1985-06-08

FORSIDETEMA

Overgrep mot barn – alle mødres mareritt

Seksuelt misbruk av barn blir stadig mer utbredt. Hvor utbredt er problemet?

FORSIDETEMA

Overgrep mot barn – ‘hvem kan finne på å gjøre noe slikt?’

Foreldre blir kanskje overrasket over å få vite at de fleste barn som blir utsatt for overgrep, blir misbrukt av noen de kjenner og har tillit til.

FORSIDETEMA

Overgrep mot barn – du kan beskytte barnet ditt

Hva kan foreldre gjøre for å beskytte barna mot seksuelle overgrep? God kommunikasjon i familien kan være til hjelp.