De unge spør . . .

En av foreldrene mine er alkoholiker — hvordan kan jeg takle det?

«Jeg gruet meg alltid til å komme hjem. Jeg var ikke sikker på om mor kom til å være der eller ikke, og hvis hun var der, om hun var full og ville begynne å legge ut om hvilken udugelig sønn jeg var.» — Robert.

«Jeg var så flau når jeg hadde noen med meg hjem . . . Jeg skammet meg veldig over familien.» — Patricia.

MILLIONER av ungdommer må holde ut det daglige presset det innebærer å bo sammen med en far eller mor som er alkoholiker. Boken Teen Troubles sier: «Det å bo sammen med en far eller mor som er alkoholiker, betyr å leve med stress — stress som trenger inn på deg fra mange kanter.»

Mange av de foreldrene som er alkoholikere, mishandler sine barn eller misbruker dem seksuelt. * Og selv når situasjonen ikke er så ekstrem som det, er det ille. Boken Options bemerker: «Hvis drikkingen gjør [den av foreldrene som er alkoholiker] uberegnelig, uansvarlig, skjødesløs og humørsyk, er det ille nok.»

Det er derfor ikke rart at du til tider kan bli sint, flau eller frustrert. Ikke desto mindre kan du lære å takle det å bo sammen med en alkoholisert far eller mor, selv om det er vanskelig.

Forstå problemet

Først av alt: Det hjelper å forstå hva som egentlig er årsaken til at faren eller moren din drikker. «En forstandig mann er den som skaffer seg kyndig veiledning,» sier Ordspråkene 1: 5, NW.

En alkoholiker er ikke ganske enkelt en som drikker seg full fra tid til annen, og han er heller ikke nødvendigvis en fyllik. * Eksperter definerer alkoholisme som en kronisk drikkeforstyrrelse som forårsaker alvorlige problemer som virker inn på livet, arbeidet og helsen. Alkoholikeren er opptatt av alkohol også når han ikke drikker — han er helt oppslukt av det — og er rett og slett ute av stand til å kontrollere sitt alkoholforbruk. De fleste eksperter er enige om at alkoholisme kun kan kontrolleres ved at man avholder seg helt fra alkohol. *

Selv om enkelte fysiske særegenheter kan gjøre at noen er mer utsatt enn andre for å bli  avhengig av alkohol, ser det også ut til at følelsesmessige faktorer er inne i bildet. For eksempel skjuler ofte alkoholikerens fasade en kronisk selvforakt. (Jevnfør Ordspråkene 14: 13.) Dr. Abraham Twerski sier: «I den tiden jeg har praktisert, har jeg aldri vært i kontakt med en alkoholiker som hadde et positivt selvbilde, som følte seg god nok og hadde selvtillit, før alkoholmisbruket begynte.» Mange alkoholikere vokste opp i alkoholiserte familier. Drikkingen kan tjene til å døyve den smerten som de følelsesmessige arrene fra barndommen forårsaker.

Drikkingen forverrer imidlertid bare de problemene en alkoholiker har. Ifølge boken Under the Influence er hans «handlinger, tanker og følelser fordreid av alkoholen». Alkoholikeren har derfor mye mer enn et drikkeproblem; han har også et dypt rotfestet problem med tankegangen sin. Det kan være at han trenger mye hjelp, kanskje profesjonell hjelp, for å slutte å drikke. Men når du forstår litt om dette med alkoholisme, kan du i det minste begynne å se på din far eller mor med en viss grad av medfølelse. — Ordspråkene 19: 11.

Hvordan du blir berørt

Når en av foreldrene er alkoholiker, blir alle i familien berørt av det. (Jevnfør 1. Korinter 12: 26.) Livet ditt er kanskje preget av usikkerhet. Er han full eller edru når han kommer hjem? Kommer han til å gi deg en klem eller slå deg? Ja, foreldre som er alkoholikere vingler ofte mellom ytterpunktene. «De kan være kjærlige og ansvarlige når de er edru, irrasjonelt voldelige og ubehøvlet når de har drukket,» sier dr. James P. Comer. Det at alkoholikeren er så uberegnelig, kan gjøre at livet ditt blir en følelsesmessig berg-og-dal-bane. I det ene øyeblikket er du glad i ham, i neste øyeblikk kan du ikke fordra ham. «Noen dager ønsket jeg bare at han var død,» innrømmet en ung kvinne.

Det hender at virkningene av å ha vokst opp under samme tak som en alkoholiker ikke viser seg før mange år er gått. Barn av alkoholikere blir ofte selv alkoholikere — eller de gifter seg med en. En ung kristen kvinne ble derfor følelsesmessig engasjert i en mann hun beskriver som «en alkoholikerspire». Selv om hun kjente en del stabile kristne menn, var hun ikke interessert i dem. Hvorfor følte hun seg så tiltrukket av en alkoholiker? På vegne av seg selv og andre som er i samme situasjon, sier hun: «Disse er de eneste menn vi har hatt med å gjøre og kan forstå.»

En kristen eldste var i stand til å hjelpe henne til å endre tankegangen sin når det gjaldt dette, slik at alkoholismens onde sirkel ble brutt. Det er derfor tydelig at du ikke er dømt til å være ulykkelig bare fordi du bor under samme tak som en alkoholiker. Det er mulig å redusere faren for å ta skade og kanskje til og med å hjelpe din alkoholiserte far eller mor.

Hvordan takle situasjonen

Dr. Stanton E. Samenow sier: «Miljøet en person kommer fra, har mindre betydning enn det valg hver enkelt treffer som en reaksjon på dette miljøet.» Ja, selv når situasjonen ser ut til å være ute av kontroll hjemme, kan du ta kommandoen over ditt eget liv. Hvordan?

Ta ikke ansvaret for at din far eller mor drikker. «Foreldrene mine sa til meg at det var min feil,» fortalte Beth, som er 13 år. De sa at de drakk fordi hun var så uregjerlig. «Alt dette gav meg svært stor skyldfølelse,» innrømmet hun. Det er imidlertid alkoholikeren — og han alene — som er ansvarlig for sitt alkoholmisbruk. «Hver enkelt skal bære sin egen bør,» står det i Galaterne 6: 5.

Du kan derfor ikke helbrede alkoholikeren i familien. Du oppnår lite ved moralprekener eller raseriutbrudd eller ved å skrike og skråle eller diskutere med ham. På den annen side er du ikke forpliktet til å beskytte ham mot følgene av drikkingen ved å lyve for ham eller slepe ham inn fra trammen når han ligger der etter å ha drukket seg fra sans og samling.

Anspor ham til å søke hjelp. Vanligvis krever dette at den av foreldrene dine som ikke er alkoholiker, og søsknene dine samarbeider med deg. * Våkn opp! for 22. april 1983 gav poengterte  råd om hvordan familiemedlemmer kan (1) hjelpe alkoholikeren til å innse hva slags følger drikkingen hans får, og (2) gjøre ham direkte kjent med de faktiske forhold ved drikkingen hans. Når du griper saken an på denne måten, kan det hjelpe ham til å forstå behovet for å søke hjelp.

Gå din vei når det blir bråk. Ordspråkene 17: 14 (NW) sier: «Dra bort før tretten bryter løs.» Ikke utsett deg selv for skade ved å havne midt i en krangel mellom foreldrene dine. (Ordspråkene 26: 17) Trekk deg tilbake til rommet ditt hvis det er mulig, eller besøk en venn. Når det er fare for at det kan bli brukt vold, kan det være nødvendig med hjelp utenfra.

Aksepter følelsene dine. Noen ungdommer har skyldfølelse fordi de av og til misliker sin far. Men det er bare normalt å føle det slik, spesielt hvis alkoholbruken hans hindrer ham i å gi deg den omsorg og støtte som du trenger. Det er sant at Bibelen pålegger deg å ære faren din. (Efeserne 6: 2, 3) Men å ’ære’ betyr å respektere foreldremyndigheten hans, på samme måte som du respekterer en politimann eller en dommer. Det betyr ikke at du behøver å godkjenne hans alkoholmisbruk. (Romerne 12: 9) Du er heller ikke et dårlig menneske fordi du føler avsky på grunn av drikkingen hans; fyll er avskyelig! (Se Ordspråkene 23: 29 —35.) Du kan kanskje heller lære å fokusere hatet ditt på alkoholismen i stedet for på ham personlig. — Jevnfør Judas 23.

Søk oppbyggende omgang. Når livet hjemme er kaotisk, kan du tape av syne hva som er normalt. Derfor er det viktig at du har omgang med åndelig og følelsesmessig sunne mennesker. I den kristne menighet finner du «brødre og søstre og mødre» som kan gi deg mye rettledning og god støtte. (Markus 10: 30) De kan også av og til gi deg et avbrekk fra stresset i familien din. Omgang med kristne familier kan i tillegg gjøre at du får iaktta et sunt familieliv, noe som kan endre på den fordreide oppfatningen av familielivet du kanskje får hjemme.

Søk hjelp. Det hjelper virkelig å ha et modent og pålitelig voksent menneske å dele sine følelser med. Eldste i menigheten er ofte til hjelp når det gjelder dette. Dr. Timmen Cermak kommer med denne påminnelsen: «Uansett hvor elendig du føler deg, så husk at du ikke behøver å lide alene.»

Nei, du er kanskje ikke i stand til å endre situasjonen hjemme. Men som dr. Claudia Black skrev: «Familiemedlemmene kan endre på hvordan deres liv blir berørt.» I stedet for å forsøke å kontrollere alkoholikeren bør du fokusere på den ene personen som du kan kontrollere — deg selv. Sørg for å få dekket dine åndelige behov. (Matteus 5: 3; 24: 14; Hebreerne 10: 24, 25) ’Fortsett å arbeide på deres egen frelse,’ sier Bibelen i Filipperne 2: 12. Når du gjør det, vil det hjelpe deg til å ha en positiv innstilling, og det kan til og med anspore din far eller mor til å søke hjelp for problemet sitt.

[Fotnoter]

^ avsn. 6 Hvis du blir mishandlet eller misbrukt av en av foreldrene dine, trenger du hjelp. Betro deg til en voksen som du stoler på. Blant Jehovas vitner kan ungdommer føle seg fri til å henvende seg til de eldste i menigheten eller til andre modne kristne. Det finnes verdifull veiledning når det gjelder å hjelpe ofre for misbruk, i Våkn opp! for 8. oktober 1991.

^ avsn. 10 For enkelhets skyld omtaler vi alkoholikeren stort sett som en mann i denne artikkelen. Men prinsippene får også sin anvendelse på kvinnelige alkoholikere.

^ avsn. 10 Du kan finne mer informasjon om alkoholisme i Våkn opp! for 22. mai 1992 og 22. november 1982. Se også Vakttårnet for 1. september 1983.

^ avsn. 21 Hvis den av foreldrene som er alkoholiker, hevder at han er en kristen, vil familien din kanskje også benytte den hjelp menighetens eldste kan gi.

[Bilde på side 17]

Drøft følelsene dine åpent med en voksen du stoler på