Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Våkn opp!  |  1992-08-08

AIDS — hvordan vil det ende?

AIDS — hvordan vil det ende?

 AIDS — hvordan vil det ende?

«JEG er helt overbevist om at vi så avgjort har en vaksine i løpet av dette tiåret.» — Jorg Eichberg, lederen for vaksineforskningen ved Wyeth-Ayerst forskningssenter i Philadelphia i USA.

Sett at man fant en måte å helbrede AIDS på eller til og med fikk utviklet en vaksine som kunne forebygge sykdommen. Så fantastisk det hadde vært! For de 9000 AIDS-spesialistene som kom sammen i Firenze i Italia i fjor under temaet «Vitenskapen utfordrer AIDS», var det sikkert jakten etter dette de først og fremst var opptatt av.

Ettersom ni av ti nye tilfelle av HIV-smitte nå inntreffer i utviklingsland, arbeides det under sterkt press for å finne en god løsning. Men ifølge tidsskriftet New Scientist så det ut til at mange av dem som deltok på konferansen i Firenze, hadde «mistet følelsen av at det hastet». Tidsskriftet antyder at katastrofen er så overveldende at mange «kanskje simpelthen hadde skrinlagt problemet».

Den harde virkelighet er at forskerne støter på flere spørsmål enn svar. New Scientist forklarer at «ti år etter at epidemien begynte, ser det ut til at de problemene som virologer og immunologer står overfor, er nesten like store som noen gang før». Den britiske AIDS-klinikeren Ian Weller advarte: «Den definitive antivirale behandlingen er ikke like om hjørnet.»

Men hvor tilgjengelig ville en AIDS-vaksine bli om den ble utviklet? Dr. Dennis Sifris, en praktiserende lege med erfaring fra Afrikas virkelighet og arbeidet der, sier: «Vi har en svært effektiv vaksine mot TB [tuberkulose], så  teoretisk sett skulle TB ha vært utryddet [i likhet med] meslinger og hepatitt B. Men disse tre sykdommene krever . . . mange menneskeliv i Afrika i dag. Så selv om en vaksine blir utviklet, er det et stort problem å gjøre den tilgjengelig for folk.»

Med lite håp om et middel mot AIDS har Afrikas eneste håp vært å overbevise folk om at de må forandre sin seksuelle atferd. Men spørsmålet er — hvordan?

Standardsvaret

Standardsvaret på hvordan man skal løse AIDS-problemet i Afrika, er at man skal dele ut kondomer, kondomer og flere kondomer. Lastebilsjåfører får gratis kondomer ved grenseovergangene. De deles ut i konvolutter sammen med aviser. Klinikker og helsearbeidere lagrer dem i milliontall.

Selv om slike tiltak kan ha hatt en viss innvirkning på spredningen av AIDS, er de ikke fri for problemer — spesielt ikke i Afrika. Helsearbeideren Stefan van der Borght i organisasjonen Leger uten grenser i Angola forklarte at hvis du deler ut tre millioner kondomer, ser det bra ut, men det betyr at halvannen million  menn kan elske bare to ganger før beholdningen tar slutt».

De vanskelighetene som det å organisere og iverksette distribusjonen byr på, er bare én ting. For hvilken virkning har den vilkårlige utleveringen av kondomer på promiskuiteten — selve opphavet til AIDS i Afrika? Alt tyder på at slike tiltak heller stimulerer enn demper seksuell aktivitet. Dette er noe også styresmaktene begynner å innse. Ett afrikansk land har allerede gitt sine statlige medier instrukser om å fjerne alle reklameannonser for kondomer, siden de oppmuntrer til promiskuøs livsførsel. Forfatteren Keith Edelston går ett skritt videre i sin bok Aids—Countdown to Doomsday: «I betraktning av de risikoer . . . som er uløselig knyttet til bruken av kondomer, er det helt klart at strengt monogami er den eneste måten å være helt trygg på.»

Men er det å ha én partner innenfor ekteskapet et realistisk valg?

Slutt på AIDS

«Hvis folk i morgen sluttet å gå til sengs med nær sagt hvem som helst, ville viruset dø ut,» sier professor Reuben Sher, som er ekspert på AIDS. «De som har viruset, vil dø, og det vil også viruset.» En lederartikkel i avisen The Star, som kommer ut i Johannesburg i Sør-Afrika, sier likeledes at «for noen som ikke går til sengs med praktisk talt hvem som helst, eller som ikke bruker samme sprøyter som andre, eller som ikke tar imot blodoverføring, er [HIV] et virus som det er svært vanskelig å pådra seg».

Akkurat nå er det over 450 000 vitner for Jehova i Afrika som holder seg unna nettopp disse tingene. De mener bestemt at det å ha en moralsk livsførsel som er basert på Bibelen, har sine fordeler. De tenker som så: Ettersom Skaperen, Jehova Gud, har skapt menneskene, er det logisk at det er verdt å merke seg hans regler for hvordan menneskene skal oppføre seg. Prinsippet i Hebreerne 13: 4 er et godt eksempel på det: «La ekteskapet holdes i ære blant alle og ektesengen være ubesmittet.» De som har anvendt slike skriftsteder, føler ikke at de har gått glipp av gleder, men at de er blitt spart for mange fysiske og følelsesmessige plager. — Jevnfør Apostlenes gjerninger 15: 29; 2. Korinter 7: 1; Efeserne 5: 3 —5.

Det er interessant å merke seg at mediene ofte har uttalt seg positivt om moralnormene til Jehovas vitner i Afrika: «[De har] vist at de er skikkelige og ordentlige borgere som lever i samsvar med høye moralnormer,» stod det i London-avisen Daily Telegraph. Den tilføyde: «Promiskuitet og polygami, som er karakteristisk for det afrikanske samfunn, er rett og slett utenkelig blant vitnene.» Bryan Wilson, forfatteren av boken Contemporary Transformations of Religion, sier at «i det afrikanske samfunn er Jehovas vitner . . . blitt et folk uten like», og at «virkningen av [deres] . . . moralnormer er godt synlig blant dem».

Dette betyr ikke at Jehovas vitner er fullstendig beskyttet mot virkningene av AIDS. Noen av dem er blitt smittet av ektefeller som ikke følger de samme kristne prinsipper som dem, og andre pådrog seg sykdommen før de ble Jehovas vitner. Enkelte har valgt å falle tilbake til den slappe moral som preger dagens verden, og et lite antall av disse har fått AIDS som følge av sin livsførsel. (Galaterne 6: 7) De som med vilje lever et umoralsk liv, har imidlertid også mistet det privilegium å få tilhøre den kristne menighet. (1. Korinter 5: 13; 6: 9, 10) Men de aller fleste av de over fire millioner Jehovas vitner verden over gleder seg over det fysiske, følelsesmessige og åndelige velvære som kommer av at de retter seg etter Skaperens moralprinsipper.

Bibelen viser lykkeligvis at en varig løsning på slike sykdomsproblemer som AIDS er i sikte. (Åpenbaringen 21: 1 —4) Jehova Gud lover en ny verden hvor alle de umoralske årsakene til slike svøper som AIDS vil være fullstendig fjernet. Det vil ikke finnes noen uskyldige som lider, for alle vil ha en rettskaffen, sunn livsstil som fremmer sann lykke. — Jesaja 11: 9; 2. Peter 3: 13.

[Uthevet tekst på side 9]

«Vi trenger ikke å bruke milliardbeløp på forskning og utvikling . . . Vi trenger å vende tilbake til en moralsk livsførsel.» — Dr. Mark Hendricks, sørafrikansk immunolog

[Bilde på side 9]

Strengt monogami er viktig for å unngå AIDS

[Bilde på side 10]

Gud lover en ny verden som vil være fullstendig fri for slike sykdommer som AIDS