Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

C3

Vers der Guds navn ikke forekommer i direkte eller indirekte sitater i Johannes

JOHANNES 12:38a «Jehova, hvem har trodd ...?»

GRUNN(ER): I dette sitatet fra Jesaja 53:1 bruker den hebraiske grunnteksten Guds navn bare én gang, i uttrykket «Jehovas kraft» (bokst.: «Jehovas arm»). Johannes ble imidlertid inspirert av Gud til å sitere fra Septuaginta-oversettelsen av Jesajas profeti, der den greske teksten innledes med den formen av ordet Kỵrios (Herre) som brukes i direkte tiltale. (Se Romerne 10:16, der Jesaja 53:1 også blir sitert.) Oversetterne av Septuaginta kan ha satt inn Guds navn i denne første forekomsten for å gjøre det tydelig at profeten retter spørsmålene sine til Gud. Siden Kỵrios i senere Septuaginta-avskrifter ofte brukes som erstatning for tetragrammet i den hebraiske grunnteksten (slik tilfellet er i den andre forekomsten av Kỵrios i dette sitatet), er Guds navn brukt her i hovedteksten. – Se Johannes 12:38b.

STØTTE:

  • The Bible Commentary, redigert av F.C. Cook, 1981-opptrykket, kommenterer det samme sitatet fra Jesaja 53:1 som også står i Romerne 10:16, og sier om den første forekomsten av «Herre» i det sitatet: «Ordet ‘Herre’, som er tilføyd her og i de greske oversettelsene av Jes. liii. I [53:1], viser at profeten henvender seg til Jehova, kilden til budskapet ... Tilføyelsen er i harmoni med den opprinnelige betydningen av passasjen og med St. Paulus’ kommentar til den i v. 17

  • The Interpretation of St. Paul’s Epistle to the Romans av R.C.H. Lenski sier om det samme sitatet fra Jesaja 53:1 som også står i Romerne 10:16: «Paulus tilføyer ‘Herre’ til sitatet ettersom profetens spørsmål var rettet til Yahweh

  • I boken The Principles and Practice of New Testament Textual Criticism fører G.D. Kilpatrick opp Johannes 12:38 som et vers med to forekomster av «Κύριος [Kỵrios] = Yahweh».

  • Complete Jewish Bible av David H. Stern, 1998, bruker ordet «ADONAI» med store bokstaver to ganger i dette verset. I forordet til denne bibelen forklarer oversetteren: «Ordet ‘ADONAI’ er brukt ... alle de stedene der jeg, oversetteren, mener at ‘kurios’ er den greske gjengivelsen av tetragrammet.»

  • The Companion Bible, med noter av E.W. Bullinger, 1999-opplaget, har HERRE(N) med store bokstaver to ganger i hovedteksten til Johannes 12:38 for å vise at begge forekomstene refererer til Jehova. I Tillegg 98, «Navn og titler på Gud i Det nye testamente», på s. 142, er Johannes 12:38 ført opp to ganger under overskriften «HERREN ... Brukt om Jehova».

  • The Scofield Reference Bible, 1909, av C.I. Scofield, sier i en marginalnote til den første forekomsten av «Herre» i Johannes 12:38: «Jehova. Jes. 53.1».

  • NLT Study Bible, andre utgave, 2008, har «HERRE(N)» med store bokstaver i begge forekomstene i Johannes 12:38. Oversettelseskomiteen bak denne bibelen kommer med denne kommentaren i «Innledning til New Living Translation»: «Vi har generelt sett gjengitt tetragrammet (YHWH) med ‘HERREN’ gjennom hele teksten og dermed brukt en form ... som er vanlig i engelske oversettelser.» Om Det nye testamente sier komiteen: «Det greske ordet kurios er gjennomgående oversatt med ‘Herren’, bortsett fra at det er oversatt med ‘HERREN’ hver gang teksten i Det nye testamente helt tydelig siterer fra Det gamle testamente og det i teksten der står med store bokstaver.» (Uthevet av oss.)

ANDRE OVERSETTELSER: J12, 14, 16–18, 22, 23, 34–36, 39, 46, 52, 61, 65, 66, 88, 93, 100–102, 105