Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

B1

Bibelens budskap

VISNING

Jehova Gud har rett til å styre. Hans måte å styre på er den beste. Hans hensikt med jorden og menneskene vil bli gjennomført.

Etter 4026 fvt.

«Slangen» drar i tvil Jehovas rett til å styre og hans måte å styre på. Jehova lover å oppreise et «avkom», eller en «ætt», som til slutt skal knuse slangen, Satan. (1. Mosebok 3:1–5, 15, fotnote) Men Jehova lar menneskene få en viss tid til å styre seg selv under slangens påvirkning.

1943 fvt.

Jehova forteller Abraham at det lovte «avkom» skal være en av hans etterkommere. – 1. Mosebok 22:18.

Etter 1070 fvt.

Jehova forsikrer kong David og senere hans sønn Salomo om at det lovte «avkom» skal komme i deres slektslinje. – 2. Samuelsbok 7:12, 16; 1. Kongebok 9:3–5; Jesaja 9:6, 7.

29 evt.

Jehova viser at det er Jesus som er det lovte «avkom» og arvingen til Davids trone. – Galaterne 3:16; Lukas 1:31–33; 3:21, 22.

33 evt.

Slangen, Satan, setter det lovte «avkom» ut av spill for en kort tid ved å sørge for at Jesus blir drept. Jehova oppreiser Jesus til liv i himmelen og godtar verdien av Jesu fullkomne liv, noe som utgjør grunnlaget for at Adams etterkommere kan få sine synder tilgitt og oppnå evig liv. – 1. Mosebok 3:15; Apostlenes gjerninger 2:32–36; 1. Korinter 15:21, 22.

Cirka 1914 evt.

Jesus kaster slangen, Satan, ut av himmelen og begrenser hans virkeområde til jorden i en kort periode. – Åpenbaringen 12:7–9, 12.

Framtiden

Jesus holder Satan i fangenskap i 1000 år, og deretter tilintetgjør han ham. Dermed knuser Jesus slangens hode. Jehovas opprinnelige hensikt med jorden og menneskene blir gjennomført, hans navn blir renvasket, og det blir bevist at hans måte å styre på er den beste. – Åpenbaringen 20:1–3, 10; 21:3, 4.