Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

C4

Oversettelser og oppslagsverk som støtter bruken av Guds navn i «Det nye testamente»

Nedenfor står det en ufullstendig liste over bibeloversettelser og oppslagsverk som har brukt en form av Guds navn (eller på en annen måte har vist at det er Guds navn det siktes til) i det som vanligvis kalles Det nye testamente. *

FARGEKODE:

  • HEBRAISK oversettelse av De kristne greske skrifter

  • ENGELSK oversettelse av De kristne greske skrifter

  • Oversettelse på ANDRE SPRÅK av De kristne greske skrifter

  • OPPSLAGSVERK

J1

בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi (Matteusevangeliet på hebraisk), redigert av Jean du Tillet, med en latinsk oversettelse av Jean Mercier, Paris, 1555. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. *

J2

Even Bohan (אבן בוחן, «En prøvd stein; En prøvestein») av Shem-Tob ben Isaac ibn Shaprut, Spania, cirka 1385. Dette verket inneholder en hebraisk versjon av Matteusevangeliet. Utgave: Hebrew Gospel of Matthew av George Howard, Macon, GA, USA, 1995. I denne utgaven bruker den hebraiske teksten en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. *

J3

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica, cum versione latina (Matteusevangeliet på hebraisk og latin), av Sebastian Münster, Basel, 1537. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica . . . Vnà cum Epistola D. Pauli ad Hebræos, Hebraicè & Latinè (Matteusevangeliet og Paulus’ brev til hebreerne på hebraisk og latin), av Sebastian Münster, Basel, 1557. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. *

J4

תורת המשיח . . . כפי מתי המבשר, Sanctum Domini nostri Iesu Christi Hebraicum Euangelium secundum Matthæum (Matteusevangeliet på hebraisk), redigert av Johannes Quinquarboreus, Paris, 1551. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J5

בשורת הקרואות שנה בשנה בשבתות ובחגי, Euangelia anniuersaria, quae Dominicis diebus & in Sanctorum festis leguntur, Hebraicè conuersa (liturgiske evangelier på hebraisk), av Fridericum Petri, Antwerpen, 1581. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J6

Euangelia anniuersaria Dominicorum et Festorum dierum, Germanicè, Latinè, Graecè, & Ebraicè (liturgiske evangelier på tysk, latin, gresk og hebraisk) av Johannis Clajus, Leipzig, 1576. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J7

Novum Testamentum Dn̄i: Nr̄i: Iesu Christi, Syriacè, Ebraicè, Græcè, Latinè, Germanicè, Bohemicè, Italicè, Hispanicè, Gallicè, Anglicè, Danicè, Polonicè (Det nye testamente på tolv språk, deriblant hebraisk) av Elias Hutter, Nürnberg, 1599–1600. Denne utgaven blir ofte omtalt som Nürnberg-polyglotten. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J8

תורת יהוה חדשה, Lex Dei summi nova; Atque hæc est, Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum Sacro-Sanctum (Det nye testamente på hebraisk), av William Robertson, London, 1661. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J9

ארבעה אבני הגיליונים מהתורה החדשה, Quatuor Euangelia Noui Testamenti Ex Latino in Hebraicum (de fire evangeliene på hebraisk og latin), av Giovanni Battista Jona, Roma, 1668. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J10

The New Testament ..., in Hebrew and English, in Three Volumes, omfatter Matteusevangeliet til 1. Korinterbrev, av Richard Caddick, London, 1798–1805. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J11

ברית חדשה על פי משיח (Det nye testamente på hebraisk) av Thomas Fry og andre, London, 1817. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J12

ספר הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av William Greenfield, London, 1831. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J13

הברית החדשה (Det nye testamente, evangeliene på hebraisk) av Thomas Yeates, London, 1805. Gjengitt av Jean Carmignac i Traductions hebraïques des Evangiles, bindene 2–3, Turnhout, Belgia, 1982; fra håndskriftet Add MS 11659 i British Library, London. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J14

ספר ברית חדשה על פי המשיח (Det nye testamente på hebraisk) av Alexander McCaul, Michael Solomon Alexander, Johann Christian Reichardt og Stanislaus Hoga, London, 1838. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J15

ספר בשורה טובה על פי המבשר לוקס (Lukasevangeliet på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1851. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

ספר פעלי השליחים (Apostlenes gjerninger på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1867. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

אגרת אל הרומים (Paulus’ brev til romerne på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1855. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

אגרת אל העברים (Paulus’ brev til hebreerne på hebraisk) av Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1857. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J16

הברית החדשה על פי המשיח עם נקודות וטעמים (Det nye testamente på hebraisk ), revidert av Johann Christian Reichardt og Johann Heinrich Raphael Biesenthal, London, 1866. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J17

ספרי הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av Franz Delitzsch, Leipzig, 1877. Denne oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i forskjellige vers. I Delitzschs ellevte utgave av 1892 ble den forkortede formen av tetragrammet erstattet med יהוה, som også ble brukt i senere utgaver. *

J18

הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av Isaac Salkinson og Christian D. Ginsburg, Wien, Østerrike, 1886. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J19

הבשורה הטובה על־פי יוחנ (Johannesevangeliet på hebraisk) av Moshe I. Ben Maeir, Denver, CO, USA, 1957. Denne oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i noen vers. *

J20

A Concordance to the Greek Testament av William F. Moulton og Alfred S. Geden, Edinburgh, Skottland, 1897. I skriftstedshenvisningene under oppslagsordene ΘΕΟ΄Σ (Theọs) og ΚΥ΄ΡΙΟΣ (Kỵrios) har dette verket med en del av den hebraiske teksten som inneholder tetragrammet (יהוה), og som den greske teksten hentyder til eller siterer fra. *

J21

The Emphatic Diaglott (en gresk-engelsk interlineær oversettelse) av Benjamin Wilson, New York, 1864. Den engelske oversettelsen i høyre kolonne bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J22

ספרי הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av United Bible Societies, Jerusalem, 1976. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J23

הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk) av Yohanan Bauchet og David Kinneret (Arteaga), Roma, 1975. Denne oversettelsen bruker יהוה eller en forkortet form av tetragrammet i hovedteksten i forskjellige vers. *

J24

A Literal Translation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican Manuscript av Herman Heinfetter (pseudonym for Frederick Parker), sjette utgave, London, 1863. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J25

St. Paul’s Epistle to the Romans av William Gunion Rutherford, London, 1900. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J26

Psalterium Hebraicum (bibelbøkene Salmene og Matteusevangeliet 1:1 til 3:6 på hebraisk) av Anton Margaritha, Leipzig, 1533. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i noen vers. *

J27

Die heilige Schrift des neuen Testaments (Det nye testamente på tysk) av Dominik von Brentano, Kempten, Tyskland, 1790–1791. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «Jehovah» i hovedteksten i forskjellige vers eller i forklarende kommentarer og parafraser. *

J28

ספרי הברית החדשה (Det nye testamente på hebraisk), publisert i The New Covenant Commonly Called the New TestamentPeshitta Aramaic Text With a Hebrew Translation av The Bible Society, Jerusalem, 1986. Den hebraiske oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers. *

J29

The Original Aramaic New Testament in Plain English (An American Translation of the Aramaic New Testament) av Glenn David Bauscher, sjuende utgave, Australia, 2012. Denne oversettelsen bruker «HERREN JEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J30

Aramaic English New Testament av Andrew Gabriel Roth, tredje utgave, USA, 2008. Denne oversettelsen bruker «Herre YHWH» eller «YHWH» i hovedteksten i forskjellige vers eller i fotnotene. *

J31

Hebraic Roots Bible–A Literal Translation (med studienoter), Word of Truth Publications, USA, 2012. Denne oversettelsen bruker «YAHWEH» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J32

The Holy Name Bible (tidligere kjent som The Sacred Name New Testament), revidert av Angelo Benedetto Traina og The Scripture Research Association, Inc., USA, 2012-opplaget. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J33

The Christian’s BibleNew Testament av George Newton LeFevre, Strasburg, PA, USA, 1928. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J34

The Idiomatic Translation of the New Testament av William Graham MacDonald, 2009 elektronisk versjon. Denne oversettelsen bruker «Yahveh» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J35

Nkand’a Nzambi i sia vo Luwawanu Luankulu Y’olu Luampa (Bibelen på kikongo) av George Ronald Robinson Cameron og andre, 1926; trykt i nytt opplag av United Bible Societies, Nairobi, Kenya, 1987. Denne oversettelsen bruker «Yave» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J36

Bibel Barita Na Uli Hata Batak-Toba siganup ari (Bibelen på batak [toba]), Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1989. Denne oversettelsen bruker «Jahowa» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J37

Arorutiet ne Leel ne bo: Kiptaiyandennyo Jesu Kristo Yetindennyo (Det nye testamente på kalenjin) av Frances J. Mumford og andre, Nairobi, Kenya, 1968. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J38

Ekonejeu Kabesi ni Dokuj Iesu Keriso (Det nye testamente på nengone) av Stephen M. Creagh og John Jones, London, 1870. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J39

Jesu Keriso ve Evanelia Toaripi uri (De fire evangeliene på toaripi) av J.H. Holmes, London, 1902. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J40

Edisana Ñwed Abasi Ibom (Bibelen på efik), trykt i nytt opplag av National Bible Society of Scotland, Edinburgh, 1949. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J41

Testament Sefa an amam Samol o Rȧn Amanau Jisos Kraist: auili jonai kapas an re kris uili nanai kapas an mortlok (Det nye testamente på mortlock) av Robert W. Logan, New York, 1883. Denne oversettelsen bruker «Jioua» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J42

The Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew, Translated From the Original Into Temne, og Ama-Lémrane̱ Ama-Fu ma O̱-Rábbu de̱ O̱-Fū́tia-Ka-Su Yī́sua Masī́a (Det nye testamente på temne) av Christian Friedrich Schlenker, London, 1865–1868. Denne oversettelsen bruker «Yehṓfa» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J43

Testament Vau Ki Nawota Anigida Go Tea Maumaupauri Yesu Kristo (Det nye testamente på nguna [Tongoa]), British and Foreign Bible Society, London, 1912. Denne oversettelsen bruker «Yehovah» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J44

Wusku Wuttestamentum Nul-Lordumun Jesus Christ (Det nye testamente på algonkin [Massachusetts]) av John Eliot, Cambridge, MA, USA, 1661. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J45

Matīyū: Ku Nam Navosavos ugi (Matteusevangeliet på erromanga) av George Nicol Gordon og James Douglas Gordon, London, 1869. Denne oversettelsen bruker «Iehōva» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J46

La Bible (Bibelen på fransk) av André Chouraqui, Belgia, 1985. Denne oversettelsen bruker en kombinasjon av «IHVH» og «adonai» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J47

Biblia Peshitta en Español, Traducción de los Antiguos Manuscritos Arameos (bibeloversettelsen Peshitta på spansk), Holman Bible Publishers, Nashville, TN, USA, 2006. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J48

Pin chitokaka pi okchalinchi Chisvs Klaist in testament himona, chahta anumpa atoshowa hoke (Det nye testamente på choctaw) av Alfred Wright og Cyrus Byington, New York, 1848. Denne oversettelsen bruker «Chihowa» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J49

Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Matayo la Malako o kótaka og Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Luka o kótaka (evangeliene Matteus, Markus og Lukas på lomongo) av Edward Algernon Ruskin og Lily Ruskin, Congo Balolo Mission, Øvre Kongo, 1905. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J50

Nalologena wo se Yesu Kristo Kome Mataio (Matteusevangeliet på tasiko [Epi]) av Oscar Michelsen, London, 1892. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J51

The Restored New Testament av Willis Barnstone, New York, 2009. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i noen vers. En fotnote til Matteus 1:20 sier om uttrykket «en Herrrens engel»: «Fra gresk ... (angelos kyriou), fra hebraisk ... (malakh yahweh) ... En bokstavelig gjengivelse ville være Yahwehs malakh eller ‘sendebud’.» I hovedteksten i Matteus 28:2 sier denne oversettelsen: «En Yahwehs engel». *

J52

Messianic Jewish Shared Heritage Bible av The Messianic Jewish Family Bible Project, Shippensburg, PA, USA, 2012. Denne bibelen bruker «ADONAI» i hovedteksten i noen vers i De kristne greske skrifter. I ordforklaringen på side 1530 står det: «ADONAI» (יהוה) – hebraisk for ‘HERRE. Når det blir skrevet med store bokstaver, sikter det til Guds egennavn YHWH slik det står i den hebraiske bibelen. Dette egennavnet er Guds ‘paktsnavn’, som brukes når Gud handler med det jødiske folket på en fortrolig måte.» *

J53

The Messages of Jesus According to the Synoptists (The Discourses of Jesus in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke) av Thomas Cuming Hall, New York, 1901. Denne parafrasen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J54

Bibel Ñaran aen Gott, Ñarana Testament Õbwe me Testament Etsimeduw Õañan (Bibelen på naurisk) av Philip Adam Delaporte, New York, 1918; trykt i nytt opplag av The Bible Society in the South Pacific, Suva, Fiji, 2005. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J55

Embimbiliya Li Kola (Bibelen på umbundu) av Merlin W. Ennis og andre, Luanda, Angola, 1963. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J56

Ke Kauoha Hou a Ko Kakou Haku e Ola’i, a Iesu Kristo (Det nye testamente på hawaiisk), American Board of Commissioners for Foreign Missions, Oahu, Hawaii, 1835. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J57

Te Nu Tetemanti, ae ana Taeka Ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ae Kaetaki man Taetaen Erene (Det nye testamente på kiribatisk) av Hiram Bingham II, New York, 1901. Denne oversettelsen bruker «Iehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J58

Dal Co Mu Biale Saint Luke Terhu (Lukasevangeliet på lonwolwol [fanting]) av Robert Lamb, Dunedin, New Zealand, 1899. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J59

Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo, Natimarid Uja, im Natimi Imyiatamaig Caija (Det nye testamente på aneityum) av John Geddie, John Inglis og andre, London, 1863. Denne oversettelsen bruker «Ihova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J60

Det nye testamente (på cherokee), revidert av Charles Cutler Torrey, New York, 1860. Denne oversettelsen bruker «Yihowa» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J61

Ntestamente Yipia ya Nkambo Wetu ni Mupurushi Yesu Kristu (Det nye testamente på chiluva) av Daniel Crawford, Livingstonia, Malawi, 1904. Denne oversettelsen bruker «Yehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J62

Injili Mar Mathayo (Matteusevangeliet på dholuo) av A.A. Carscallen, London, 1914. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i minst ett vers. *

J63

The Gospels of Matthew, and of Mark, Newly Rendered Into English; With Notes on the Greek Text av Lancelot Shadwell, London, 1861. Denne oversettelsen bruker «JEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J64

A Liberal Translation of the New Testament av Edward Harwood, London, 1768. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J65

The Restoration of Original Sacred Name Bible, revidert av Missionary Dispensary Bible Research, Buena Park, CA, USA, 1970. Denne oversettelsen bruker «YAHVAH» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J66

The Scriptures av Institute for Scripture Research, tredje utgave, Sør-Afrika, 2010. Denne oversettelsen bruker יהוה i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J67

The New Testament Letters–Prefaced and Paraphrased av John William Charles Wand, Melbourne, Australia, 1944. Denne parafrasen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J68

The Messages of Paul (Arranged in Historical Order, Analyzed, and Freely Rendered in Paraphrase, with Introductions) av George Barker Stevens, New York, 1900. Denne parafrasen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J69

The Epistle to the Hebrews with some interpretive suggestions av Wilfrid H. Isaacs, London, 1933. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J70

The Apocalypse: A Revised Version in English, of the Revelation with Notes, Historical and Explanatory av Edward Grimes, Newport-on-Usk, Storbritannia, 1891. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J71

The New Testament; Being the English Only of the Greek and English Testament av Abner Kneeland, Philadelphia, PA, USA, 1823. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J72

The Gospel of the Hellenists av Benjamin Wisner Bacon og redigert av Carl H. Kraeling, New York, 1933. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J73

The Family Expositor: or, A Paraphrase and Version of the New Testament; with Critical Notes, and a Practical Improvement of Each Section av Philip Doddridge, London, 1739–1756. Denne parafrasen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J74

The Modern American Bible–The Books of the Bible in Modern American Form and Phrase, With Notes and Introduction av Frank Schell Ballentine, New York, 1899–1901. Denne oversettelsen av De kristne greske skrifter bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J75

The Guide to Immortality; or, Memoirs of the Life and Doctrine of Christ, by the Four Evangelists av Robert Fellowes, London, 1804. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. *

J76

A New Version of the Four Gospels; with notes critical and explanatory, by a Catholic (John Lingard), London, 1836. Denne oversettelsen bruker «Herren (Jehova)» i hovedteksten i Matteus 22:44. *

J77

The Documents of the New Testament av George Woosung Wade, London, 1934. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J78

Studies in Matthew av Benjamin Wisner Bacon, New York, 1930. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J79

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation, redigert av Thomas Belsham og andre, London, 1808. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. *

J80

A New Family Bible, and Improved Version, From Corrected Texts of the Originals av Benjamin Boothroyd, Huddersfield, England, 1824. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter og forklarende kommentarer, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J81

The Holy Bible, Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments, redigert av John Tricker Conquest, London, 1841. Denne oversettelsen bruker «JEHOVA» i hovedteksten i noen vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J82

A Paraphrase and Annotations Upon All the Books of the New Testament av Henry Hammond, London, 1653. Denne parafrasen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J83

The Epistle to the Hebrews, in a Paraphrastic Commentary av Joseph B. M’Caul, London, 1871. Denne parafrasen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J84

A Revised Translation and Interpretation of the Sacred Scriptures of the New Covenant av John Mead Ray, Glasgow, Skottland, 1815. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J85

An Attempt Toward Revising Our English Translation of the Greek Scriptures av William Newcome, Dublin, Irland, 1796. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J86

The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists av John S. Thompson, Baltimore, MD, USA, 1829. Denne oversettelsen bruker «Jehova» eller «JEHOVA» i hovedteksten i noen vers. *

J87

A Translation of the New Testament av Gilbert Wakefield, London, 1791. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i noen vers. *

J88

The Newberry Bible (alminnelig kjent som The Englishman’s Bible) av Thomas Newberry, London, 1890. I denne oversettelsen står det «HERREN» med store bokstaver i hovedteksten i en rekke vers, med marginalnoter som omtaler Guds navn, «Jehova», både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J89

The Messages of the Apostles (The Apostolic Discourses in the Book of Acts and the General and Pastoral Epistles of the New Testament) av George Barker Stevens, New York, 1900. Denne parafrasen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J90

A Non-Ecclesiastical New Testament av Frank Daniels, 2016. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers. I de innledende bemerkningene til forfatteren står det under overskriften «Guds navn»: «I alle tilfellene der tetragrammet sto i et sitat fra den hebraiske bibelen (gjengitt med Κυριος [Herre] i LXX), bruker denne oversettelsen egennavnet, Yahweh. Det er også andre steder i NT [Det nye testamente] der Κυριος uten en artikkel viser til Guds navn. Også i disse tilfellene blir formen Yahweh brukt.» *

J91

Uebersetzung des Neuen Testaments mit erklärenden Anmerkungen (Det nye testamente på tysk) av Johann Babor, Wien, Østerrike, 1805. Denne oversettelsen bruker «Jhova» i hovedteksten i noen vers eller i fotnoter. *

J92

Nsango ea Ndoci eki Malako o Kotaka (Markusevangeliet på mongo-nkundu) av Ellsworth E. Harris og Royal J. Dye, Bolengi, Øvre Kongo, 1905. Denne oversettelsen bruker «Yawe» i hovedteksten i noen vers. *

J93

Aramaic Peshitta New Testament Translation av Janet M. Magiera, Truth or Consequences, NM, USA, 2006. Denne oversettelsen bruker «HERREN» i hovedteksten i forskjellige vers. I innledningen står det: «HERREN er MARYA, som betyr Det gamle testamentes HERRE, YAHWEH». *

J94

The Orthodox Jewish Bible av Phillip E. Goble, fjerde utgave, New York, 2011. Denne bibelen bruker «Hashem» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. Ordet «Hashem» kommer fra det hebraiske uttrykket hasjSjẹm, som betyr «Navnet» og ofte ble brukt av jødene som en erstatning for JHWH. *

J95

Pacto Mesiánico (Det nye testamente på spansk) av Academia Bíblica BEREA, Argentina, 2010. Denne oversettelsen bruker «YHWH» i hovedteksten i en rekke vers. *

J96

El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo (Det nye testamente på spansk) av Pablo Besson, andre utgave, Buenos Aires, Argentina, 1948. Denne oversettelsen bruker «Jehová» i Lukas 2:15 og Judas 14. Når «Señor» brukes i hovedteksten, er det en fotnote med «Jehová», «Yahvé» eller «Jahvé» i forskjellige vers. *

J97

Livangeli tsa Yesu-Kereste Morena oa rona tse ’ngoliloeng ki Mareka le Yoanne (Lukas 1:5 til 2:17, 40–52, Matteus 2:1–21 og evangeliene Markus og Johannes på sesotho) av Eugène Casalis og Samuel Rolland, Cape Town, Sør-Afrika, 1839. Denne oversettelsen bruker «Yehofa» i hovedteksten i noen vers. *

J98

The Four Gospels, Translated From the Greek av George Campbell, London, 1789. Denne oversettelsen bruker «Herren» i hovedteksten med en fotnote med «Jehova» i forskjellige vers. *

J99

Nam Numpusok Itevau eni Iesu Kristo Novsuromon Enugkos (Det nye testamente på erromanga) av H.A. Robertson, Sydney, Australia, 1909. Denne oversettelsen bruker «Iēhōva» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J100

The Book of Yahweh–The Holy Scriptures av Yisrayl B. Hawkins, niende utgave, Abilene, TX, USA, 1996. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i forskjellige vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J101

The Sacred Scriptures av Assemblies of Yahweh, Bethel, PA, USA, 1981. Denne oversettelsen bruker «Yahweh» i hovedteksten i en rekke vers, både i De hebraiske skrifter og i De kristne greske skrifter. *

J102

A Critical and Emphatic Paraphrase of the New Testament av Vincent T. Roth, Pasadena, CA, USA, 2000; reprodusert fra den reviderte utgaven som opprinnelig ble utgitt i 1963. Denne parafrasen bruker «JEHOVA» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J103

Neues Testament mit Anmerkungen (Det nye testamente på tysk) av Heinz Schumacher, Tyskland, 2002. Denne oversettelsen bruker «JAHWE» i hovedteksten eller i fotnoter til forskjellige vers. *

J104

Das Neue Testament (Det nye testamente på tysk) av Adolf Pfleiderer, Langensteinbach, Tyskland, 2004; reprodusert fra et manuskript som først ble trykt i 1980. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *

J105

Sämtliche Schriften des neuen Testaments (Det nye testamente på tysk) av Johann Jakob Stolz, andre utgave, Zürich, Sveits, 1795. Denne oversettelsen bruker «Jehova» i hovedteksten i forskjellige vers. *