Jehova (2. Peter 2: 11)

 9. Den kongen som er herfra, skal i endetiden støte sammen med en hovmodig konge (Daniel 11: 36, 40)

10. Kan bær være (5. Mosebok 32: 32)

11. Profet som overbrakte flere budskaper til David (2. Samuelsbok 12: 1)

13. Noe som gjorde det mulig for Paulus å unnslippe fra Damaskus (2. Korinter 11: 33)

14. Legemsdel; å løfte den mot noen betegnet en forrædersk handling (Johannes 13: 18)

15. Finnes på en leopards pels (Jeremia 13: 23)

18. Jehovas minne varer fra dette til dette (Salme 102: 13)

20. En slik konstruksjon i Aten hadde påskriften: «For en ukjent gud» (Apostlenes gjerninger 17: 23)

22. Noe rytteren på den svarte hesten ikke måtte skade (Åpenbaringen 6: 5, 6)

23. Mor til Samuel (1. Samuelsbok 1: 19, 20)

26. Den andre grunnsteinen i Det nye Jerusalem er prydet med en slik edelsten (Åpenbaringen 21: 19)

29. Solens oppgang sammenlignes med en slik person som går ut av sitt kammer (Salme 19: 5, 6)

31. Dette fikk israelittene til å vende om til Jehova (2. Krønikebok 15: 4)

32. Han gav tiende til Melkisedek (1. Mosebok 14: 18 —20)

33. Mynt som tilsvarte en daglønn (Matteus 20: 2)

35. Romersk provins; både Paulus og Peter skrev brev til de kristne menighetene der (1. Peter 1: 1)

36. Konge i Juda som med Jehovas hjelp vant en fullstendig seier over en hær på en million mann (2. Krønikebok 14: 9, 12, 13)

37. Bror til Maria og Marta (Johannes 11: 1)

38. Guds usynlige egenskaper ses på en slik måte fra verdens skapelse av (Romerne 1: 20)

Loddrett

 1. Noe Job ønsket kunne gjøres med hans ord (Job 19: 23)

 2. Ble Nebukadnesar da Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ikke ville tilbe billedstøtten i Duradalen (Daniel 3: 1, 12, 13)

 3. De eldre kvinnene i menigheten skal bringe de unge kvinnene til dette (Titus 2: 3, 4)

 4. Jehova elsker det som er dette (Salme 37: 28)

 5. Blir til velsignelse når det kommer i rette tid (Esekiel 34: 26)

 6. Gift med Ananias (Apostlenes gjerninger 5: 1)

 7. Gud er fra dette til dette (Salme 90: 2)

 8. Noe israelittene slapp å være etter at de var blitt ført ut av Egypt (3. Mosebok 26: 13)

12. Roper de som sitter lenge oppe og drikker (Ordspråkene 23: 29, 30)

16. Ung mann som irettesatte Job (Job 32: 2)

17. Sendt av Jehova som den fjerde plagen over egypterne (2. Mosebok 8: 21)

19. Labans eldste datter (1. Mosebok 29: 16)

21. Øversteprest; han døde da han falt baklengs ned av stolen og brakk nakken (1. Samuelsbok 4: 18)

23. Den tredje nattevakt, som varte fra midnatt til klokken tre om morgenen (Markus 13: 35)

24. Job mente at Gud var dette mot ham (Job 30: 21)

25. Øversteprest; han var den eneste som overlevde da 85 prester ble drept på Sauls befaling (1. Samuelsbok 22: 18 —21)

26. Den fjerde grunnsteinen i Det nye Jerusalem er prydet med en slik edelsten (Åpenbaringen 21: 19)

27. Et rom i Salomos kongeborg (1. Kongebok 7: 1, 6)

28. Skal en tilsynsmann være (1. Timoteus 3: 3)

30. Ved Jesu dåp dalte Guds ånd ned som dette (Matteus 3: 16)

33. Da Jefta kom hjem fra en stor seier, kom hans datter ut imot ham med dette (Dommerne 11: 34)

34. Jesus gav disiplene et slikt bud (Johannes 13: 34)

Løsning på oppgaven står på side 23