Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk
Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

A6-B

Oversikt: Profeter og konger i Juda og Israel (del 2)

VISNING

Konger i det sørlige riket (fortsettelse)

777

Jotam: 16 år

762

Akas: 16 år

746

Hiskia: 29 år

716

Manasse: 55 år

661

Amon: 2 år

659

Josjia: 31 år

628

Jehoakas: 3 måneder

Jehojakim: 11 år

618

Jehojakin: 3 måneder, 10 dager

617

Sidkia: 11 år

607

Jerusalem og templet blir ødelagt av de invaderende babylonerne under Nebukadnesar. Sidkia, den siste jordiske kongen i Davids slektslinje, blir avsatt

Konger i det nordlige riket (fortsettelse)

ca. 803

Sakarja: offisiell regjeringstid på bare 6 måneder

Sakarja begynte å regjere i en viss forstand, men hans kongemakt ble tydeligvis ikke fullt ut anerkjent før ca. 792

ca. 791

Sjallum: 1 måned

Menahem: 10 år

ca. 780

Pekahja: 2 år

ca. 778

Pekah: 20 år

ca. 758

Hosjea: 9 år fra ca. 748

ca. 748

Det ser ut til at Hosjeas herredømme ble fullt ut anerkjent eller fikk støtte av assyrerkongen Tiglat-Pileser 3. i ca. 748

740

Assyria inntar Samaria og underlegger seg Israel. Det nordlige tistammeriket Israel opphører å eksistere

 • Profeter

 • Jesaja

 • Mika

 • Sefanja

 • Jeremia

 • Nahum

 • Habakkuk

 • Daniel

 • Esekiel

 • Obadja

 • Hosea